Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Augusztus 28.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. augusztus 28-án (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

2./ 2017. évi előirányzat módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Utólagos viziközmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

5./ Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

6./ Utcarendeletek visszavonásának megtárgyalása
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

7./ A rendeletmódosítással érintett utcák elnevezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ Malomárok lakópark utcaelnevezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Nagytarcsa Hangya udvari játszótérről beérkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Grund SE és a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület összeolvadásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Tisztaudvar, rendes ház javaslattétel.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ DPMV Zrt. fennálló működése alatt történt pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatás
(a DPMV Zrt. könyvelése is fel lett kérve az előterjesztés megküldésére)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ DPMV Zrt. tájékoztatása Nagytarcsa település viziközmű fejlesztésének koncepciójáról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14./ Orvosi ügyelet szervezésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15./ Építési tilalom visszavonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16./ Nagytarcsa 0128/22 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

17./ Nagytarcsa, Pesti út belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

18./ Nagytarcsa, 0147/47-52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

19./ Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

20./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsa 017/3. hrsz-ú ingatlan bérleti ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Behajtási engedély díjmegfizetésével kapcsolatosan érkezett méltányossági kérelem megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Javaslattétel lehetősége díszpolgári és Nagytarcsáért érdemérem címre.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Nagytarcsa, 2017. augusztus 23.
Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester