Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak – jelentkezés február 20-ig

A Nagytarcsai Helyi Választási Iroda várja a jelentkezéseket a 2022. április 03-ai országgyűlési választás és az azzal egy időben rendezett országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba.

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak. Feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében:

  • A szavazatszámláló bizottság tagjainak esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt.
  • A szavazatszámláló bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg, és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.
  • A szavazatszámláló bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tagjainak esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt.
  • Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.
  • Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen a szavazatszámláló bizottság választott tagjának. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Jelentkezesi lap

A jelentkezési lapokat kérem, hogy teljes körűen kitöltve, aláírva, legkésőbb 2022. február 20. napjáig eljuttatni szíveskedjenek az alábbi módok egyikén:

– személyesen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába ügyfélfogadási időben, vagy

– a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnak címezve (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) postai úton, vagy

elektronikus úton, e-papír segítségével.

Tisztelettel:

Kavaleczné Dr. Komolai Edina s.k.

jegyző