Pályázati kiírás kulturális- és sport eseményeinek támogatására

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2017. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:
A támogatás a 2017. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén megrendezésre kerülő kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:
A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az Együttműködési Megállapodásban rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázat beadási határideje:
2016. december 1-től 2017. február 15., de legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a következő év február utolsó napjáig bonyolíthatók le.

Az eseményekre rendelkezésre álló keret összeg Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében kerül meghatározásra.

A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
3. Előnyt jelent a 2015-2016. évben megrendezésre került események referenciája.
1. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő dokumentáltsága.
4. A tervezett költségvetés indokoltsága.
5. A vállalt feladatok realitása.
6. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
7. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)

Nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, aki az előző költségvetési évben nyert támogatási összeggel 2017. január 31-ig a számlaösszesítőben foglaltaknak megfelelően nem számolt el. (2. számú melléklet)

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül megkötésre.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

1. sz. melléklet – Pályázati Adatlap

2. sz. melléklet – Számla összesítő