Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Március 26.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. március 26-án (hétfő) 17 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. költségvetésbe be nem tervezett áram költségének finanszírozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

3./ Tisztaudvar rendes ház rendelet módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

4./ Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ 2018. évi Közbeszerzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ Nagytarcsa, 154. hrsz. ingatlan ajándékozási ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Nagytarcsa, 1246/47. hrsz. ingatlan vételének felajánlása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ Nagytarcsa, Tompa u. 9. szám alatti ingatlan lízing ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
10./ Védőnői körzet bővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester