Meghívó – Képviselő-testületi rendes ülés 2023.12.07.

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2023. december 7. 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése, és új határozat meghozatala a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezése alapján

 

 1. Vagyonrendelet módosítása

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. között kötendő új közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. III. negyedéves elszámolása

 

 1. Tornaterem hasznosításával kapcsolatos bérleti díjak alkalmazásáról

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságára és az Alapító okirat módosítására

 

 1. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 

 1. Javaslat a 70 éven felüliek karácsonyi támogatására

 

 1. 70 évesek köszöntése, rendezvény költségei

 

 1. Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme

 

 1. Tájékoztatás a Nagytarcsa, 382/3 helyrajzi szám alatt felvett „kivett közterület” megnevezésű ingatlan zöldterület kezelése, karbantartása tárgyában

 

 1. Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal meglévő szerződésekről tájékoztatás
 2. Mező utca és Kökény utca elkészült útépítési terveinek véleményezése

 

 1. Javaslat kamerarendszer bővítésére

 

 1. Javaslat a HÉSZ VI. sz. módosítása előzetes egyeztetési anyagának elfogadására

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítására

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadására

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2024. évre átnyúló megbízási szerződéseinek jóváhagyására

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata weblapjának megújítására

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata részére PR tevékenység ellátására

 

 1. Javaslat Babacsomag tartalmának bővítésére

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata Védőnői szolgálatának beszerzési kérelme

 

 1. Grund sporttelep – talajvizsgálat megrendelése

 

 1. Javalat Országos Bringapark Program 2024 pályázaton történő részvételre

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő KZK 741 frsz-ú NISSAN típusú kisbusz szezonális gumiabronccsal történő felszerelése

 

 1. Előterjesztés 2142 Nagytarcsa, Iskola u. 2. szám alatti szaniterkonténer telepítésére érkezett árajánlat tárgyalása

 

 1. Jogi és peres ügyekben meghatalmazás Bardócz Gábor részére

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. A Múzeum vezetői állásának betöltésére érkezett pályázat elbírálása

 

 1. Mötv. 38. § (1) bek. d) pont szerinti eljárásban döntéshozatal

 

 1. Javaslat az „Év tanulója, év sportolója” pályázat elbírálására

 

 

Nagytarcsa, 2023. december 7.

 

 

Tisztelettel:

 

Gulyás Tamás István

polgármester