Meghívó bizottsági ülésre – Április 17.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. április 17. (szerda) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa 0147/46 hrsz-ú ingatlan belterületbe való sorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2. Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. munkaközi tervdokumentációjának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3. Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4. Budapest X. kerület Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt terület TSZT 2017 és FRSZ eseti módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5. Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2017) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Tisztelettel:

Fényes Mihály s.k.
elnök