Behajtási engedély

A behajtás feltételei

A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében Nagytarcsa község közigazgatási területén a 7,5 tonna összsúly feletti gépjárművek behajtásához közútkezelői hozzájárulás (behajtási engedély) szükséges. A közútkezelői hozzájárulást (behajtási engedélyt) a helyi közút kezelője nevében a polgármester adja ki a Tehergépjárművek úthasználatáról szóló Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XI.30.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

Gazdálkodó szervezetek

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv.) 9. § (1) a) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Nagytarcsa Község Önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek a www.nagytarcsa.hu oldalán keresztül vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el. (https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Magánszemélyek

Magánszemélyek a kérelmet beadhatják:

  • személyesen, ügyfélfogadási időben: (hétfő: 13:00-18:00, szerda: 8:00-16:00, péntek: 8:00-12:00)
  • postai úton
  • ügyfélkapun keresztül (e-papír)

Benyújtás a melléklet szerinti nyomtatványon.

Behajtási engedély iránti kérelem


behajtasi