Meghívó – Pénzügyi bizottsági ülés 2023.04.20

MEGHÍVÓ

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2023. április 20. (csütörtök ) 18.00 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására, a Nagytarcsa, Kökény utca-Ibolya utca belterületi szakaszának útépítési tervek elkészítésére, a tervező kiválasztására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés_KÖKÉNY-útburkolat_ munkáinak _megrendelésére
Árajánlat_NALA-MI_Kft
Árajánlat_Pach Dániel
Árajánlat_SDE-Terv_Kft
Földút_járhatóság_tanulmányterv

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Rákóczi út 3. szám alatti, 61/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő közösségi épületrész (Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózatának felújítására, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés_TÁNCSICS épületvillamossági munkáinak megrendelésére
Táncsics_230329_villamos anyag kósik(1)
Táncsics_230329_villamos_anyag 1,0

 1. Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések meghozataláról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések
Ajanlat_ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa

Ajanlat_SmartCityApp_Nagytarcsa
ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa
Lechner Tudásközpont térképi ajánlat
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal indikatív ajánlat közútfelmérésre
Nagytarcsa_közúti_felmérés_műszaki_leírás

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés Szocrendelet megalkotásáról
Kúria határozat

 1. Javaslat egyéb települési támogatásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére, részletszabályainak megalkotására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

KülönSzocrendelet_Előterjesztés

 1. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Civil szervezetek 2022 evi beszámolóinak elfogadása

 1. Előterjesztés A 2023. évi civil egyesületek, szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Béta Motorsport Egyesület pályázat
Blaskovits Alapítvány pályázat
Előterjesztés 2023 évi civil pályázatok elbírálásáról
FLEX Polgárőr Egyesület pályázat
Füzesliget Lakópark pályázat
Hagyományőrző Kultúrális Egyesület pályázat
Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázat
Nyugállományú Honvédők pályázat
Rozmaring Néptánc Egyesület
Tiszta Nagytarcsáért Civil Egyesület pályázat
Tömegsport Egyesület pályázat

 1. Előterjesztés Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatás iránti kérelméről

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés Peter Cerny Alapítvány támogatásáról

 1. Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés-adórendelet módosítása
Rendelet tervezet

 1. Megállapodás üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról V. számú módosítása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Nagytarcsa_Üzemeltetési megállapodás V. sz. módosítás_ÖK_Közszolg_korr nélkül 20230418
Előterjesztés Megállapodás üzemeltetési mód KE 20230418_

11.Javaslat az MS365 alkalmazások beszerzésére

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés_MS365_előfizetés

 1. Az MNV Zrt. tájékoztatása a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

Előterjesztés az MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Javaslat lakbértámogatásra

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra bizottsági elnök

 

 

Nagytarcsa, 2023. április 18.

 

Tisztelettel:

 

Berna-Pataki Szandra s.k. elnök