Meghívó Bizottsági ülésre – Június 18.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. június 18-án (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Holló Krisztián közérdekű bejelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

2. Bártfai József panaszbejelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

3. Nagytarcsa Községi Könyvtár pályázatához önerő biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

4. Sport-kultúra pályázati rendszer módosításának megtárgyalása (benyújtási határidő kiírás módosítása)
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

5. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges javaslatok megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

6. Egyebek
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
Elnök