Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely

2020. MÚZEUMI RENDEZVÉNYNAPTÁR

CSALÁDI KÉZMŰVES SZOMBAT DÉLUTÁNOK
Február 1. MACKÓVÁRÓ családi délután
Március 14. NEMZETISZÍN családi délután
Április 25. TÁJHÁZAK NAPJA
Május 2. ANYÁKNAPI családi délután
Haladó gyöngyfűző tanfolyamok: Febr.8, márc.21, máj.9.-én
Június 13.MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

SZÜNIDEI NÉPI KÉZMŰVES TANFOLYAMOK
Intenzív Haladó gyöngytanfolyam: Jún. 16- 19, és 23.-án
Szeptember 5. „HAGYOMÁNYAINK VENDÉGSÉGBEN”
Nagytarcsa bemutatkozása a szentendrei skanzenben
Szeptember 12. FALUNAP: „60 ÉVES A FALUMÚZEUM” jubileumi rendezvény III. Fúvószenekari találkozóval
Szeptember 19 – 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Október 17. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
November 7. MÁRTON-NAPI családi délután
December 5. MIKLÓS-NAPI családi délután
December 12. LUCA-NAPI családi délután

A Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely fenntartója, működtetője Nagytarcsa Önkormányzata.

Téli nyitva tartás – november 1.-március 31.-ig
Kedd: 10.00-15.00
Szerda: 10.00-15.00
Csütörtök: 10.00-13.00
A gyűjtemény egyéb időpontokban előzetes bejelentkezéssel látogatható a 06/70 379 8262 telefonszámon.

Nyári nyitva tartás– április1.-október31.-ig
Kedd: 10.00-15.00
Szerda: 10.00-15.00
Csütörtök: 10.00-13.00
Szombat: 14.00-18.00
A gyűjtemény egyéb időpontokban előzetes bejelentkezéssel látogatható a 06/70 379 8262 telefonszámon.

A kiállítóhely nyitva tartáson kívül előzetes megbeszélés alapján is látogatható. Csoportos látogatáshoz kérjük, hogy telefonon bejelentkezni szíveskedjenek.

A muzeális intézmény szakmai szolgáltatásai:
Nagytarcsa helytörténeti – néprajzi emlékeinek bemutatása, időszaki kiállítások rendezése, országos és helyi múzeumi rendezvények szervezése, tartása.

A múzeumlátogatáshoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai és népi kézműves foglalkozások tartása és népi kismesterség bemutató rendelhető. (A népi kismesterségek: szövés-fonás, csuhéfonás, agyagozás, bőrözés, nemezelés, kosárfonás, rongybabakészítés, stb… témáiban.)
Múzeumkertünk hangulatos ősfás parkját családi és egyéb rendezvények, valamint esküvői fotózás színteréül is szeretettel ajánljuk.

Belépőjegyárak: Teljes-árú jegy: 400 Ft
Diák, nyugdíjas jegy: 200 Ft

Nagytarcsai nevelési-oktatási intézmények gyermekcsoportjai számára a látogatás ingyenes

Múzeumvezető: Győriné Kováts Andrea
Cím: Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.
Email: muzeum.andi@gmail.com
Telefon: 06-70-379-8262

FELHÍVÁS

A Falumúzeum alkotóművészeti pályázatot hirdet

„AZ ÉN MÚZEUMOM” címmel.

Várjuk helyi alkotóművészek festményeit, rajzait, fotóit és egyéb alkotásait, valamint írásokat, verseket, amelyek kapcsolódnak a 60. éve megalapított Falumúzeumhoz. Pályázni korhatár nélkül lehet. A pályamunkák május 20.-ig adhatók le a Falumúzeumban (előzetes egyeztetéssel a 06/70 379 8262 telefonszámon.) A benyújtott alkotásokat zsűrizés után értékeljük, és Június 15.-én a Múzeumok Éjszakája rendezvényén kiállítjuk. Az első három helyezett jutalomban részesül.

FELHÍVÁS anyaggyűjtésre

A múzeumalapító Molnár Lajos és Molnárné Hajdú Margit tanítóházaspár életművének emlékkiállítása készítéséhez várunk olyan dokumentumokat (fotó, levél, levelezőlap, kiállítás meghívó, iskolai emlék, tablókép, családi fotók, stb..) amelyeket e kiállításhoz használhatunk. Az életmű kiállításra a szeptemberi Falunapon kerül sor, a Falumúzeum megalapításának hatvan éves évfordulóján.
Győriné Kováts Andrea múzeumvezető

A Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely

A régészeti ásatások és a történeti kutatások bizonyítják, hogy Nagytarcsa területe az ember által az őskőkor óta lakott. Krisztus születése elõtti korokból néhány értékes régészeti leletet érdemes megemlíteni.
Az őskorból: csiszolt kõbalták, átfúrt csonteszköz, rézkori idoltöredék, nagyméretû magkõ, agyagedények, bronzkori edények, karperec.
A szkíta korból elõkerült leletegyüttest a történelemtudomány hazánk legfontosabb régészeti emlékeiként tartja nyílván. Ezek a szkíta sámánok kellékei voltak: Szobros bronzcsörgõk, bronzcsengõk, vaszabla. A szarmata korból agyagedény, fenõkõ maradt fenn.
Krisztus születése utáni idõkbõl származó leletek : I. Justinianusz császár pénze, honfoglaláskori köznépi temetõ tárgyi emlékei, a 12. századból III. Béla király pénzei, a 13. századból nyílcsúcs.
A Falumúzeum 1960-tól õrzi és tárja az érdeklõdõk elé a község gazdag történeti és néprajzi emlékeit.

Az épület eredetileg 1939-ben a Tessedik Sámuel nevét viselõ elsõ, országos hírű bentlakásos népfõiskolának adott helyet, melyet Sztehlo Gábor evangélikus lelkész alapított.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága az Evangélikus Egyháztól vásárolta meg az alföldi parasztház-stílusban emelt épületet. Múzeumi céloknak megfelelõ átalakítások után az ide látogató jelenleg 7 állandó kiállításon pillanthat be a község múltjába. Az elsõ kiállítás megnyitását öt éves gyûjtõmunka elõzte meg.
A szervezõ-alapító Molnár Lajos és Molnár Lajosné szül. Hajdú Margit tanító házaspár elképzelésének megvalósítását a nagytarcsai lakosság egy emberként támogatta, segítette. Az addig féltve õrzött, õseiktõl örökölt tárgyakat a létesítendõ múzeum számára ajándékozták. Az idõs emberek szívesen meséltek, hogy írott formában az utókor számára is ismertté tegyék homályba veszõ hagyományaikat, szokásaikat, életformájukat. Ennek köszönhetõen több értékes tanulmány, kiadvány, könyv született az alapítók tollából.

A kiállítások felsorolása témakörök szerint:

  1. Enteriõr: a pitvar és a konyha (2. kép), amelynek berendezései a 19. és 20. század fordulójáról valók.
  2. Enteriõr: az elsõszoba (1. kép), ahol a jelzett korból származó bútorzat és a szobát díszítõ tárgyak állnak.
  3. Paraszti munkaeszközök: a növényápolás, az állattenyésztés, a fonás-szövés eszközei, valamint a házépítés szerszámai láthatók.
  4. Népviselet, díszítõmûvészet: hat üveges szekrényben vannak a gyermekek, felnõttek hétköznapi és ünnepi ruhái.
  5. Nagytarcsa története: tíz vitrinben megszemlélhetõ a történeti korok régészeti emlékei, valamint az írott források, egyéb tárgyi emlékek a 20. századig.
  6. A szállítás, a teherhordás eszközei: a földmûves gazda szekere, lovas szánkója, a kézi teherhordó eszközök láthatók a kiállításban.
  7. Az önkéntes tûzoltóság, a kisiparosok, a gazdaság fontos eszközei tekinthetõk meg.

Bővebben a kiállítóhelyről: Egy kis történelem a Falumúzeumról – Tarcsa Világ