Előterjesztések

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés főépítészi ajánlatok
Eelőterjesztés utcák elnevezéséről
Előterjesztés zajmérésről
Előterjesztés_KT munkaterv 2023
Előterjesztés_forgalomtechnika Petőfi-Rákóczi
Belépési-nyilatkozat
Előterjesztés TÖOSZ
Előterjesztés INDUSTRIA BÉTA
Előterjesztés igazgatási szünet
Előterjesztés HEP 2022
Előterjesztés GÉ-PED
Előterjesztés regionális_társulás
Előterjesztés Regionális társulás
Előterjesztés Érd és Térsége Reg
Előterjesztés ellátási szerződés Medina Vital Kft
Előterjesztés prevenciós rend praxisközösségben
Előterjesztés megállapodás házi és gyermekorvosi ügyelet
Előterjesztés megállapodás házi és gyermekorvosi ügyelet ellátására
Előterjesztés Nyugáll Honv Kérelem
Előterjesztés_Nyugáll Honv
Előterjesztés_074_31_tulajdonba_vevés
Előterjesztés Közszolg kérelem
Előterjesztés_Közsszolgáltató működési támogatás kérelem
Előterjesztés_Belső ellenőr jelentés 2022
Előterjesztés közterületek elnevezéséről
Háziorvos II. körzet 2022.évi beszámoló
Előterjesztés-Háziorvos 2. körzet 2022. évi beszámoló
1 Számú háziorvosi körzet éves orvosi beszámoló
Előterjesztés-Háziorvos 1. körzet 2022. évi beszmoló
Csillagszem Beszámoló 2021-22 tanév
Előterjesztés-2021-2022. tanévi beszámoló-Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Előterjesztés 2022-23 Csillagszem munkaterv
Előterjesztés-2022-2023. tanévi munkaterv Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Gyermekorvos 2022. évi beszámolója
Előterjesztés-Gyermekorvos 2022. évi beszmoló
Könyvtár beszámoló
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Könyvtár
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely 2022. évi beszámoló
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
NSZÖ beszámoló 2022
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
Szociális Segítő Szolgálat beszámoló
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Védőnői beszámoló
Előterjesztés-2022. évi beszmoló- Védőnői Szolgálat
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer
Előterjesztés_0111_értékbecslés
Előterjesztés 343, 345 hrsz
Előterjesztés_forgalomtechnika
Előterjesztés_geodéziai_kimérések
Előterjesztés Petőfi ltp
Előterjesztés Petőfo ltp 2
Előterjesztés Petőfi ltp 3
Előterjesztés koncepcióterv megrendelés
Nyilatkozat anonimizált
Előterjesztés_058-1 hrsz honlapra
Előterjesztés ntksz
Lemondó nyilatkozat 2
Lemondó nyilatkozat 1
Közszolgáltató Beszámoló
Előterjesztés_Közszolgáltató Kft
2022. évi II. mód költségvetési rendeleti tábla
Indokolás 2022. évi II módosítás
Hatásvizsgálat 2. számú módosítás
Előterjesztés_Költségvetés_II_módosítás
Előterjesztés_étkezési térítési díjak
Előterjesztés_Belső ell terv 2023
Előterjesztés Bursa
Közművelődési munkaterv
Előterjesztés közművelődési munkaterv
Előterjesztés HEP Nagytarcsa
Előterjesztés energiatakarékosság
Előterjesztés Könyvtár
Közszolg 1. sz. melléklet
Közszolg_szerződés tervezet
Előterjesztés Közszolgáltatási szerződés

Pénzügyis Bizottság Előterjesztés

Előterjesztés Bursa
Előterjesztés_Belső ell terv 2023
Előterjesztés_étkezési térítési díjak
Indokolás 2022. évi II módosítás
Hatásvizsgálat 2. számú módosítás
Előterjesztés_Költségvetés_II_mod
2022. évi II. mód költségvetési rendeleti tábla
Előterjesztés_Közszolgáltató Kft_beszámoló
Előterjeszté Közszolgáltató beszámoló
Lemondó nyilatkozat 1
Lemondo nyilatkozat 2
Előterjesztés Közszolgáltató Kft FB
Előterjesztés_058-1 hrsz
Előterjesztés_státusz növelés
Előterjesztés koncepcióterv megrendelés

Humán Bizottság előterjesztés

Előterjesztés-2022. évi beszmoló- Védőnői Szolgálat
Védőnői beszámoló 2022
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
NSZSSZ beszámoló 2022
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
NSZÖ beszámoló 2022
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
Múzeum beszámoló 2022
Előterjesztés-2022. évi beszámoló-Nagytarcsai Könyvtár
Könyvtár beszámoló 2022
Előterjesztés-Gyermekorvos 2022. évi beszmoló
Gyermekorvos beszámoló 2022
Előterjesztés-2022-2023. tanévi munkaterv Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
2022-23 Csillagszem munkaterv
Előterjesztés-2021-2022. tanévi beszámoló-Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Csillagszem beszámoló 2022
Előterjesztés-Háziorvos 2. körzet 2022. évi beszmoló
Háziorvos II. körzet 2022.évi beszámoló
Előterjesztés-Háziorvos 1. körzet 2022. évi beszmoló
Háziorvos éves orvosi beszámoló 2022

TEFÜ előterjesztések

Előterjesztés Petőfi ltp. 12E szám alatti helyiség rekonstrukciója
Előterjesztés Petőfi ltp. 12E szám alatti helyiség téritésmentes ingatlan
Előterjesztés 058-1 hrsz
Előterjesztés geodéziai kimérések
Előterjesztés forgalomtechnika
Előterjesztés 343, 345 hrsz ingatlanok
Előterjesztés 0111 értékbecslés
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer


Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés HB munkaterv 2022
Előterjesztés Blaskovits Alapítvány
Előterjesztés 169 HRSZ. megvásárlására 2022
Előterjesztés Ált.iskolai körzethatár véleményezése
Előterjesztés Blaskovits
Előterjesztés Bölcsi Vízcsat.külső terv
Előterjesztés Eengedélyezési tervek átdolgozására
Előterjesztés FCSM_Keretmegállapodás
Előterjesztés HEMO sétány tervezése
Előterjesztés Híd felújítása
Előterjesztes Hidrogeológia
Előterjesztés Ibolya utca
Előterjesztés Jegyző helyettesités SZMSZ
Előterjesztés Költségvetés mődosítás
Előterjesztés Könyvtár split
Előterjesztés KT munkaterv 2022
Előterjesztés Madártani ösvény
Előterjesztés önkormányzati lap pályázat elbírálásához
Előterjesztés Sebességmérők
Előterjesztés Telekvásárlás HEMO hídhoz
Előterjesztés Adóemelés

TEFÜ előterjesztések
Előterjesztés könyvtár_fűtés
Előterjesztés bölcsöde víz, csatorna terv
Előterjesztés híd felújítása
Előterjesztés telekvásárlás HEMO hídhoz
Előterjesztés sebességmérők
Előterjesztés madártani ösvény
Előterjesztés HEMO sétány tervezése


Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 12-én tartandó ülésére

Előterjesztés önkormányzati lap kiadására
Előterjesztés Pályázati kiírás önkormányztati lap szerkesztésére, kiadására
Előterjesztés Bölcsöde építési projekt
Előterjesztés Princessfitness támogatás iránti kérelme
Előterjesztés jogi feladatok ellátása
Előterjesztés Flex támogatás iránti kérelme
Előterjesztés Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Előterjesztés Alpolgármesteri költségtérítés
Előterjesztés Ingatlanvásárlás
Előterjesztés Közszolgáltató thg lízing
Előterjesztés Közszolgáltatási szerződés
Előterjesztés Közszolgáltatási 2022 09-12 ktg terv
Előterjesztés PÜ munkaterv 2022