BURSA Hungarica pályázati kiírás

BURSA HUNGARICA

Nagytarcsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve meghirdeti a 2021. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázati adatlapokat 2020. október 05. napjától csak elektronikus úton lehet kitölteni és a kinyomtatott, aláírt adatlapot a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) Igazgatási Csoportjához a mellékletekkel együtt kell benyújtani ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-18 óráig, szerda 8-16 óráig és péntek 8-12 óráig)!

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázónak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell benyújtani a fenti címre 2020. november 05. napjáig, mely egyben a hiánypótlás határideje is!

Kapcsolattartó: Németh Katalin;

tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752;

e-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu

Nagytarcsa Község Önkormányzata

Pályázati kiírás:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA A 2021
PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA B 2021