Tájékoztatás adóegyenleg lekérdezésről

Tisztelt Adózó/Meghatalmazott!

A napi ügyintézések során előfordulhat, hogy Önnek azonnal szüksége van arra, hogy az önkormányzati adóhatóságnál lévő pénzügyi helyzetéről, egyenlegéről informálódjon.

Az elektronikus úton lekérdezhető adóegyenlegből megtudhatja, van-e esedékes tartozása, vagy éppen túlfizetése. Ennek köszönhetően a tartozását mielőbb rendezni tudja, illetve elektronikus úton kérelmet nyújthat be, melyben visszakérheti a túlfizetését, vagy átvezetheti azt más adószámlára.

Hogyan tud adó egyenleget lekérdezni?

Adóegyenlegét az E-önkormányzati portálra belépve tudja lekérdezni. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak be kell jelentkeznie, vagyis a KAÜ-n azonosítania kell magát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt.

Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az adott önkormányzatnál jogosult eljárni.

Fontos! A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek.

Képviselt/meghatalmazó egyenlegének lekérdezésénél a képviseleti jognak, illetve a képviselő adatainak is szerepleniük kell az önkormányzat adónyilvántartásában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 465/20107. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés értelmében azon adózók részére, akik elektronikus bevallásra vagy adatszolgáltatásra kötelezettek, illetve egyéni döntésük szerint elektronikusan nyújtották be a bevallásukat és engedélyezték az elektronikus kapcsolattartást az Adóhatóság nem küld adófolyószámla egyenleget csak elektronikus tájékoztatást küld annak elektronikus elérhetőségéről!

Az Air. 36.§ (6) bekezdése értelmében az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségben jár el.