Tájékoztatás adófizetési határidőkről

Általános tájékoztatás az adófizetési határidőkről

Az adózó az  állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig (március 15.)valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (szeptember 15.); az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg (december 20.); a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg (május 31.), illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. Adóelőleg törlése, illetve mérséklése iránti kérelm az esedékesség előtt nyújtható be (jogvesztő határidő).

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó – az adóról szóló önkormányzati rendelet évközi hatálybalépése esetét kivéve – az építményadót, a telekadót, valamint a magánszemélyek kommunális adóját a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó a belföldi gépjárművek adóját – az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével – a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Amennyiben a gépjárművet valamilyen oknál fogva kivonták a forgalomból, úgy az adófizetési kötelezettség a kivonást követő hónap első napján szűnik meg. Erről adózót az önkormányzati adóhatóság határozattal értesíti!

Amennyiben a gépjármű eladásra kerül, akkor is az adófizetési kötelezettség egész évre a gépjármű üzembentartóját, ennek hiányában tulajdonosát terheli, kivéve, ha a gépjárművet a forgalomból kivonták.

 

Adónem Adó/adóelőleg fizetés határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése január 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése január 12. Szja.tv. 73. § (5)
Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó, aki előző év közben kezdte tevékenységét, annak az éves adó második részletének megfizetése január 15. Htv 39/B. § (4) b)
Adónem Adó/adóelőleg fizetés határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése február 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése március 12. Szja.tv. 73. § (7)
Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója – éves adó első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
Gépjárműadó – éves adó első részletének megfizetése március 15. Art. 3. sz. melléklet II. B.
Talajterhelési díj március 31. Kttd. 16.§
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése április 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése április 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése május 12. Szja.tv. 73. § (7)
Helyi iparűzési adó – a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése május 31. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. c)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése június 12. Szja.tv. 73. § (7)
Adónem Adó/adóelőleg fizetés határideje Jogszabályi háttér
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése július 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése július 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése augusztus 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése szeptember 12. Szja.tv. 73. § (7)
Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója – éves adó második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
Helyi iparűzési adó – adóelőleg második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
Gépjárműadó – éves adó második részletének megfizetése szeptember 15. Art. 3. sz. melléklet II. B.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése október 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése október 12. Szja.tv. 73. § (5)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése november 12. Szja.tv. 73. § (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése december 12. Szja.tv. 73. § (7)
Helyi iparűzési adó – adóelőleg kiegészítés összegének megfizetése december 20. Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. b

Ha a helyi adóban, valamint a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után – az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig – késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.