Pályázati kiírás kulturális- és sport eseményeinek támogatására

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:
A támogatás a 2018. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén megrendezésre kerülő kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:
A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az Együttműködési Megállapodásban rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázat beadási határideje:
2017. december 1-től 2018. február 15., de legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a következő év február utolsó napjáig bonyolíthatók le.

Az eseményekre rendelkezésre álló keret összeg Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében kerül meghatározásra.

A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
3. Előnyt jelent a 2016-2017. évben megrendezésre került események referenciája.
4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő
dokumentáltsága.
5. A tervezett költségvetés indokoltsága.
6. A vállalt feladatok realitása.
7. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
8. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)
A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül megkötésre. (2. sz. melléklet)

1. sz. melléklet – Pályázati Adatlap

2. sz. melléklet – Számla összesítő