MEGHÍVÓ Képviselő-testületi rendes ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.
 
Ülés ideje: 2022. április 25. (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirend előtt:
 
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjának eskütétele
 
Nyilvános ülés:
1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a rendkívüli ülés és az ügyrendi javaslat vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Egyebek
 
Zárt ülés:
1. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester