Páláyzat személy -és munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala személy -és munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.április 11-től 2025.április 10-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

Ellátandó feladatok:

Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat és intézményei személyügyi feladatainak teljeskörű ellátása, közszolgálati jogviszonyhoz, közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó átsorolások határidőben történő elkészítése, jogviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok elkészítése, eseti megbízási szerződések elkészítése, kedvezményes utazási igazolások kiadása, a Polgármesteri Hivatal szabadság ütemtervének összeállítása, kötelező továbbképzések teljesítésével kapcsolatos jelentési, tájékoztatási feladatok ellátása, cafetéria nyilvántartás vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkaügyi iratok készítése, KIRA bérszámfejtő program használata. KIRA programon keresztül nem rendszeres juttatások számfejtése, szabadság-nyilvántartás kezelése. A teljesítményértékelésekkel, továbbképzési tervvel, közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos teendők a TÉR és PROBONO rendszeren keresztül. Analitikák vezetése a munkaügyi kimutatásokkal kapcsolatban. Munkaügyi adatok szolgáltatása a beszámoló és pénzforgalmi jelentésekhez. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. E-adat használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) költségvetési rendeletben elfogadott egyéb juttatások. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Emelt szintű szakképesítés,
 •       KIRA-rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, PROBONO rendszer használata, TÉR rendszer használata,
 •       hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 •       Jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 •       magas szintű problémamegoldó képesség,
 •       kiváló empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti
 •       nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy a vagyontételi kötelezettséget vállalja
 •       végzetséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/3767/2022 , valamint a munkakör megnevezését: személy -és munkaügyi ügyintéző.

vagy

 •       Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2 142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.nagytarcsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.