Meghívó Bizottsági ülésre – július 18.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2018. július 18. (szerda) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés napirendi pontok:

1. Előterjesztés előirányzat átcsoportosításáról
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3. Víz-, és szennyvíz koncepció elkészítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4. Stratégiai tanulmányterv készítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5. 8/a. kút elektromos ellátásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. kölcsönigényének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
elnök