Meghívó HVB ülésre – november 2.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 12-én névszerinti szavazással, minősített többséggel döntött arról, hogy feloszlatja magát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20.§ (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy „Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.”

A fentiekre tekintettel a választási bizottságot összehívom november 2. (hétfő) 17 óra kezdettel a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

Napirendi pontok:

1./ Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása a korábbi elnök lemondása miatt

Előterjesztő: Baranyai Katalin elnök helyettes

2./ A megválasztott Helyi Választási Bizottság Elnökének eskütétele

3./ Időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester megválasztásának kitűzése

Előterjesztő: HVB elnök

A bizottság tagjainak megjelenésére az ügy fontosságára tekintettel számítok. Amennyiben megjelenése akadályozott kérem, jelezze a fenti elérhetőségeken. A határozat-tervezetet és a határidőkre vonatkozó javaslatot az ülésen részletesen ismerteti a HVI vezető.

Tisztelettel:
Baranyai Katalin sk.
HVB elnök h.