Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ
 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2022. február 07. (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirend előtt:
Rónai Pálné önkormányzati képviselő (képviselői megbízatásáról való lemondására
vonatkozó) nyilatkozatának ismertetése.
 
Nyílt ülés
1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között létrejött bérleti
szerződés bérleti díj vonatkozásában történő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére további működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina
5. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a
Képviselő-testület bizottságai, annak létszáma és összetételének vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Javaslat közbeszerzési szaktanácsadás végzésére irányuló megbízási szerződés
megkötésére.
7. Egyebek
 
Zárt ülés
1. Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére 2022.01.10-től
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester