Meghívó Bizottsági ülésre – Május 2.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. május 2-án (szerda) 17.30 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatti épületfelújítás pótmunkáinak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

2./ Nagytarcsa, 0137/27. hrsz-ú ingatlan átvételének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

3./ Nagytarcsa, 093/34. hrsz. övezeti besorolás megváltoztatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

Tisztelettel:

Fényes Mihály sk.
Elnök