Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. május 30. (hétfő) 17.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. A Képviselő-testület 2022. április 25. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról szóló, az SZMSZ 12.§ (5) bekezdése szerinti jelentés
2. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
3. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
4. Nagytarcsa Község Önkormányzatának KATI-IVK nyilvántartásának aktualizálása, havi karbantartása, illetve a vagyonkataszterben forgalmi értékkel nem rendelkező ingatlanok esetében értékbecslés készítése
5. Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás
6. Javaslat a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozására
7. A Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti könyvtárral azonos épületben található házrész megvásárlása
8. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi módosított beszámolója
9. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2021. évi támogatásainak elszámolásáról szóló beszámolója
10. Könyvbeszerzés a Nagytarcsai Könyvtár részére
11. Nagytarcsa Község területén térfigyelő kamerarendszer létesítésének kivitelezése
12. A Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok” Önkormányzati tulajdonba vétele
13. 2022. évi közművelődési munkaterv
14. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
15. 2021. évi közművelődési beszámoló
16. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi kulturális-és sport eseményeinek támogatása
17. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1255 hrsz-ú ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület füvesítése
18. Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri röplabda pálya mögötti és oldalsó labdafogó háló telepítése, gumipálya kiegészítő vonalazása, kidőlt, megrongálódott kerítés építése
19. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv kiegészítése
20. Nagytarcsa Község Önkormányzata rendelet-tervezete a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
21. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló
22. Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolója
23. A Nagytarcsa 1280/2, 1280/9 – 1280/15 és a 1280/21 – 1280/28 hrsz. ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása
24. A Nagytarcsa 1381 – 1384 hrsz. alatti ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása

Zárt ülés:

1. Döntés a rendszeres települési gyógyszertámogatást megállapító, H/779-2/2022. számú határozattal szembeni fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatosan benyújtott igazolási kérelemről és a határozat módosításáról

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos s.k.
polgármester