Pályázati kiírás kulturális- és sport események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2019. évi kulturális – és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:

A támogatás a 2019. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén megrendezésre kerülő kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:

A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az Együttműködési Megállapodásban rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázatok beadási határideje: 2018. november 15.

–          elvi döntés időpontja a beadott pályázatokról: 2018. december havi testületi ülés,

–          pályázat beadásának feltétele: a 2018. évre elnyert támogatási összegek 2019. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadása.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a jegyzőt a 2019. évi sport- és kultúra pályázatokra szánt 30.000.000,- Ft keretösszeg 2019. évi költségvetésbe történő betervezésére.

A támogatási szerződések a 2019. évi költségvetés elfogadása után kerülnek megkötésre.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a következő év február utolsó napjáig bonyolíthatók le. A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

  1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
  2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
  3. Előnyt jelent a 2017-2018. évben megrendezésre került események referenciája.
  4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő dokumentáltsága.
  5. A tervezett költségvetés indokoltsága.
  6. A vállalt feladatok realitása.
  7. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
  8. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül megkötésre. (2. sz. melléklet)

Pályázati adatlap