Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Január 20.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2020. január 20. (hétfő) 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Képviselő-testület 2020. munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közötti megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Beszámoló a temetőüzemeltetés helyzetéről és előterjesztés a temető fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. FLEX polgárőrség kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Nagytarcsa, 017/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. Nagytarcsa, 09/17. és 09/19. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. Nagytarcsa, 017/1. és 017/5. hrsz-ú ingatlanok vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Nagytarcsa, 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. “Erdősítés támogatása” pályázattámogatási megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. Volán szerződés/ek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

15. A 221/2019 (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó határidő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. Egyebek

Zárt ülés:

1. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat megbízási szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester