Adóügyi Iroda

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 31. napjától az alábbi ügyeket elektronikusan – ügyfélkapun – keresztül vagy kinyomtatva, hagyományosan – papír alapon – is beküldhetik adóhatóságunk részére. – Iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés – Iparűzési adóbevallás 2014. – Iparűzési adó feltöltés – Ideiglenes iparűzési adóbevallás – Építményadó bevallás – Telekadó bevallás – Magánszemélyek kommunális adója bevallás – Kérelem adóigazolás kiadásához


Keretprogramhoz szükséges platform (Java)Elektronikus adóbevallás keretprogram (ÁNYK) | AdobeReader (PDF)


S E G É D L E T – az elektronikus ügyintézéshez


ÁLLANDÓ JELLEGŰ HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Iparűzési adó számlaszám: 11784009-15730521-03540000

Bejelentkezés és változás-bejelentés (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15bejvalt)
Bevallás adóelőleg kiegészítéséről (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15ipa_ek)
súgó
Önellenőrzési lap (doc)
2018
2018. évi iparűzési adó bevallás (pdf)
2017
2017. évi iparűzési adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKH_nt17ipa)
2016
2016. évi iparűzési adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt16ipa)
2015
2015. évi iparűzési adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15ipa)
2015. évi egyszerűsített iparűzési adó bevallás e-bevallás link (NTKPH_nt15ipa_egy)
2014
2014. évi iparűzési adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt14ipa)
súgó
2014. évi egyszerűsített iparűzési adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt14ipa_egy)
súgó
2013
2013. évi iparűzési adó bevallás (pdf)
2013. évi iparűzési adó záróbevallás (doc)
2012
2012. évi iparűzési adó bevallás (doc)
2011
2011. évi iparűzési adó bevallás (doc)
Kitöltési útmutató

IDEIGLENES HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Iparűzési adó számlaszám: 11784009-15730521-03540000

Bejelentkezés és változás-bejelentés (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15bejvalt)
Bevallás ideiglenes iparűzési adó (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15ipa_id)

 


TELEKADÓ Telekadó számlaszám: 11784009-15730521-02510000

Bevallás 2019. évre (pdf)
Bevallás 2018. évre (pdf)
Bevallás 2017. évre (pdf)
Bevallás 2016. évre (pdf)
Bevallás 2015-2014. évre (doc) e-bevallás link (NTKPH_nt15tela)
súgó
Bevallás 2013. vagy korábbi évekre (pdf)

Megállapodás


ÉPÍTMÉNYADÓ Építményadó számlaszám: 11784009-15730521-02440000

Reklámhordozó építményadó bevallás
Reklámhordozó építményadó bevallás betétlap
Építményadó bevallás 2019 (pdf)
Építményadó bevallás 2018 (pdf)
Építményadó bevallás (doc) e-bevallás link (NTKPH_nt15epa)
súgó
Kitöltési útmutató (doc)

KIEGÉSZÍTŐ LAP

Kiegészítő lap építményadó és telekadó bevallásához

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Kommunális adó számlaszám: 11784009-15730521-02820000

Kommunális adó bevallás 2019 (pdf)
Kommunális adó bevallás 2018 (pdf)
Kommunális adó bevallás (pdf) e-bevallás link (NTKPH_nt15mka)
súgó
Bevallás magánszemély kommunális adójáról (doc)

Megállapodás


ELŐREHOZOTT HELYI ADÓ

Bevallás Előrehozott helyi adóról 2018

TALAJTERHELÉSI DÍJ Talajterhelési díj számlaszám: 11784009-15730521-03920000

Talajterhelési díj bevallás 2016. (doc)
Talajterhelési díj bevallás 2016. tájékoztató
Talajterhelési díj bevallás 2015. (pdf)
Talajterhelési díj bevallás 2014. (doc)
Talajterhelési díj bevallás 2013. (doc)
Talajterhelési díj bevallás 2012. (doc)
Talajterhelési díj bevallás 2011. (pdf)

Kapcsolódó jogszabály:A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény


GÉPJÁRMŰADÓ Gépjárműadó számlaszám: 11784009-15730521-08970000

Bevallás gépjárműadó mentességhez 2018 (pdf)
Kérelem a gépjárműadó mentességhez (doc)
Tájékoztató (docx)

Kapcsolódó jogszabályok:Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényA súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) számú Korm. rendelet


TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSA Termőföld bérbeadásából származó bev. számlaszáma: 11784009-15730521-08660000

Tájékoztatás a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóról (doc)
Magánszemély bevallása a termőföld bérbeadásáról (pdf)
Kifizető bevallása a termőföld bérbeadásáról (pdf)
Adatlap a termőföld bérbeadásáról kifizető részére (pdf)

Kapcsolódó jogszabály:A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény


MAGÁNFŐZÉS

Tájékoztató a helyi jövedéki adóról – magánfőző által előállított párlat adózás (docx)
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (pdf)
Bevallás előállított magánfőző párlat után (docx)

Kapcsolódó jogszabály:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
Tájékoztatás 2016. évi változásokról


KÉRELMEK Hatósági eljárási illeték beszedési számlaszáma: 11784009-15730521-03470000

Kérelem adóigazoláshoz (doc) e-nyomtatvány link (NTKPH_nt15aigker)
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához (doc)
Adatlap fizetési kedvezmény/részletfizetés eng. (doc)
Átvezetési kérelem (doc)
Kérelem adótúlfizetés visszaigényléséhez (doc)

Kapcsolódó jogszabályok: – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28) Kormány rendelet – A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényAz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényNagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról és telekadóról szóló 19/2010. (XII.7.) számú rendeleteNagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 34/2005. (XII.14.) számú rendelete