Meghívó Bizottsági ülésre – december 17.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendes együttes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. december 17. (hétfő) 16.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirendi pontok:

1. A Nagytarcsa, 1280/37 és 1280/35 hrsz-ú ingatlanok átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2. A település középtávú fejlesztési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3. A Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4. A Nagytarcsa utcák elnevezése
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5. A Nagytarcsa Község Önkormányzata és Dunakeszi Tankerületi Központ között létrejött Vagyonkezelési Szerződés I. számú módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2019. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására kiírt pályázatra beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

8. Az 2019. évi étkezési térítési díjak megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9. Az 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. III. negyedévi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11. Egyebek