Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Nagytarcsa Község Önkormányzat Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek és az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről.

Elektronikusan intézhető ügyek

– Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

– Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

– Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.

– Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.

– Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.

– Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus úton történő benyújtása

Az Önkormányzat és a jegyző az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését ÁNYK sablon formájában vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon elérhető nyomtatványokkal (https://ohp-20.asp.lgov.hu).

A letöltött dokumentációk ÁNYK szoftverrel tölthetők ki a későbbiekben ismertetett módon.

Nagyon fontos felhívnunk a figyelmét, hogy:

– az elektronikus ügyintézés során csak hitelesített dokumentumokat fogadunk el. A dokumentumok hitelesítéséről a „Dokumentum Hitelesítése” tájékoztatóban olvashat. Nem hitelesített dokumentum beküldése esetén ügyét csak ennek pótlása után tudja elindítani.

– az elektronikus ügyintézés során amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindítását követően ügyintézői információkat követően bankszámlaszámra történő befizetéssel teheti meg.

ÁNYK űrlapok kitöltése és benyújtása

ÁNYK űrlap kitöltésével kapcsolatos információkat a Dokumentum Hitelesítése tájékoztatóban talál.

Dokumentumok:

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

– Dokumentumok_Hitelsitese
– ePapír_Felhasználói_kézikönyv_v1
– Tájékoztató_e-ügyintézés

Kisfilmek az ügyintézésről:

 

Tovább az ügyintézéshez >>>