Meghívó Bizottsági ülésre – Június 19.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje:2017. június 19-én(hétfő) 1700 órakor

Ülés helye:Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terme (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ A közbeszerzést megnyerő mérnöki iroda tájékoztatója, megoldási javaslatainak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

2./ Petőfi lakótelep fűtésérőltájékoztató.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

3./ A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda bővítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

4./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsa 017/3, és 017/4. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat vagy bérleti ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

2./ Nagytarcsai Tömegsport Egyesület támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsai Grund Egyesület támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

Tisztelettel:
Fényes Mihálysk.
Elnök