Meghívó Képviselő-testületi rendkívüli ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.
 
Ülés ideje: 2022. március 21. (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirend előtt:
 
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjainak eskütétele
 
Nyílt ülés
1. Nagytarcsa településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 5. módosításának elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
3. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatok eredménytelenné nyilvánítására, valamint új pályázat kiírására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
Polgármester