Szivárvány Óvoda

Cím: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 50-52.
Telefon: 06/28-451-055

Az óvoda létrehozásának gondolata 1991-ben fogalmazódott meg, amikor a Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség lehetõséget kapott arra, hogy ingatlanait visszaigényelje.

A kétcsoportos óvoda létrehozásának gondolata abból a lehetõségből indult ki, hogy a keresztény nevelés ne csak a hittan foglalkozásokon valósuljon meg, hanem áthassa az óvodai élet egészét. Amit a család, a gyülekezet elkezdett, azt az óvodában folytatni szerették volna.

A gyülekezet az óvodának a “Szivárvány” nevet választotta, mert úgy érezték, e név szimbolizálja majd céljaikat és vágyaikat: mint a szivárvány színei, a gyermeki személyiség is oly sokféle, ezért az intézmény is az óvodai nevelés-oktatás sokszínűségére törekszik.
Az óvodában 7 alkalmazott dolgozik, 4 óvónõ és 3 dajka.

A nevelőmunkát 4 óvodapedagógus végzi, valamennyien főiskolai végzettségû, evangélikus óvónők. Közülük ketten gyógypedagógiai-asszisztens képző tanfolyamot végeztek, amelyhez logopédiai kiegészítõ képzés is járult. Jelenlétük az óvodai nevelés egész időtartamában biztosított.

Csoportonként két óvónő dolgozik heti váltásban. A törvény által deklarált két óra átfedési idő biztosított, az ebédeltetés és a délutáni pihenéshez való készülődés során két-két óvónõ van a csoportokban.

Mivel az óvónők egymáshoz közelálló nevelési elveket vallanak, az óvónői párok kialakítása nem jelent gondot.
A kis létszám és a családias légkör lehetővé teszi, hogy a csoportok átjárhatóak legyenek, a gyermekek mind a négy óvónõt jól ismerik, ezért a csoportváltások zökkenőmentesen történnek.

Az óvodában – a dajkák bevonásával – bábcsoport működik, évente több előadást tartanak a gyermekeknek.
A zenei nevelést valamennyien fontosnak tartják – elsősorban érzelmi hatása miatt.

Az intézményben dolgozó három dajka is evangélikus, ők főleg a gondozási teendők ellátásában vesznek részt, de ez az egyik olyan terület, ahol szoros kapcsolatba kerülhet egymással felnőtt és gyermek. Ezért fontos, hogy ők is ugyanazokat az értékeket közvetítsék, mint az óvónõk.

Az óvoda jellegébõl következõen a gyülekezet lelkésze is fontos szerepet tölt be a gyermekek nevelésében. Rendszeres időközökben õ tartja a hittan foglalkozásokat, a gyermekek közeli kapcsolatba kerülhetnek vele. Így nem csak az édesanyák “helyettesítői”, az óvónõk, hanem az édesapa modell is jelen lehet az óvodások életében.