Behajtási engedély

Behajtási engedély

Behajtási engedély éves

A behajtás feltételei

A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon a korlátozásban előírt össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. A közút-kezelői hozzájárulást a helyi közút kezelője nevében a polgármester adja ki a 10/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján.

Gazdálkodó szervezetnek

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1. a pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Nagytarcsa Község Önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek a www.nagytarcsa.hu oldalán keresztül vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el. (https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Magán személyeknek

Magán személyek is beadhatják elektronikusan,illetve személyesen és e-mailba. (ugyfelszolgalat@nagytarcsa.hu)

Benyújtás a melléklet szerinti nyomtatványon.

A kérelem amennyiben az a rendelt előírásának megfelel a díjbefizetését (Nagytarcsa Község Önkormányzat OTP 11784009-1573052) követően a hozzájárulást 8 munkanapon belül kell kiadni.


behajtasi