Közgyűlést tart a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület

A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület elnöke tájékoztatja a lakosságot, hogy az Egyesület tisztségviselőinek mandátuma lejárt. Ezért az elnökség lakossági fórumot, majd Közgyűlést tart.
A lakossági fórum időpontja: 2019. február 20. szerda, 18.00, Művelődési Ház (Rákóczi út 35.)
A lakossági témája a község szabadidős tevékenységének és sportéletének jövőbeni lehetőségei, elképzelései. Tisztelettel várjuk mindazok megjelenését, akik tevékenyen részt kívánnak venni, vagy csak javaslataikkal támogatni szeretnék az Egyesület munkáját.

A közgyűlés időpontja: 2019. március 13. szerda, 18.00, Művelődési Ház (Rákóczi út 35.)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az Egyesület és az elnökség tevékenységéről. Ea: NTSE elnök

2. A 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, az Egyesület vagyoni helyzete. Ea: NTSE elnök

3. Az Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója (Eredmény-Mérleg) és közhasznúsági melléklete. Ea: NTSE elnök

4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés véleményeztetéséről. Ea: FEB. Elnök

5. A 2019. évi költségvetési terv beterjesztése. Ea: NTSE elnök

6. A 2020. évi tagsági díj megállapítása. Ea: NTSE elnök

7. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
Ea: Jelölő Bizottság elnök
8. Egyebek.

A napirendi pontok fontossága miatt, kérem pontos megjelenéseteket.

A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a jogosultak több mint 50%-a jelen van.
Amennyiben a küldöttközgyűlés a meghívóban meghirdetett időponttól számított 1 óra múlva nem válik határozatképessé, úgy a küldöttközgyűlést ismételten összehívottnak kell tekinteni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A küldöttközgyűlés nyilvános, az Egyesület tagjai és a meghívottak azon tanácskozási joggal vehetnek részt.

Papp János elnök sk.