Pályázati kiírás kulturális- és sport események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi

kulturális – és sport eseményeinek támogatására

A pályázat célja:

A támogatás a 2023. évben Nagytarcsa település közigazgatási területén működő civil szervezetek által megtartandó kulturális- és sportesemények finanszírozására nyújtható.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nagytarcsai székhellyel rendelkező civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázattal igényelt támogatás formája:

A pályázó szervezet vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül. A támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint kerül sor.

A pályázatok beadási határideje: 2023. február 15.

A pályázat beadásának feltétele a 2022. évben ezen pályázati rendszer keretében támogatást nyertek számára: az elnyert támogatási összegek 2023. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadása.

 

Egy pályázó szervezet egy beadott pályázattal több eseményre is pályázhat. A tervezett rendezvények folyó év március 1. napjától a következő év január utolsó napjáig bonyolíthatók le. A határidőre beérkezett pályázatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata formai és szakmai bírálatnak veti alá, amely során az alábbi szempontokat vizsgálja:

 

  1. A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát.
  2. A pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége.
  3. Előnyt jelent a 2021-2022. évben megrendezésre került események referenciája.
  4. Szükség esetén a pályázóval történt együttműködések megalapozottsága és megfelelő dokumentáltsága.
  5. A tervezett költségvetés indokoltsága.
  6. A vállalt feladatok realitása.
  7. Részletes programterv kifejtése eseményenként.
  8. Amennyiben releváns, önerő rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtása kizárólag személyesen, a felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) történhet, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le (www.nagytarcsa.hu).

A benyújtott pályázatokról Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Pozitív támogatói döntés esetén a pályázó szervezet és Nagytarcsa Község Önkormányzata között Támogatási Szerződés kerül megkötésre (2. sz. melléklet).

 

Mellékletek:

kult_sport_pályázati-adatlap-2023