Pályázat Jogi referens munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala Jogi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.melléklet szerinti 22.pont szerinti Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a Szervezeti Működési Szabályzat, valamint egyéb helyi rendeletek, szabályzatok, utasítások, okiratok megalkotásában. Polgármesteri, jegyzői rendelkezések szerint végzi a szerződések előkészítését, jogi véleményezését. Előkészíti a képviselő- testületi és bizottsági hatáskörbe tartozó ügyeket, előterjesztéseket. Törvényességi véleményezést végez a jegyzői megbízás alapján a Képviselő Testület valamint a Bizottságok által hozott határozatok tekintetében. Ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Aktívan részt vesz a Hivatal egységes jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlatának kialakításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, Jog és államtudományi szakképesítés,

• hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Polgármesteri hivatalban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek,

• Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• szakmai önéletrajz

• végzetséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

• nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy a vagyontételi kötelezettséget vállalja

• nyilatkozat tétel arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelhet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/12418/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi referens.

vagy

• Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.nagytarcsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.