Pályázati kiírás kulturális- és sport események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2024. évi

kulturális – és sport eseményeinek támogatására

 

A pályázat célja:

A támogatás a 2024. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén belül működő civil szervezetek által megtartandó kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező civil szervezetek, egyházak, valamint nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:

A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázatok beadási határideje: 2024. február 29.

A pályázat beadásának feltétele a 2023. évben ezen pályázati rendszer keretében támogatást nyertek számára: az elnyert támogatási összegek 2024. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadása.

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények a támogatási szerződés megkötésének napjától 2024. december 31.  napjáig bonyolíthatók le. Pénzügyi, szakmai beszámolók, számlák benyújtási határideje: 2025. január 31. A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

  1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
  2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
  3. Előnyt jelent a 2022-2023. évben megrendezésre került események referenciája.
  4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő dokumentáltsága.
  5. A tervezett költségvetés indokoltsága.
  6. A vállalt feladatok realitása.
  7. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
  8. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

 

A pályázat elbírálása során a Támogató figyelembe veszi a pályázó szervezet nettó árbevételét, tagjainak számát, illetőleg vizsgálja annak tényét is, hogy a Pályázó részesül-e a pályázat elbírálásakor Nagytarcsa Község Önkormányzata által megítélt támogatásban, pl. rendelkezik-e ingyenes terembérletre vonatkozó megállapodással a Nagytarcsai HEMO Művelődési Ház helyiségeire vonatkozóan, stb..

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le (www.nagytarcsa.hu).

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A döntéshozó a támogatást az igényelt összegnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata támogatási szerződést kötnek (2. sz. melléklet).

Mellékletek:

kult_sport_pályázati-adatlap-2024

Támogatási szerződés-minta 2024 KE 20240212