Alapítványok

Nagytarcsa Közalapítvány

Adószám: 18698635-1-13
Számlaszám: 65100259-11045421

Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány székhelye:
2142. Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.

Adószám:
18686153-1-13

Az alapítvány a szülõk kezdeményezésére jött létre és a Pest Megyei Bíróság által 1999. december 28-án került bejegyzésre 1830. nyilvántartási számon.

Az alapítvány fõ célkitûzése a Blaskovits Oszkár Általános Iskola támogatása, oktatási és szórakoztató eszközök vásárlása, kulturális, sport és egyéb szabadidõs tevékenységek szervezése és támogatása, és minden olyan tevékenység, ami a tanulók részére jobb tanulási lehetõségeket, valamint a szabadidõ kultúrált eltöltését biztosítja. Az alapító tagok által felkért öttagú kuratórium a munkáját az Alapító Okirat és a kuratórium által elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján önkéntesen, költségtérítés nélkül végzi.

A kuratórium a döntéseit az alapítvány vagyonának felhasználásáról – a tanári testület, valamint a diákönkormányzat javaslatainak figyelembevételével, mindig szem elõtt tartva a tanulók érdekeit – többségi szavazattal hozza. Az alapítvány bevételeit a vállalkozók és a szülõk által felajánlott támogatások, az adófizetõk által felajánlott SZJA 1%-ából származó, valamint az alapítvány által szervezett jótékonysági rendezvények bevételei képezik. Az alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a civil szervezetek részére meghirdetett pályázati lehetõségeket, és már több alkalommal sikeres pályázatot nyújtott be oktatási segédeszközök elnyerésére.
Az alapítvány rendszeresen támogatja az iskolai rendezvényeket a szervezési feladatok végrehajtásában, valamint anyagi biztosítást nyújt a rendezvények megvalósításához.

Az alapítvány minden évben finanszírozza az iskolában meghirdetett tanulmányi versenyek gyõzteseinek (átlagosan 30 fõ) egynapos jutalomkirándulását. Az alapítvány által kezdeményezett családi gyermeknapi rendezvények, valamint jótékonysági bálok évrõl – évre nagy sikerrel kerülnek lebonyolításra, és egyre több résztvevõt vonzanak.
Az alapítvány közel hat éves fennállása alatt kb. 4,5 millió Ft összegben járult hozzá tárgyi eszközök vásárlásával, és az iskolai rendezvények támogatásával a tanulók oktatási körülményeinek javításához, valamint a szabadidõs tevékenység hasznos eltöltéséhez.

Ezek közül a legjelentősebbek:

 • Farsangi bálok támogatása (évente)
 • Erdei iskola támogatása (3 alkalommal)
 • Jutalomkirándulások finanszírozása (évente)
 • Nyári táborok támogatása (évente)
 • Családi gyermeknapok szervezése (6 alkalommal)
 • Alapítványi bálok szervezése (8 alkalommal)
 • Klubszoba kialakítása (bútorzat, szórakoztató eszközök, játékok vásárlása)
 • Kerti fajátékok vásárlása (kombinált mászóka, lengõhíd)
 • Szórakoztató eszközök beszerzése (televízió, HI-FI berendezés, fényképezõgép stb.)
 • Oktatási segédeszközök vásárlása (írásvetítõk, diavetítõ, fóliasorozatok)
 • Sporteszközök vásárlása, felújítása (labdák, tornaszõnyegek)
 • Pályázatok (számítógép konfiguráció, fénymásoló)
 • Tárgyi eszközök vásárlása (iskolapad, függönyök)

Az anyagi támogatásnál is fontosabb számunkra, hogy az alapítvány által támogatott és szervezett rendezvényeken emlékezetes, felejthetetlen élményekkel gazdagíthatjuk az iskola diák, tanári és szülõi közösségét.

Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány

 

Adószám: 18690431-1-13
Számlaszám: 65600151-15101688

Alapítványi tagok:

 • Dzsupinné Szekeres Adrienn – alapítvány elnöke
 • Péntek Éva
 • Romászné Papp Edit
 • Papp Viktória
 • Zágoniné Rajnai Krisztina
 • Csima Melinda
 • Medvigné Lackó Anita

Alapítvány célja:

Óvodásaink szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelését támogatni oly módon, hogy:

 1. segíti és előmozdítja az óvodások magas színvonalú oktatását, az ezt elősegítő oktatási, nevelési anyagok beszerzését.
 2. a magas szintű oktatás-nevelés elősegítését szolgáló műszaki cikkeket és felszereléseket vásárol.
 3. az óvodás gyermekek részére a kirándulások, illetve hagyományőrző ünnepségek költségeihez támogatást nyújt.
 4. díjazással támogatja a kiemelkedő szellemi alkotásokat.
 5. elősegíti a tehetséggondozást, a kiemelkedő képességű gyermekek továbbfejlődéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez hozzájárul.
 6. szabadidős és napközis programokat támogat.
 7. támogatja a gyermekek környezeti és környezetvédelmi ismereteinek bővítése céljából szervezett kirándulásokat.
 8. közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában.
 9. támogatja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket, és elősegíti a felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtését.
 10. a helyi biztonságos közlekedésre nevelés feltételeinek megteremtését segíti.
 11. támogatja az egészséges életmódra nevelést, felkészítést.
 12. elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét.
 13. támogatja a játékos idegen nyelv tanulást, és az ehhez tartozó korszerű oktatási segédanyag beszerzését.
 14. jutalmazza a gyermekekkel kiemelten foglalkozókat.
 15. minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyermekek érdekét szolgálja.

Köszönetnyilvánítás – Mészáros Árpád Zsolt Zenés Est

Evangélikus Óvoda Alapítvány

Az egyházközség 1991-ben létrehozott egy alapítványt, melynek fő feladata az óvodában folyó nevelés segítése.

Az Evangélikus-Keresztyén Óvoda Alapítvány főbb tevékenységei:

 • szemléltető eszközök, játékok, könyvek vásárlása,
 • sporteszközök, udvari játékok vásárlása,
 • kirándulások buszköltségeinek vállalása,
 • gyermeknapi és Mikulás-napi játszóház költségeihez való hozzájárulás,
 • magnó, CD-lejátszó, számítógép, fénymásológép vásárlása, ezáltal az oktatói és irodai munka elősegítése,
 • bútorok, szőnyegek, függönyök vásárlása.

Az alapítvány a törvényi feltételeknek mindenben megfelel, így nemcsak adományokat fogadhat, hanem a személyi jövedelemadó 1%-át is fel lehet ajánlani. Évről évre több pénzt utal át az APEH, amit ezen a helyen is köszönünk minden támogatónknak.

Számlaszámunk, amelyre az adományokat várjuk: 65600151-14100024
Adószámunk, amelyre az SZJA 1%-ot lehet felajánlani: 19181929-1-13

Köszönjük a támogatást!