Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Július 31.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. július 31-én (hétfő) 7.30 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezető Dr. Palkó Éva Magdolna négy hónapos próbaidő letöltés utáni véglegesítés megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1./ Zrínyi utca 38. szám alatti ingatlan felújítási tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ 2017. évi szociális célú tűzifavásárlásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Elővásárlási jogról való döntés (Nagytarcsa, Vadvirág u. 1.).
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Kiemelt fejlesztési területek kifüggesztés időtartama alatt beérkezett észrevételek megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nagytarcsa, 2017. július 26.
Tisztelettel: Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester