Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató Nagytarcsa Község Önkormányzata Facebook oldalához kapcsolódó adatkezeléséhez:

Adatkezelési tájékoztató Facebook

Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylés:
Adatkezelési tájékoztató panaszkezelés közérdekű bejelentések

Adatkezelési tájékoztató panaszkezelés közérdekű bejelentések:
Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylés

Tájékoztató nyílt rendezvényekhez:
Rendezvény szervezése v1 (k4)

Tájékoztatók rendezvényekhez (nem nyílt rendezvények):
Adatkezelési tájékoztató fotók videofelvételek
Adatkezelési tájékoztató rendezvények (belső)

Tájékoztatók városfejlesztés:
Fakivágási engedélykérelem
Házszám igazolása
Méhtartással kapcsolatos ügyintézés
Településképi véleményezés
Utólagos közműrácsatlakozási hozzájárulás

Tájékoztatók településrendezés:
Közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés
Kútügyek
Szakhatósági állásfoglalás kérelem

Tájékoztatók szociális ügyek:
Bejelentés óvodakötelezettség külföldön való teljesítéséről
Birtokvédelem Bölcsődéztetési támogatás
Bursa Ösztöndíj-pályázat
Igazolással alátámasztott rendkívüli okból nyújtott, rendkívüli települési támogatás
Kérelem óvodáztatás alóli felmentésre
Köztemetés
Rendkívüli települési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Hátrányos Helyzet, Halmozottan Hátrányos Helyzet
Rendszeres települési létfenntartási támogatás
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása
Szociális tűzifa
Települési gyógyszertámogatás
Települési lakásfenntartási támogatás
Települési támogatás
Települési temetési támogatás
Újszülött gyermekek támogatása

Tájékoztatók iparker:
GAQ-001 Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről v1 (k5)
GAQ-001 Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról v1 (k5)
GAQ-001 Működési engedély iránti kérelem v1 (k5)
GAQ-001 Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához v1 (k5)
GAQ-001 Szálláshely megszűnésének bejelentése v1 (k5)
GAQ-001 Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés v1 (k5)
GAQ-001 Tehergépjármű telephelyének igazolása v1 (k5)
GAQ-001 Telephely kérelem v1 (k5)

Tájékoztató hagyaték:
Hagyatéki eljárás v1 (k5)

Tájékoztatók anyakönyv:
Születés anyakönyvezése
Házasság és bejegyzett élettárs
A halálesetet anyakönyvezése
Anyakönyvi okirat (anyakönyvi kivonat, anyakönyvi hatósági bizonyítvány)
Névváltoztatási kérelem
Hazai anyakönyvezési eljárás
Állampolgársági eljárás
Családi jogállás rendezése

Tájékoztatók igazgatás:
Ebnyilvántartás
Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
KCR ügyek
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet környezettanulmány készítés

Tájékoztatók adóügy:
Kérelem fizetési halasztáshoz vagy részletfizetéshez
Kérelem adótúlfizetés visszaigényléséhez vagy átvezetésére
Adóigazolás kérése (illetékmentes)
Építményadó
Eseti meghatalmazás minta magánszemély, egyéni vállalkozó meghatalmazó részére
Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történő változásról
Bevallás helyi iparűzési adóról -ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Adatbejelentés telekadóról
Adatbejelentés gépjárműadóról
Bevallás talajterhelési díjról (a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez)
Bejelentés, változás bejelentés
Megkeresés köztartozás behajtására
Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására
Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

Közmeghallgatás:
Közmeghallgatás adatkezelési tájékoztató