Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Október 1.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. október 1-én (hétfő) 17 órakor.
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa Településfejlesztési Koncepció megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ Nagytarcsa, 086/6 hrsz. ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsa 093/34 hrsz. ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Nagytarcsa, 093/115. hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./
A./ Nagytarcsa, 1246/52 hrsz. ingatlan (út) elidegenítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

B./ Nagytarcsa, 1246/47 hrsz. ingatlan (Nektár u. 1.) elidegenítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Öregszőlő Lakópark közvilágítás kiépítésének támogatása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kiírásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8./ A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat költségvetésbe be nem tervezett tételeinek megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10./ „Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyban átmeneti időszakra Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal kötött szolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11./ A 2019. évi kultúra/sport pályázatok kiírásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

12./ Védőnői, iskola-egészségügyi körzet kialakításáról szóló rendelet megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

13./ A védőnői körzet bővítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

14./ Az iskola telekbővítésével kapcsolatos telekvásárlások megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke
(OKSE határozat és szóbeli előterjesztés)

15./ Az MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

16./ Környezeti zajmérésre érkezett árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

17./ Főépítészi feladatok ellátásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

18./ Törvényességi észrevétel (változtatási tilalom) megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

19./ Junior Zrt. szolgáltatási szerződés módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

20./ Nagytarcsa, Kossuth Lajos u. 237/2 hrsz. alatti könyvtár épület karbantartására benyújtott pályázatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

21./ „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívás megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

22./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester