Pályázati kiírás kulturális- és sport események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi kulturális – és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:

A támogatás a 2020. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén megrendezésre kerülő kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező civil szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:

A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, az Együttműködési Megállapodásban rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázatok beadási határideje: 2020. január 31.

A pályázat beadásának feltétele a 2019. évben ezen pályázati rendszer keretében támogatást nyertek számára: az elnyert támogatási összegek 2020. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadása.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a következő év január utolsó napjáig bonyolíthatók le. A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

  1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
  2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
  3. Előnyt jelent a 2018-2019. évben megrendezésre került események referenciája.
  4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő

dokumentáltsága.

  1. A tervezett költségvetés indokoltsága.
  2. A vállalt feladatok realitása.
  3. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
  4. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le. (www.nagytarcsa.hu)

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás kerül megkötésre. (2. sz. melléklet)

Pályázati adatlap 2020