Határozatok 2022

2022. január 04.


1/2022. (I.04.) Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság határozata:

HVB-01.04


2022. január 20.

1/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a napirendet a szerint változtatja meg, hogy, zárt ülést a nyílt után tárgyalják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

2/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a napirendet a szerint változtatja meg, hogy azokat az előterjesztéseket, amikhez nem érkezett előterjesztés leveszik napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

3/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint eredeti formában fogadja el.:
Napirend előtt:
Eskütétel
Zárt ülés
1) Törvényes működés helyreállítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím” adományozása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nyílt ülés
1) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pozíciója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) 200/2021. (X.25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4) Nagytarcsa Község Önkormányzata bizottságainak összetétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5) Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

4/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. január 20-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

5/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi indítvány alapján zárt ülés első pontja, a „Törvényes működés helyreállítása” című pont napirenden maradjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

6/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a „Törvényes működés helyreállítása” cím ponthoz az urnás szavazás miatt, egy 3 fős bizottságot állít fel.
Dr. Kazinczi Erzsébet elnök
Koszták Rudolf tag
Papp Gabriella Diána tag
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

7/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szlaukó Istvánné alpolgármesternek a képviselő-testület 214/2019. (X.28) Képviselő-testület határozattal keletkeztetett 2019. október 28. napjától szóló társadalmi megbízatású alpolgármesteri megbízását azonnali hatállyal visszavonja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

8/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közösség életében kiemelkedő tevékenység végzéséért „Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím”-et adományoz Rónai Pálné-nak.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

9/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére bruttó 20.000.000 Ft működési támogatást utal a kifizetésre váró tételek kiegyenlítése céljából, melyet a 2022. évi költségvetésben előirányzatként tervezni szükséges.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

10/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a „Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pozíciója” című napirendhez tartozó határozati javaslatokról név szerinti szavazás lesz
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

11/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tóth Zsolt a mai nappal az ügyvezetői megbízatásából visszahívásra kerül, jogviszonyát a szerződésben kikötött 3 hónapos próbaidő alatt, indoklás nélkül azonnali hatállyal megszünteti, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljárva az Alapító okirat módosítását és kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatására megbízást adjon.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

12/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. alapító okiratát akként módosítja, hogy cégvezető kinevezését lehetővé teszi, és ezzel egyidejűleg, 2022. január 21-i hatállyal határozatlan időtartamra Balik Leventét, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. jelenlegi alkalmazottját általános hatáskörű cégvezetővé kinevezi önálló képviseleti joggal. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkavállalói felett a munkáltatói jogkört – az új ügyvezető kinevezéséig – Balik Levente cégvezető gyakorolja.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljárva az Alapító okirat módosítását és kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatására megbízást adjon.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

13/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhívja a polgármestert, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére szóló pályázatot 15 napon belül kiírja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Tartózkodik
Kovács Tibor Ferenc Tartózkodik
Szlaukó Istvánné Tartózkodik

14/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a „200/2021. (X.25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése” című napirendhez tartozó határozati javaslatokról név szerinti szavazás lesz
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

15/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 200/2021(X.25.) Képviselő-testületi határozatot a felmerült jogszabálysértés miatt hatályon kívül helyezi.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

16/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kémia szakos tanárát Szabó Tündét bruttó 80.000 Ft havonta utalandó lakhatási támogatásban részesíti. Az összeget a 2022. évi költségvetésben is tervezni szükséges.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 7.


17/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 07-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

18/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Napirend előtt:
Rónai Pálné önkormányzati képviselő (képviselői megbízatásáról való lemondására vonatkozó) nyilatkozatának ismertetése.

Nyílt ülés
1) A Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés bérleti díj vonatkozásában történő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére további működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina
4) Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-testület bizottságai, annak létszáma és összetételének vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5) Javaslat közbeszerzési szaktanácsadás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6) A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatás, és javaslat a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő meghosszabbítására irányuló kérelem Kormányhivatal részére történő megküldésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7) Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

19/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között 2018. április 04. napján létrejött bérleti szerződés 2. számú pontjának módosítása – a bérleti díj 120.000 Ft összegre történő emelése – érdekében a bérleti szerződés módosítására irányuló megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

20/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 7-i Képviselő-testületi ülésen Bardócz Gábor ügyrendi javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időkorláttól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

21/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére bruttó 20.000.000 Ft működési támogatást utal a kifizetésre váró tételek kiegyenlítése céljából, melyet a 2022. évi költségvetésben előirányzatként tervezni szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

22/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján megbízási szerződést köt bruttó 1.550.000 Ft összegű megbízási díjjal a Gesztorház Bt.vel.
A szerződés összegét a 2022. évi költségvetésben tervezni szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

23/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00292-1/2022. számú törvényességi felhívásában meghatározott 30 napos határidőnek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése szerinti, további 30 nappal történő meghosszabbítása iránt kérelemmel fordul a Pest Megyei Kormányhivatal felé.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

24/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Zárt ülés
1) Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére 2022.01.10-től
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kémia szakos tanárát, Szabó Tündét 2022.01.10. napjától részesíti lakhatási támogatásban a 16/2022. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat szerinti összegben.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 15.


26/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az esetlegesen az SZMSZ-ében meghatározott határidőn túl történt meghívó és/vagy előterjesztési anyagok kiküldésének ellenére az összehívott ülést meg kívánja tartani és az ülés napirendjéről külön határozatban, érdemben dönt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

27/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 15-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

28/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Nyílt ülés
1) A helyi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

29/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §- ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg Nagytarcsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Saját bevételek 2023. 2024. 2025.
Építményadó 290 000 290 000 290 000
Telekadó 23 000 23 000 23 000
Iparűzési adó 600 000 650 000 700 000
Talajterhelési díj 500 500 500
Egyéb bírság bevételek 6 200 6 200 6 200
Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 2 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, egyéb működési bevételek 5 000 5 000 5 000
Saját bevételek összesen: 926 700 976 700 1 026 700
   
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény  8. § alapján adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek 2023. 2024. 2025.
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 905 454 955 454 1 005 454

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 28.


30/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Nyílt ülés
1) Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető

4) Nagytarcsa csapadékvíz vésztározó („Gyöngy-tó”) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében az érintett ingatlanok megvételére vételi ajánlat
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5) Felhatalmazás Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármestere részére engedményezési szerződés megkötésére és az engedményezési szerződés létrejöttét követően engedményezési nyilatkozat aláírására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6) A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a helyi önkormányzat működési körébe tartozóan az ügyrendi javaslatra vonatkozó tájékoztatás és döntés a javaslat elfogadásáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

31/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

32/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülésen Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, az 1. napirendi pont tárgyalásakor tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időkorláttól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

33/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, valamint a 2022. február 15. napján tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

34/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:
2022. január 31. 1 nap
2022. február 25. 1 nap
2022. március 01 – március 18. 12 nap
2022. március 22 – március 31. 8 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 05. 15 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap
Összesen: 61 nap

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

35/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község egyéni választókerületeinek szavazatszámláló bizottságaiba az alábbiak szerint választja meg a tagokat.

Barna Istvánné Kelenföldi Zsolt
Berecz Gábor Keller Antal
Drenyovszki Jánosné Kurucz László Andrásné
Fábiánné Kizur Anikó Molnár SándorAttiláné
Farkas Dezső Németh Gábor József
Farkas Ete Domonkos Ócsainé Gulyásik Erzsébet
Farkas Istvánné Pánczél Kálmánné
Fényes Gábor Pocsai Sándorné
Fényes Hajnal Csillag Salamon Krisztina Ágnes
Gelencsér Sándor Sándor Béla
Gubek István Zoltán Sárváriné Fényes Erzsébet
Gulyás Tamás István Tarcsai Tünde
Hegedüs Lászlóné Váradi Gabriella

Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

36/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Nagytarcsa Csapadékvíz vésztározó (Gyöngy tó) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában érintett területeire vételi ajánlatot tegyen az ingatlantulajdonosoknak 5000 Ft négyzetméter áron való megvásárlására. Ennek várható teljes összköltsége bruttó 30.100.000 Ft (6020 nm x 5000 Ft), melyből a költségvetésben a tervezés során bruttó 22.860.000 Ft elkülönítésre került. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fennmaradó bruttó 7.240.000 Ft-ot az általános céltartalék keretről kéri átcsoportosítani a 066020 Város- és községgazdálkodás cofog K62 (5.700.787 Ft), valamint K67 (1.539.213 Ft) soraira.

Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy aki elfogadja az árajánlatot, azzal kösse meg a szerződést és adjon tájékoztatást a kimenő értesítések számáról, a visszajelzésekről és a kifizetésekről. A vételár kiegyenlítésének időpontja valamennyi szerződésben a szerződés aláírását követő 8. munkanap.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.03.28.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

37/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata képviseletében felhatalmazza a polgármestert Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Engedményező és a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Engedményes között megkötendő „Engedményezési Szerződés” megkötésére és kiadmányozására, valamint annak aláírását követően, azzal összefüggésben az „Engedményezési Nyilatkozat” megtételére és kiadmányozására. A Képviselő-testület a követelésrész vételárát 5000 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.03.15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

38/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00278-1/2022. számú javaslatát, mely Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (I. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezések módosítását, kiegészítését érinti, elfogadja és azt az SZMSZ átfogó felülvizsgálata során figyelembe veszi.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.04.04.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

39/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Zárt ülés
1) Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

40/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

41/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetőjévé 2022. április 01. napjával határozott időre 2023. március 31. napjáig Dr. Novák Évát nevezi ki, közalkalmazotti jogviszonyba.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket megtegye.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.04.01.
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

42/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.
1.Kelemen- Hubai Szilviát 2022. 03. 01. napjától határozatlan időre, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásával bízza meg.
2. Az ügyvezető munkabérét bruttó 500.000 Ft összegben határozza meg.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésének elkészítésével bízza meg a Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviseletét ellátó ügyvédi irodát, illetve az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2022. március 21.


43/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. március 21-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

44/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjainak eskütétele

Nyílt ülés

1. Nagytarcsa településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 5. módosításának elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatok eredménytelenné nyilvánítására, valamint új pályázat kiírására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

45/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község hatályos településrendezés eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 5. módosítása elkészíttetését elindítja.

A módosítás csak az alábbi témakörökre terjed ki:
a) A HÉSZ módosítása olyan értelemben, hogy a különféle övezetekben létesíthető lakások száma radikálisan csökkenjen, ugyanakkor az ezen övezetekben az elhelyezhető egyéb rendeltetési egységek számával való összhang is meg legyen teremtve.
b) A HÉSZ 2016-os felülvizsgálatának jóváhagyása óta eltelt időben keletkezett hatósági tapasztalatok alapján felvetődött és szükséges egyéb technikai és szakmai jellegű pontosítások és módosítások átvezetése a HÉSZ-en több helyen.
c) Az Asbóth Oszkár utca útcsatlakozásának telekalakításához igazodva a szabályozási tervben szereplő szabályozási vonal pontosítása a kialakult állapotnak megfelelően.
d) Az érintett gazdálkodók, telektulajdonosok korábbi jogos kérelmei elismerésével és alapján a TSZT-n és SZT-n az erdőterületbe már átsorolt, de az erdészeti nyilvántartásban és regionális tervekben erdőterületként nyilván nem tartott területek lehetőség szerinti mezőgazdasági területi átsorolása.
e) A tervezés során kiadódó más egyéb kisebb jelentőségű, lokális hatású TSZT, HÉSZ és SZT módosítások, melyek nem járnak együtt új beépítésre szánt terület, vagy övezet kialakulásával.

Az előzőkkel összefüggésben a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervezés előkészítéséhez és mielőbbi megindításához szükséges intézkedéseket, egyeztetéseket tegye meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 30.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

46/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Papp Gabriella Diána Képviselő javaslatára az első napirendi pont 2. számú határozati javaslatát vegyék le a napirendről, erről ne szavazzanak, utálják vissza bizottságra azzal, hogy a jegyző, aljegyző és a szerződött ügyvédek jogi állásfoglalása után átfogalmazzák.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

47/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagytarcsa község hatályos településrendezés eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 5. módosítását a Beszerzési Szabályzat III.1 pontjára tekintettel a PESTTERV Pest megyei Terület-Település-Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. tervezőirodával készítteti el, bruttó 7.569.200 Ft összegben, melynek fedezete az általános céltartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tervezőiroda képviselőjével a tervezői szerződést megkösse és a szerződés szövegét aláírás előtt egyeztesse a Képviselő-testület tagjaival.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

48/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 42/2022. (II. 28.) sz. határozata alapján a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőket értesítse a pályázat eredménytelenségéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

49/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva pályázatot hirdet, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető pozíciójának betöltésére, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.március 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. április 11.


50/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 11-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

51/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Nyílt ülés

1. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi beszámolóinak elfogadására (Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete, Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület, BÉTA Motor Sportegyesület)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Javaslat a 2021. évi közművelődési beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Javaslat a 2022. évi közművelődési munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Javaslat a Rákóczi Szövetség és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Gazdálkodó szervezet kiválasztása a 2022. évi belső ellenőrzés elvégezésére.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Nagytarcsa Község közigazgatási területének csapadékvíz koncepciós tervének elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Javaslat az 502/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kérelem megtárgyalására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és gépész szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó szakértő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Nagytarcsa község területén kerékpárhálózati tanulmányterv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Kistarcsa és Nagytarcsa települések közötti ivóvízátadást biztosító vezetékszakaszok és védőtávolságok ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzése érdekében változási vázrajzot elkészítő földmérő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. A Nagytarcsa Község Önkormányzata által a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba vett vagyon hasznosításáról szóló 2021. évi beszámoló
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.12. 31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. Javaslat Nagytarcsa Község egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 520/10 hrsz. alatt elhelyezkedő új bölcsőde víz- és csatornahálózatra történő csatlakozás tervezésére és engedélyeztetésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. Javaslat a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2021. évi beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
27. Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 520/10 hrsz. alatt elhelyezkedő új bölcsőde kötelező feladatainak ellátásra vonatkozó szerződések és azok kifizetéseinek megtárgyalása –sürgősségi indítvány
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
28. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

52/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

53/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

54/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által benyújtott 2021. évi pályázati beszámolót a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

55/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott 2021. évi pályázati beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

56/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

57/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BÉTA Motor Sportegyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

58/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

59/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolóját a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

61/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi közművelődési beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

62/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község
Önkormányzatának 2022. évi Közművelődési Általános Munkatervét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

63/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 100.000- 100.000.-Ft-al támogatja a Rákóczi Szövetséget és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet a 2022. évi céljaik megvalósításában, melynek fedezete a város cofog K512 sora.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

64/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolóját a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

65/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

66/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

67/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

68/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, a 2022. február 15. napján, 2022. február 28. napján, valamint 2022. március 21. napján tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

69/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos
főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Tervezett szabadság:

2022. január 31. 1 nap
2022. február 25. 1 nap
2022. március 16. 1 nap
2022. március 18. 1 nap
2022. március 25- március 26. 2 nap
2022. március 30- március 31. 2 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 05. 15 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap

Összesen: 47 nap
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

70/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzést a revisionSOFT Kft. végezze el. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. A korábbi vállalási ár nettó 835.000 Ft volt, így a jelenlegi vállalási ár és a korábbi vállalási ár különbözetét (nettó 155.000 Ft-ot) a Képviselő-testület kéri az Önkormányzat általános céltartalékából átcsoportosítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

71/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot a revisionSOFT Kft-től a Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. 2020. évi és 2021. évi számlázási tevékenységének és a számlák kezelési rendjének ellenőrzésére vonatkozóan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

72/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződést köt az SDE-Terv Kft. gazdálkodó szervezettel Nagytarcsa Község csapadékvíz koncepciós tervének – az árajánlatban adott tartalom szerinti – elkészítésére bruttó 6.032.500 Ft. összegben.
A tervezés költsége az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

73/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatainak, valamint intézményeinek 2021. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

74/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Holló József és házastársa kérelmét elutasítja, és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában álló 502/2 hrsz.-ú ingatlanból nem értékesít 4 m sávszélességű területrészt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

75/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalkozói szerződést köt az EOLIT Kft.-vel (adószám: 13189974-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-722906, ügyvezető: Sztolár Gábor székhely: 1035 Budapest, Szél u. 7.) a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és épületgépészeti felmérésére, dokumentációk és tervek aktualizálására, garanciális munkák feltárására, az épület biztonságos használatához szükséges munkálatok tételes árazatlan költségvetésének elkészítésére szakértői véleményben dokumentálva (1 100 000 Ft. + ÁFA) bruttó: 1 397 000 Ft összegben, melynek fedezete a 082092 közművelődés cofog K62 és K67- a HEMO elektromos fejlesztés sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

76/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község meglévő kerékpárútjainak bővítésére, új kerékpárutak kialakítására, továbbá a környező települések, kirándulóhelyek kerékpáron való biztonságos megközelítése céljából kerékpárhálózati tanulmánytervet a TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel (adószám: 12479124-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-688296, ügyvezetők: Pej Kálmán Lajos és Pejné Wisnovszky Eszter Mária, székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 12. 1. em.7.) készítteti el 2.180.000 Ft. + ÁFA összegben, melynek fedezete a 045160 Utak cofog 62 és K67 soron elkülönített 20 millió Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

77/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tervezési szerződést köt
Pach Dániel egyéni vállalkozóval a Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogátkelőhely a hozzá vezetendő járdaszakasz engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére 3 400 000 Ft + 0% ÁFA összegben.
A fenti összeg nem tartalmazza az Önkormányzat részéről fizetendő KATA-s egyéni vállalkozó 3 000 000 Ft.-ot meghaladó összeg feletti 40 %-os ÁFA tartalmot, mely jelen esetben: 160 000 Ft.
Az árajánlat tartalmazza:
– Geodéziai felmérést, digitális földhivatali térkép beszerzését
– A gyalogos átkelőhely előtt kihelyezendő sebességmérő készülék elhelyezésének tervezési díját
– Csapadékvíz elvezetési terv készítését
– A gyalogátkelőhely vonalában fénymérés elvégzése, jegyzőkönyv készítése, amennyiben nem megfelelő a meglévő közvilágítási szint, akkor javaslattétel a megvilágítási szint eléréséhez.
– Jelzőlámpás forgalomirányító berendezés kiviteli tervének elkészítése, megfelelő műszaki tartalommal.

Az ár nem tartalmazza a nem megfelelő megvilágítási szinthez szükséges beavatkozások tervezését, vezetéktartó oszlopok áthelyezésének tervezését, engedélyezését, fák kivágásának, pótlásának tervezését.
A tervezés költségének fedezete a 045160 utak cofog K62 és K67 sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti egyéni vállalkozóval a tervezési szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

78/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalkozói szerződést köt Kovács Gábor egyéni vállalkozó okleveles földrendező mérnökkel a 37 db helyrajzi számot érintő ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatások megkérésére, változási vázrajzok elkészítésére, földhivatali záradékoltatására és telkenként 5 pld eredeti záradékolt változási vázrajz Önkormányzat részére való átadására bruttó 1.521.900 Ft.összegben, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyéni vállalkozóval a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

79/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §. (4) bekezdésének b) pontja alapján az előterjesztés szerinti beszámolót küldi meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a beszámoló MNV Zrt. felé történő megküldésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

80/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi számú ingatlan (új bölcsőde) víz- és csatorna hálózatra történő rákötés tervdokumentációjának elkészítésével és engedélyeztetésével az Ante-Bau 2020 Kft. (adószám: 27311860-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-203794, képviseli: Lukács Gábor ügyvezető, székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 51.) gazdálkodó szervezetet bízza meg bruttó 1.930.400,- Ft összegben.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

81/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsa település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített és a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetője által jóváhagyott 2021. évi beszámolót. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot értesítse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

82/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde műszaki ellenőri feladatainak ellátására a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázat költségvetésében szereplő összegen (2.794.000,- Ft) felül a fennmaradó összeget (2.836.000,- Ft) az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

83/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde gépész- és elektromos (szakági) műszaki ellenőri feladatainak ellátását az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

84/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde építésével (VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00065 azonosító számú projekt) összefüggő engedélyeztetések, ellenőrzések, szakértők alkalmazása, hatósági díjak biztosításának érdekében finanszírozására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megkötendő szerződések aláírására.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kizárólag a fent részletezett feladatok vonatkozásában a gazdálkodó szervezetekkel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. április 25.


85/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

86/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirend előtt meghallgatja Gácsi Tamás nagytarcsai lakost a Széchenyi utcai gyorshajtás ügyében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

87/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjának eskütétele
Nyilvános ülés:
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatra a nyílt ülésen történő meghallgatást kérő pályázók meghallgatása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a rendkívüli ülés és az ügyrendi javaslat vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme- sürgősségi indítvány
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

7. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

88/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi indítvány alapján a nyílt ülés második pontja, a „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” című pont kerüljön le a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

89/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, a 2022. február 15. napján, a 2022. február 28.napján, 2022. március 21.napján valamint a 2022. április 11. napjain tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

90/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:
2022. február 25. 1 nap
2022. március 16. 1 nap
2022. március 18. 1 nap
2022. március 25 – március 26. 2 nap
2022. március 30 – március 31. 2 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 08. 16 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap
Összesen: 47 nap

Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

91/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme” című napirendi pontot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

92/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a nyílt ülés hetedik pontja, az „Egyebek” című pont kerüljön le a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

93/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

94/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés:
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatra a zárt ülésen történő meghallgatást kérő pályázók meghallgatása és a pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

95/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.
1. Klacsán Istvánt (Szül. hely: Gödöllő, Szül. idő: 1973.08.18, Anyja neve: Sibak Julianna) 2022. 05. 02. napjától határozatlan időtartamra, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének ellátásával bízza meg.
2. Az ügyvezető munkabérét bruttó 750.000 Ft összegben határozza meg.
3. A munkabéren kívül az alábbi juttatások illetik az ügyvezetőt:………—-…………
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésének elkészítésével bízza meg a Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviseletét ellátó ügyvédi irodát, illetve az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.május 02.
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

96/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2022. (IV.25.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító létesítő okirat aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.május 02.
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. május 30.


97/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. május 30-i Képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

98/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi sürgősségi indítványokat a nyílt ülés napirendjére felveszi:
1. Nagytarcsa külterület Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti Nagytarcsa Község Önkormányzata résztulajdonában álló földrészlet eladása
2. Nagytarcsa 520/10 hrsz. alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde műszaki tartalmának újratervezése
3. Nagytarcsa 0147/18, 0147/19 és 0147/20 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítását követően kialakítandó 0147/62 hrsz.-ú helyi közút átvétele és a 0147/62, 0147/63 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
4. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak burkolatjavítása
5. A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
6. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme
7. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

99/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsa külterület Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti Nagytarcsa Község Önkormányzata résztulajdonában álló földrészlet eladása
2. Nagytarcsa 520/10 hrsz. alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde műszaki tartalmának újratervezése
3. Nagytarcsa 0147/18, 0147/19 és 0147/20 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítását követően kialakítandó 0147/62 hrsz.-ú helyi közút átvétele és a 0147/62, 0147/63 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
4. A Nagytarcsa 1381 – 1384 hrsz. alatti ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása
5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának KATI-IVK nyilvántartásának aktualizálása, havi karbantartása, illetve a vagyonkataszterben forgalmi értékkel nem rendelkező ingatlanok esetében értékbecslés készítése
6. A Képviselő-testület 2022. április 25. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról szóló, az SZMSZ 12.§ (5) bekezdése szerinti jelentés
7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
8. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
9. Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás
10. Javaslat a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozására
11. A Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti könyvtárral azonos épületben található házrész megvásárlása
12. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi módosított beszámolója
13. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2021. évi támogatásainak elszámolásáról szóló beszámolója
14. Könyvbeszerzés a Nagytarcsai Könyvtár részére
15. Nagytarcsa Község területén térfigyelő kamerarendszer létesítésének kivitelezése
16. A Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok” Önkormányzati tulajdonba vétele
17. 2022. évi közművelődési munkaterv
18. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
19. 2021. évi közművelődési beszámoló
20. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi kulturális-és sport eseményeinek támogatása
21. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1255 hrsz-ú ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület füvesítése
22. Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri röplabda pálya mögötti és oldalsó labdafogó háló telepítése, gumipálya kiegészítő vonalazása, kidőlt, megrongálódott kerítés építése
23. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv kiegészítése
24. Nagytarcsa Község Önkormányzata rendelet-tervezete a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
25. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló
26. Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolója
27. A Nagytarcsa 1280/2, 1280/9 – 1280/15 és a 1280/21 – 1280/28 hrsz. ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása
28. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak burkolatjavítása
29. A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
30. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme
31. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása
32. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

100/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti külterületi ingatlanban Nagytarcsa Község Önkormányzata a 96/4390 tulajdoni hányaddal rendelkező részét a közös tulajdon megszüntetése érdekében Dr. Kovács-Tóth Eszter Éva és Gavlicza Zoltán részére 1.571.106 Ft értékben eladja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tulajdonosokkal az adásvételi szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

101/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Szthelo Gábor utca 520/10 hrsz. (Petőfi lakótelep 19. szám) alatti ingatlanon Horváth Zoltán építész tervező (Tectum-Art Építésziroda Kft.) által 2018 áprilisában készített „Négy gyerekszobás új bölcsőde kiviteli terve” című dokumentáció szerinti műszaki tartalom újratervezése mellett dönt, a tervezett fa nyílászárók műanyag nyílászáróval való helyettesítése és a tervezett távhő fűtési rendszer helyett fűtésként hőszivattyús rendszer beépítése tekintetében (használati melegvíz és fűtés). Felkéri Kertész Károly építési műszaki ellenőrt és a Royal Főnix Kft.-t (Szabó Gábor épületgépész műszaki ellenőrt), hogy az EcoSaving Kft. kivitelezővel vegye fel a kapcsolatot és a kivitelező által javasolt beépítendő anyagok/berendezések és a betervezett anyagok/ berendezések műszaki egyenértékűségét vizsgálják meg, azok megfelelőségét, egyenértékűségét dokumentumokkal, nyilatkozatokkal támasszák alá 2022. június 15. napjáig. A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a javasolt beépítendő anyagok/berendezések egyenértékűségének és megfelelőségének birtokában az Irányító Hatóságot a műszaki tartalom módosítására vonatkozó állásfoglalás kiadása érdekében keresse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

102/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0147/62 hrsz.-ú külterületi „helyi közút” művelési ág alá tartozó – kialakítandó – földrészletet térítésmentesen átveszi, azzal a feltétellel, hogy a Nagytarcsa 0147/63 és 0147/62 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása előtt a „helyi közút” művelési ágú földrészlet vonatkozásában új településrendezési szerződés kerül megkötésre a Nagytarcsa 0147/63 hrsz. ingatlan tulajdonosával (tulajdonosaival). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tulajdonossal/ Tulajdonosokkal a településrendezési szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. július 12.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

103/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kialakítandó Nagytarcsa 0147/63 hrsz. ingatlan tulajdonosával (tulajdonosaival) megkötött településrendezési szerződést követően a Nagytarcsa 0147/62 és 0147/63 hrsz.-ú földrészleteket belterületbe vonja.
A belterületbe vonás iránti kérelem beadásához szükséges változási vázrajz, igazgatási szolgáltatási díj és egyéb költség a Nagytarcsa 0147/63 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait terheli. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyi földterületek belterületbe vonásával kapcsolatban a Földhivatali eljárásban a kérelmet aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. július 12.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

104/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú két (Lke-1 és Má-f) övezetbe tartozó földrészletek megmaradt Má-f jelű övezetbe tartozó területrészeit Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe átsorolja, azzal, hogy annak költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
A lakóövezetbe soroláshoz történő hozzájárulás feltételeként ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban az érintett ingatlanokra azok tulajdonosai 10 éves időtartamra Nagytarcsa Község Önkormányzata javára, a kertvárosias lakóövezet megtartásának biztosítására elidegenítési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési tilalom alapján a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai az Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetbe történő átsorolást követően a tulajdonukban lévő ingatlanokat az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak és kizárólag a jogosult, Nagytarcsa Község Önkormányzata hozzájárulásával idegeníthetik el.
Amennyiben a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére alkalmas megállapodást 30 napon belül nem írják alá, a jelen határozat a következő napon hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

105/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1384 hrsz. alatti (Lke-1) övezetbe tartozó földrészlet folytatásában lévő Má-f jelű övezetbe tartozó területrészt Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe átsorolja, az 520/10 hrsz. alatti ingatlanhoz hosszanti oldala mentén csatlakozó kb. 14 méter széles 66 méter hosszú telekrészt változatlanul Má-f övezetbe tartja, azzal, hogy ennek költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
A lakóövezetbe soroláshoz történő hozzájárulás feltételeként ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban az érintett ingatlanokra azok tulajdonosai 10 éves időtartamra Nagytarcsa Község Önkormányzata javára, a kertvárosias lakóövezet megtartásának biztosítására elidegenítési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési tilalom alapján a Nagytarcsa, belterület 1384 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) az Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetbe történő átsorolást követően a tulajdonukban lévő ingatlant az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak és kizárólag a jogosult, Nagytarcsa Község Önkormányzata hozzájárulásával idegeníthetik el.
Amennyiben a Nagytarcsa, belterület 1384 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére alkalmas megállapodást 30 napon belül nem írják alá, a jelen határozat a következő napon hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.december 31.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

106/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata KATI-IVK nyilvántartásának aktualizálására, karbantartására, valamint a vagyonkataszterben forgalmi érték nélkül szereplő ingatlanok esetében értékbecslésre vonatkozóan a benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt Vargáné Polai Teréz egyéni vállalkozóval az Önkormányzat 066020 város- és községgazdálkodás COFOG K337 egyéb szolgáltatások rovatának terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

107/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Képviselőtestület 2022. április 25. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

108/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján Lovasi Andreát, Böröczné Szilágyi Magdolnát és Petrikó Milánt a Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság póttagjává választja.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

109/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolf ügyrendi indítványára a 8. „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” című napirendi pontot az utolsó, „Egyebek” című napirendi pont előtt tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

110/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor képviselő ügyrendi indítványára a 9. „Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás” című előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

111/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megnövekedett lakosságszám miatt létrehozza a II. számú házi gyermekorvosi körzetet. Egyidejűleg felkéri a polgármestert arra, hogy a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

112/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti ingatlan már meglévő 2/4 tulajdoni hányada mellé az eladásra kínált további 2/4 tulajdoni részt meg kívánja vásárolni és ez irányú tárgyalások megkezdésére felhatalmazza a polgármestert. .
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

113/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

114/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata részére a 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámolóját szerződésmódosító kérelem mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA
115/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Könyvtár részére bruttó 400.000 Ft összeget biztosít könyvtári állomány gyarapítására, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

116/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen a kamera rendszer létesítésének kivitelezésére vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a GLOBAL-LINE Kft. gazdálkodó szervezettel. Az eszközbeszerzés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

117/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Nagytarcsa külterület 0118/7 helyrajzi számon felvett „kivett árok” megnevezésű 12.820 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant Nagytarcsa Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelemi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és vízkárelhárítás (csapadékvíz elvezetés) céljára kívánja felhasználni.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem állvédettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

118/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi Közművelődési Munkatervét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

119/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 20 főről plusz 1 fővel 21 főre növeli 2022. június 1. napjától kezdődően. 2022 évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira. A státusz plusz költségei mindösszesen 3.982.180 Ft.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
Határidő: 2022. július 15.
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

120/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 20 főről plusz 1 fővel 21 főre növeli 2022. június 1. napjától kezdődően. 2022 évre az ehhez szükséges költség fedezete a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő sorai. A státusz plusz költségei mindösszesen 3.982.180 Ft.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
Határidő: 2022. július 15.
A Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

121/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2021. évi Közművelődési Beszámolóját elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

122/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022. évben pályázati kiírást tesz közzé a Nagytarcsai székhelyű civil szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzat rendezvényeinek támogatására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

123/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa, 1255 hrsz.-ú ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület nyári műfüvesítésére vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a Holland Pázsit Kft. gazdálkodó szervezettel. Az eszközbeszerzés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

124/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő kültéri röplabda pálya mögötti és oldalsó labdafogó háló telepítésére és a gumipálya kiegészítő vonalazására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt a 3B LINE Europe Kft. kivitelezővel a kapott árajánlat alapján (anyag + munkadíj + szállítás) 2.126.108 Ft. + ÁFA, bruttó 2.700.157 Ft összegben. A kivitelezés költsége az általános céltartalék keret. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

125/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kidőlt, megrongálódott kerítésének helyreállítására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt a 3B LINE Europe Kft. kivitelezővel a kapott árajánlat alapján (anyag + munkadíj) 1.518.155 Ft. + ÁFA, bruttó 1.928.057 Ft összegben. A kivitelezés költsége az általános céltartalék keret. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

126/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet további két ellenőrzési feladattal (a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. számlázási tevékenység, számlák kezelésének rendje ellenőrzési feladata a 2020-as, 2021-es év vonatkozásában) ki kívánja egészíteni, továbbá az elvégzéshez szükséges nettó 799.000 Ft + 27 % ÁFA összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

127/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

128/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

129/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1280/2, 1280/9 –1280/15 és a 1280/21 –1280/28 hrsz. alatti ingatlanok Má-k jelű korlátozott használatú általános mezőgazdasági övezetből(beépítést meg nem engedő általános mezőgazdasági területek)és az Ev jelű erdő övezetből(védelmi erdőterület) Lke-jelű kertvárosias övezetbe sorolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 0 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

130/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község tulajdonában lévő aszfaltutak burkolatjavítására (kátyúzására) vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt az ERME PROF STREET Kft. gazdálkodó szervezettel azon kiegészítéssel, hogy a számla az elvégzett aszfaltozás függvényében, utólagos felmérés alapján kiadott teljesítményigazolást követően fizethető ki.
A burkolatjavítás (kátyúzás) fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéből biztosított.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

131/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolf ügyrendi indítványára a 29. „A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme” és 30. „A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme” című napirendi pontokat leveszi a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

132/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor ügyrendi indítványára a „Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása” című előterjesztés határozati javaslata helyett a 35/2022.(V.23) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozatában elfogadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

133/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi ingatlanok, zöld felületek karbantartására vonatkozóan a polgármester a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodó szervezettel kötött meglévő közszolgáltatói szerződést módosítsa, úgy hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi kül- és belterületi ingatlan tekintetében lássa el ezen feladatokat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

134/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” cím ponthoz az urnás szavazás miatt, egy 3 fős bizottságot állít fel.
Kovács Tibor Ferenc elnök
Bardócz Gábor tag
Szlaukó Istvánné tag
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

135/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolfot 2022. május 31. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 0 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

136/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Szthelo Gábor utca 520/10 hrsz. (Petőfi lakótelep 19. szám) alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde projekt koordinátori feladatainak ellátására vonatkozóan árajánlatok kerüljenek bekérésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 15.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

137/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. május 30-i Képviselő-testületi zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

138/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülést 22 óra után folytatják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

139/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi sürgősségi indítványokat a zárt ülés napirendjére felveszi:
1.
Jutalom Zahalka Dániel polgárőr részére
2. Jutalom Vitáris Márk körzeti megbízott részére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

140/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés:
1. ……………………. 2142 Nagytarcsa, ………………… szám alatti lakos rendszeres települési gyógyszertámogatást megállapító határozattal szembeni fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatosan benyújtott igazolási kérelem megtárgyalása és döntés az igazolási kérelemről,valamint a határozat módosításáról.
2. Jutalom Vitáris Márk körzeti megbízott részére
3. Jutalom Zahalka Dániel polgárőr részére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

141/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, valamint Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2018. (XI.28.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján ……………………. 2142 Nagytarcsa, …………………. szám alatti lakos részére a Polgármester által hozott rendszeres települési gyógyszertámogatást megállapító H/779-2/2022. számú határozattal szembeni fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatosan benyújtott igazolási kérelmének helyt ad és felhatalmazza a Polgármestert a H/779-6/2022. számú végzés kiadmányozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 03.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

142/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2022. számú határozatára tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően a H/779-2/2022. számú határozat módosításáról dönt és felhatalmazza a Polgármestert a H/779-7/2022. számú határozat kiadmányozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 03.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

143/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Zahalka Dániel polgárőr részére nettó 100.000 Ft összegű jutalmat kíván adni, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az utalásról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

144/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vitáris Márk körzeti megbízott részére nettó 100.000 Ft összegű jutalmat kíván adni, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az utalásról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA