Adóügyi Iroda

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A magánszemélyek számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (cégkapun, egyéni vállalkozó esetén ügyfélkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.
Kérjük, hogy az E-ügyintézés elkezdése előtt olvassa el az elektronikus ügyintézés lépéseinek leírását! (Segédlet)

S E G É D L E T – az elektronikus ügyintézéshez


Elektronikus ügyintézés kezdeményezése


Keretprogramhoz szükséges platform (Java)Elektronikus adóbevallás keretprogram (ÁNYK) | AdobeReader (PDF)


SZÁMLASZÁMAINK:

11784009-15730521-00000000 – KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11784009-15730521-02440000 – ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-02510000 – TELEKADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-02820000 – MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA SZÁMLA

11784009-15730521-03540000 – IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-08970000 – GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-03920000 – TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-08660000 – TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL SZLA.

11784009-15730521-03470000 – HATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉK BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-08800000 – EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-04400000 – IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11784009-15730521-03780000 – KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-03610000 – BÍRSÁG BESZEDÉSI SZÁMLA

11784009-15730521-00930000 – VÍZ-CSATORNA KÖZMŰFEJLESZTÉS HOZZÁJÁRULÁSI SZLA.

11784009-15730521-10010000 – ÚTÉPÍTÉS HOZZÁJÁRULÁSI SZÁMLA

Kérjük, hogy banki átutalásnál a közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a mutatószámát, az adóazonosítóját, vállalkozó adóalany esetén az adószámát.


ÁLLANDÓ JELLEGŰ HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Iparűzési adó számlaszám: 11784009-15730521-03540000

Adó mértéke: 1,5%

IDEIGLENES HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Iparűzési adó számlaszám: 11784009-15730521-03540000

Adó mértéke: 5000.-Ft / nap

TELEKADÓ Telekadó számlaszám: 11784009-15730521-02510000

Bevallás 2019. évre (pdf)
Megállapodás kötelezettségekről és jogokról

Adó mértéke: 20.-Ft / nm / év


ÉPÍTMÉNYADÓ Építményadó számlaszám: 11784009-15730521-02440000

Reklámhordozó építményadó bevallás
Reklámhordozó építményadó bevallás betétlap
Építményadó bevallás 2019 (pdf)

Adó mértéke: 850.-Ft / nm / év


KIEGÉSZÍTŐ LAP

Kiegészítő lap építményadó és telekadó bevallásához

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Kommunális adó számlaszám: 11784009-15730521-02820000

Kommunális adó bevallás 2019 (pdf)
Megállapodás kötelezettségekről és jogokról

Adó mértéke: 16.000.-Ft / lakóingatlan / év


ELŐREHOZOTT HELYI ADÓ

Bevallás Előrehozott helyi adóról 2018

TALAJTERHELÉSI DÍJ Talajterhelési díj számlaszám: 11784009-15730521-03920000

Talajterhelési díj bevallás 2016. (doc)
Talajterhelési díj bevallás 2016. tájékoztató
Talajterhelesi dij bevallás 2018. 
Talajterhelési díj változás bejelentés 2018. 

Kapcsolódó jogszabály:A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény


GÉPJÁRMŰADÓ Gépjárműadó számlaszám: 11784009-15730521-08970000

Bevallás gépjárműadó mentességhez 2018 (pdf)
Tájékoztató (docx)

Kapcsolódó jogszabályok:Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényA súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) számú Korm. rendelet


TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSA Termőföld bérbeadásából származó bev. számlaszáma: 11784009-15730521-08660000

Tájékoztatás a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóról (doc)
Magánszemély bevallása a termőföld bérbeadásáról (pdf)
Kifizető bevallása a termőföld bérbeadásáról (pdf)
Adatlap a termőföld bérbeadásáról kifizető részére (pdf)

Kapcsolódó jogszabály:A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény


MAGÁNFŐZÉS

Tájékoztató a helyi jövedéki adóról – magánfőző által előállított párlat adózás (docx)
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (pdf)

Kapcsolódó jogszabály:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
Tájékoztatás 2016. évi változásokról


KÉRELMEK Hatósági eljárási illeték beszedési számlaszáma: 11784009-15730521-03470000

Papír alapon csak magánszemélyek nyújthatják be. Cég vagy egyéni vállalkozó kizárólag elektronikusan, az OHP-n keresztül nyújthatja be.

Kérelem adóigazoláshoz (doc)
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához (doc)
Adatlap fizetési kedvezmény/részletfizetés eng. (doc)
Átvezetési kérelem (doc)
Adótúlfizetés visszautalása iránti kérelem

Kapcsolódó jogszabályok: – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28) Kormány rendelet – A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényAz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényNagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról és telekadóról szóló 19/2010. (XII.7.) számú rendeleteNagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 34/2005. (XII.14.) számú rendelete