Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat házi gondozó munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást. Igényeikhez és
szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Elvégzi a rászorulók testi
gondozását, háztartási munkákat, segít a mindennapi ügyintézésben. – személyes szociális és
egészségügyi szolgáltatás nyújtása; – gyógyszerbeadás, vérnyomásmérés; – együttműködés a
családdal, a védőnővel, a családsegítővel, a gyermekvédelmi szolgálattal; – háztartási munkák
végzése (főzés, takarítás, bevásárlás); – segítségnyújtás a házkörüli munkákban; – szolgáltatások
biztosítása (bevásárlás, ügyintézés, utaztatás); – betegszállítás szakrendelésre; – személyes
tanácsadás; – beszámoló készítése; – a rászoruló mentális egészségének fenntartása érdekében
szórakoztatás, társalkodás, felolvasás végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
2142 Nagytarcsa, Zrínyi u.38.
telefon:0628/450-478
e-mail: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu

         Középfokú képesítés, Szociális gondozói végzettség,
         Idős ellátásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         B kategóriás jogosítvány,
         büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Középfokú képesítés, Szociális szakvégzettség,
         Kiváló szintű szakmai ismeret, ellátási terület helyismerete
Elvárt kompetenciák:
         Kiváló szintű Jó szintű kommunikációs, konfliktuskezelő, stressz tűrő képesség,
pontosság. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, fényképes
szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Novák Éva nyújt, a +3628450478 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat címére történő
megküldésével (2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 863/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: házi gondozó.
         Elektronikus úton Dr Novák Éva részére a segitoszolgalat@nagytarcsa.hu E-mail
címen keresztül
         Személyesen: Dr Novák Éva, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat az Intézményvezető személyesen meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.