Pályázat védőnői (Védőnői Szolgálat II. körzet) munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat II. körzet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakképesítést igazoló okirat másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
  • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje. 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Katalin üi. nyújt, a 28/450-204/107 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. ) a munkakör megnevezését: „védőnő” kérjük feltüntetni a borítékon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 3 hónap. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.