MEGHÍVÓ bizottsági ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
 
Ülés ideje: 2021. december 10. (péntek) 16.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Nyílt ülés:
1. Nyugállományú Honvédők Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Szlaukó Istvánné alpolgármester
2. Névhasználat iránti kérelem
Előterjesztő: Rónai Pálné képviselő
3. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat kérelme
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
4. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Közétkeztetési szolgáltatás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Gyógyír Patika Bt. bérleti díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Óvoda csoport bővítés
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
8. Péceli Készenléti Önkéntes Tűzoltó és Önkéntes Mentőszervezet Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána elnök
9. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő HEMO (Nagytarcsa, Rákóczi u. 84., 1256/3 hrsz.) ingatlanon található fák kivágása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Mező utca földút felújítás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Nagytarcsai Sport és Szabadidő Park (GRUND) játszótér befejező munkálatai
Előterjesztő: Koszták Rudolf képviselő
12. Nagytarcsa, 830/3 és 830/4 hrsz-ú ingatlanokon átvezetett ivóvízvezeték megszüntetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Térítési díjak
Előterjesztő: Rónai Pálné képviselő
14. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. működési támogatás előirányzatának módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. éves beszámoló
Előterjesztő: Nyerges Ambrus ügyvezető
16. Egyebek
 
Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök