Tájékoztatás adófizetési határidőkről

Adófizetési határidők

Az adózó az  állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáigvalamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg (december 20.); a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg (május 31.), illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. Adóelőleg törlése, illetve mérséklése iránti kérelmet az esedékesség előtt nyújthat be (jogvesztő határidő).

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó – az adóról szóló önkormányzati rendelet évközi hatálybalépése esetét kivéve – az építményadót, a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó a belföldi gépjárművek adóját – az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével – a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Amennyiben a gépjárművet valamilyen oknál fogva kivonták a forgalomból, úgy az adófizetési kötelezettség a kivonást követő hónap első napján szűnik meg. Erről adózót az önkormányzati adóhatóság határozattal értesíti!

Amennyiben a gépjármű évközben értékesítésre kerül, akkor is az adófizetési kötelezettség egész évre azt terheli, aki az adott év január 1-jén a gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa volt, kivéve azt az esetet, ha a vevő a gépjárművet a forgalomból kivonja.

 Adónem Adó/adóelőleg fizetési határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése január 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése január 12. Szja.tv. 73. § (5)
Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó, aki 2018. évben év közben kezdte tevékenységét, annak az éves adó második részletének megfizetése január 15. Htv 39/B. § (4) b)
Adónem Adó/adóelőleg fizetési határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése február 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése március 12. Szja.tv. 73. § (7)
Építményadó, telekadó éves adó első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
Gépjárműadó – éves adó első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. B.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése április 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése április 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése május 12. Szja.tv. 73. § (7)
Helyi iparűzési adó – a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése május 31. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. c)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése június 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése július 12. Szja.tv. 73. § (7)
Adónem Adó/adóelőleg fizetési határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése július 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése augusztus 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése szeptember 12. Szja.tv. 73. § (7)
Építményadó, telekadó éves adó második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
Gépjárműadó – éves adó második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. B.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése október 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése október 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése november 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése december 12. Szja.tv. 73. § (7)
Helyi iparűzési adó – adóelőleg kiegészítés összegének megfizetése december 20. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. b
Talajterhelési díj március 31. Kttd. 16.§

Ha a helyi adóban, valamint a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után – az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig – késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.