Határozatok 2022

2022. január 04.


1/2022. (I.04.) Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság határozata:

HVB-01.04


2022. január 20.

1/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a napirendet a szerint változtatja meg, hogy, zárt ülést a nyílt után tárgyalják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

2/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a napirendet a szerint változtatja meg, hogy azokat az előterjesztéseket, amikhez nem érkezett előterjesztés leveszik napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

3/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint eredeti formában fogadja el.:
Napirend előtt:
Eskütétel
Zárt ülés
1) Törvényes működés helyreállítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím” adományozása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nyílt ülés
1) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pozíciója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) 200/2021. (X.25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4) Nagytarcsa Község Önkormányzata bizottságainak összetétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5) Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

4/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. január 20-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

5/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi indítvány alapján zárt ülés első pontja, a „Törvényes működés helyreállítása” című pont napirenden maradjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

6/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a „Törvényes működés helyreállítása” cím ponthoz az urnás szavazás miatt, egy 3 fős bizottságot állít fel.
Dr. Kazinczi Erzsébet elnök
Koszták Rudolf tag
Papp Gabriella Diána tag
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

7/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szlaukó Istvánné alpolgármesternek a képviselő-testület 214/2019. (X.28) Képviselő-testület határozattal keletkeztetett 2019. október 28. napjától szóló társadalmi megbízatású alpolgármesteri megbízását azonnali hatállyal visszavonja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA

8/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közösség életében kiemelkedő tevékenység végzéséért „Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím”-et adományoz Rónai Pálné-nak.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

9/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére bruttó 20.000.000 Ft működési támogatást utal a kifizetésre váró tételek kiegyenlítése céljából, melyet a 2022. évi költségvetésben előirányzatként tervezni szükséges.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

10/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a „Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pozíciója” című napirendhez tartozó határozati javaslatokról név szerinti szavazás lesz
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

11/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tóth Zsolt a mai nappal az ügyvezetői megbízatásából visszahívásra kerül, jogviszonyát a szerződésben kikötött 3 hónapos próbaidő alatt, indoklás nélkül azonnali hatállyal megszünteti, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljárva az Alapító okirat módosítását és kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatására megbízást adjon.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

12/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. alapító okiratát akként módosítja, hogy cégvezető kinevezését lehetővé teszi, és ezzel egyidejűleg, 2022. január 21-i hatállyal határozatlan időtartamra Balik Leventét, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. jelenlegi alkalmazottját általános hatáskörű cégvezetővé kinevezi önálló képviseleti joggal. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkavállalói felett a munkáltatói jogkört – az új ügyvezető kinevezéséig – Balik Levente cégvezető gyakorolja.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljárva az Alapító okirat módosítását és kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatására megbízást adjon.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

13/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhívja a polgármestert, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére szóló pályázatot 15 napon belül kiírja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Tartózkodik
Kovács Tibor Ferenc Tartózkodik
Szlaukó Istvánné Tartózkodik

14/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor Képviselő javaslatára a „200/2021. (X.25.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése” című napirendhez tartozó határozati javaslatokról név szerinti szavazás lesz
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

15/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 200/2021(X.25.) Képviselő-testületi határozatot a felmerült jogszabálysértés miatt hatályon kívül helyezi.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADVA
Dr. Kazinczi Erzsébet Igen
Koszták Rudolf Igen
Papp Gabriella Diána Igen
Rimóczi Sándor Vilmos Igen
Bardócz Gábor Nem
Kovács Tibor Ferenc Nem
Szlaukó Istvánné Nem

16/2022(I. 20.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kémia szakos tanárát Szabó Tündét bruttó 80.000 Ft havonta utalandó lakhatási támogatásban részesíti. Az összeget a 2022. évi költségvetésben is tervezni szükséges.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 7.


17/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 07-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

18/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Napirend előtt:
Rónai Pálné önkormányzati képviselő (képviselői megbízatásáról való lemondására vonatkozó) nyilatkozatának ismertetése.

Nyílt ülés
1) A Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés bérleti díj vonatkozásában történő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2) Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére további működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina
4) Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-testület bizottságai, annak létszáma és összetételének vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5) Javaslat közbeszerzési szaktanácsadás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6) A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatás, és javaslat a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő meghosszabbítására irányuló kérelem Kormányhivatal részére történő megküldésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7) Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

19/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között 2018. április 04. napján létrejött bérleti szerződés 2. számú pontjának módosítása – a bérleti díj 120.000 Ft összegre történő emelése – érdekében a bérleti szerződés módosítására irányuló megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

20/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 7-i Képviselő-testületi ülésen Bardócz Gábor ügyrendi javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időkorláttól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

21/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére bruttó 20.000.000 Ft működési támogatást utal a kifizetésre váró tételek kiegyenlítése céljából, melyet a 2022. évi költségvetésben előirányzatként tervezni szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

22/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján megbízási szerződést köt bruttó 1.550.000 Ft összegű megbízási díjjal a Gesztorház Bt.vel.
A szerződés összegét a 2022. évi költségvetésben tervezni szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

23/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00292-1/2022. számú törvényességi felhívásában meghatározott 30 napos határidőnek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése szerinti, további 30 nappal történő meghosszabbítása iránt kérelemmel fordul a Pest Megyei Kormányhivatal felé.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

24/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Zárt ülés
1) Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére 2022.01.10-től
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2022(II. 07.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola kémia szakos tanárát, Szabó Tündét 2022.01.10. napjától részesíti lakhatási támogatásban a 16/2022. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat szerinti összegben.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 15.


26/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az esetlegesen az SZMSZ-ében meghatározott határidőn túl történt meghívó és/vagy előterjesztési anyagok kiküldésének ellenére az összehívott ülést meg kívánja tartani és az ülés napirendjéről külön határozatban, érdemben dönt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

27/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 15-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

28/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Nyílt ülés
1) A helyi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

29/2022(II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §- ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg Nagytarcsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Saját bevételek 2023. 2024. 2025.
Építményadó 290 000 290 000 290 000
Telekadó 23 000 23 000 23 000
Iparűzési adó 600 000 650 000 700 000
Talajterhelési díj 500 500 500
Egyéb bírság bevételek 6 200 6 200 6 200
Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 2 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, egyéb működési bevételek 5 000 5 000 5 000
Saját bevételek összesen: 926 700 976 700 1 026 700
   
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény  8. § alapján adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek 2023. 2024. 2025.
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 905 454 955 454 1 005 454

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. február 28.


30/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Nyílt ülés
1) Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető

4) Nagytarcsa csapadékvíz vésztározó („Gyöngy-tó”) vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében az érintett ingatlanok megvételére vételi ajánlat
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5) Felhatalmazás Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármestere részére engedményezési szerződés megkötésére és az engedményezési szerződés létrejöttét követően engedményezési nyilatkozat aláírására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6) A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a helyi önkormányzat működési körébe tartozóan az ügyrendi javaslatra vonatkozó tájékoztatás és döntés a javaslat elfogadásáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

31/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

32/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülésen Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző javaslatára az SZMSZ-ben foglaltak szerint, az 1. napirendi pont tárgyalásakor tekintsenek el a hozzászólásokra megszabott időkorláttól
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

33/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, valamint a 2022. február 15. napján tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

34/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:
2022. január 31. 1 nap
2022. február 25. 1 nap
2022. március 01 – március 18. 12 nap
2022. március 22 – március 31. 8 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 05. 15 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap
Összesen: 61 nap

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

35/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község egyéni választókerületeinek szavazatszámláló bizottságaiba az alábbiak szerint választja meg a tagokat.

Barna Istvánné Kelenföldi Zsolt
Berecz Gábor Keller Antal
Drenyovszki Jánosné Kurucz László Andrásné
Fábiánné Kizur Anikó Molnár SándorAttiláné
Farkas Dezső Németh Gábor József
Farkas Ete Domonkos Ócsainé Gulyásik Erzsébet
Farkas Istvánné Pánczél Kálmánné
Fényes Gábor Pocsai Sándorné
Fényes Hajnal Csillag Salamon Krisztina Ágnes
Gelencsér Sándor Sándor Béla
Gubek István Zoltán Sárváriné Fényes Erzsébet
Gulyás Tamás István Tarcsai Tünde
Hegedüs Lászlóné Váradi Gabriella

Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

36/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Nagytarcsa Csapadékvíz vésztározó (Gyöngy tó) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában érintett területeire vételi ajánlatot tegyen az ingatlantulajdonosoknak 5000 Ft négyzetméter áron való megvásárlására. Ennek várható teljes összköltsége bruttó 30.100.000 Ft (6020 nm x 5000 Ft), melyből a költségvetésben a tervezés során bruttó 22.860.000 Ft elkülönítésre került. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fennmaradó bruttó 7.240.000 Ft-ot az általános céltartalék keretről kéri átcsoportosítani a 066020 Város- és községgazdálkodás cofog K62 (5.700.787 Ft), valamint K67 (1.539.213 Ft) soraira.

Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy aki elfogadja az árajánlatot, azzal kösse meg a szerződést és adjon tájékoztatást a kimenő értesítések számáról, a visszajelzésekről és a kifizetésekről. A vételár kiegyenlítésének időpontja valamennyi szerződésben a szerződés aláírását követő 8. munkanap.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.03.28.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

37/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata képviseletében felhatalmazza a polgármestert Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Engedményező és a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Engedményes között megkötendő „Engedményezési Szerződés” megkötésére és kiadmányozására, valamint annak aláírását követően, azzal összefüggésben az „Engedményezési Nyilatkozat” megtételére és kiadmányozására. A Képviselő-testület a követelésrész vételárát 5000 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.03.15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

38/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00278-1/2022. számú javaslatát, mely Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (I. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezések módosítását, kiegészítését érinti, elfogadja és azt az SZMSZ átfogó felülvizsgálata során figyelembe veszi.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.04.04.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

39/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:

Zárt ülés
1) Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2) A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

40/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

41/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetőjévé 2022. április 01. napjával határozott időre 2023. március 31. napjáig Dr. Novák Évát nevezi ki, közalkalmazotti jogviszonyba.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket megtegye.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.04.01.
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

42/2022(II. 28.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.
1.Kelemen- Hubai Szilviát 2022. 03. 01. napjától határozatlan időre, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásával bízza meg.
2. Az ügyvezető munkabérét bruttó 500.000 Ft összegben határozza meg.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésének elkészítésével bízza meg a Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviseletét ellátó ügyvédi irodát, illetve az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2022. március 21.


43/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. március 21-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

44/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.:
Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjainak eskütétele

Nyílt ülés

1. Nagytarcsa településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 5. módosításának elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatok eredménytelenné nyilvánítására, valamint új pályázat kiírására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

45/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a község hatályos településrendezés eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 5. módosítása elkészíttetését elindítja.

A módosítás csak az alábbi témakörökre terjed ki:
a) A HÉSZ módosítása olyan értelemben, hogy a különféle övezetekben létesíthető lakások száma radikálisan csökkenjen, ugyanakkor az ezen övezetekben az elhelyezhető egyéb rendeltetési egységek számával való összhang is meg legyen teremtve.
b) A HÉSZ 2016-os felülvizsgálatának jóváhagyása óta eltelt időben keletkezett hatósági tapasztalatok alapján felvetődött és szükséges egyéb technikai és szakmai jellegű pontosítások és módosítások átvezetése a HÉSZ-en több helyen.
c) Az Asbóth Oszkár utca útcsatlakozásának telekalakításához igazodva a szabályozási tervben szereplő szabályozási vonal pontosítása a kialakult állapotnak megfelelően.
d) Az érintett gazdálkodók, telektulajdonosok korábbi jogos kérelmei elismerésével és alapján a TSZT-n és SZT-n az erdőterületbe már átsorolt, de az erdészeti nyilvántartásban és regionális tervekben erdőterületként nyilván nem tartott területek lehetőség szerinti mezőgazdasági területi átsorolása.
e) A tervezés során kiadódó más egyéb kisebb jelentőségű, lokális hatású TSZT, HÉSZ és SZT módosítások, melyek nem járnak együtt új beépítésre szánt terület, vagy övezet kialakulásával.

Az előzőkkel összefüggésben a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervezés előkészítéséhez és mielőbbi megindításához szükséges intézkedéseket, egyeztetéseket tegye meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 30.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

46/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Papp Gabriella Diána Képviselő javaslatára az első napirendi pont 2. számú határozati javaslatát vegyék le a napirendről, erről ne szavazzanak, utálják vissza bizottságra azzal, hogy a jegyző, aljegyző és a szerződött ügyvédek jogi állásfoglalása után átfogalmazzák.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

47/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagytarcsa község hatályos településrendezés eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 5. módosítását a Beszerzési Szabályzat III.1 pontjára tekintettel a PESTTERV Pest megyei Terület-Település-Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. tervezőirodával készítteti el, bruttó 7.569.200 Ft összegben, melynek fedezete az általános céltartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tervezőiroda képviselőjével a tervezői szerződést megkösse és a szerződés szövegét aláírás előtt egyeztesse a Képviselő-testület tagjaival.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

48/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 42/2022. (II. 28.) sz. határozata alapján a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőket értesítse a pályázat eredménytelenségéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

49/2022(III. 21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva pályázatot hirdet, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető pozíciójának betöltésére, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.március 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. április 11.


50/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 11-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

51/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

Nyílt ülés

1. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi beszámolóinak elfogadására (Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete, Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület, BÉTA Motor Sportegyesület)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Javaslat a 2021. évi közművelődési beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Javaslat a 2022. évi közművelődési munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Javaslat a Rákóczi Szövetség és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Javaslat a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. körzetének 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Gazdálkodó szervezet kiválasztása a 2022. évi belső ellenőrzés elvégezésére.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Nagytarcsa Község közigazgatási területének csapadékvíz koncepciós tervének elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Javaslat az 502/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kérelem megtárgyalására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és gépész szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó szakértő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Nagytarcsa község területén kerékpárhálózati tanulmányterv elkészítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás csomópont és gyalogátkelőhely tervezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Kistarcsa és Nagytarcsa települések közötti ivóvízátadást biztosító vezetékszakaszok és védőtávolságok ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzése érdekében változási vázrajzot elkészítő földmérő kiválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. A Nagytarcsa Község Önkormányzata által a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba vett vagyon hasznosításáról szóló 2021. évi beszámoló
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Tájékoztatás a 3.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2021.12. 31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. Javaslat Nagytarcsa Község egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 520/10 hrsz. alatt elhelyezkedő új bölcsőde víz- és csatornahálózatra történő csatlakozás tervezésére és engedélyeztetésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. Javaslat a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2021. évi beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
27. Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 520/10 hrsz. alatt elhelyezkedő új bölcsőde kötelező feladatainak ellátásra vonatkozó szerződések és azok kifizetéseinek megtárgyalása –sürgősségi indítvány
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
28. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

52/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

53/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

54/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által benyújtott 2021. évi pályázati beszámolót a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

55/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott 2021. évi pályázati beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

56/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

57/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BÉTA Motor Sportegyesület által benyújtott 2021. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

58/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

59/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Múzeumi kiállítóhely 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolóját a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

61/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi közművelődési beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

62/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község
Önkormányzatának 2022. évi Közművelődési Általános Munkatervét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

63/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 100.000- 100.000.-Ft-al támogatja a Rákóczi Szövetséget és az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet a 2022. évi céljaik megvalósításában, melynek fedezete a város cofog K512 sora.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

64/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolóját a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

65/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 1. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

66/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

67/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 3. sz. körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

68/2022.(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, a 2022. február 15. napján, 2022. február 28. napján, valamint 2022. március 21. napján tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

69/2022(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos
főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Tervezett szabadság:

2022. január 31. 1 nap
2022. február 25. 1 nap
2022. március 16. 1 nap
2022. március 18. 1 nap
2022. március 25- március 26. 2 nap
2022. március 30- március 31. 2 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 05. 15 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap

Összesen: 47 nap
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

70/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzést a revisionSOFT Kft. végezze el. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. A korábbi vállalási ár nettó 835.000 Ft volt, így a jelenlegi vállalási ár és a korábbi vállalási ár különbözetét (nettó 155.000 Ft-ot) a Képviselő-testület kéri az Önkormányzat általános céltartalékából átcsoportosítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

71/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot a revisionSOFT Kft-től a Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. 2020. évi és 2021. évi számlázási tevékenységének és a számlák kezelési rendjének ellenőrzésére vonatkozóan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

72/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződést köt az SDE-Terv Kft. gazdálkodó szervezettel Nagytarcsa Község csapadékvíz koncepciós tervének – az árajánlatban adott tartalom szerinti – elkészítésére bruttó 6.032.500 Ft. összegben.
A tervezés költsége az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

73/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatainak, valamint intézményeinek 2021. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

74/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Holló József és házastársa kérelmét elutasítja, és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában álló 502/2 hrsz.-ú ingatlanból nem értékesít 4 m sávszélességű területrészt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

75/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalkozói szerződést köt az EOLIT Kft.-vel (adószám: 13189974-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-722906, ügyvezető: Sztolár Gábor székhely: 1035 Budapest, Szél u. 7.) a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti HEMO művelődési ház elektromos- és épületgépészeti felmérésére, dokumentációk és tervek aktualizálására, garanciális munkák feltárására, az épület biztonságos használatához szükséges munkálatok tételes árazatlan költségvetésének elkészítésére szakértői véleményben dokumentálva (1 100 000 Ft. + ÁFA) bruttó: 1 397 000 Ft összegben, melynek fedezete a 082092 közművelődés cofog K62 és K67- a HEMO elektromos fejlesztés sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

76/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község meglévő kerékpárútjainak bővítésére, új kerékpárutak kialakítására, továbbá a környező települések, kirándulóhelyek kerékpáron való biztonságos megközelítése céljából kerékpárhálózati tanulmánytervet a TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel (adószám: 12479124-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-688296, ügyvezetők: Pej Kálmán Lajos és Pejné Wisnovszky Eszter Mária, székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 12. 1. em.7.) készítteti el 2.180.000 Ft. + ÁFA összegben, melynek fedezete a 045160 Utak cofog 62 és K67 soron elkülönített 20 millió Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

77/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tervezési szerződést köt
Pach Dániel egyéni vállalkozóval a Nagytarcsa Petőfi Sándor utca – Rákóczi utca kereszteződésben forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogátkelőhely a hozzá vezetendő járdaszakasz engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére 3 400 000 Ft + 0% ÁFA összegben.
A fenti összeg nem tartalmazza az Önkormányzat részéről fizetendő KATA-s egyéni vállalkozó 3 000 000 Ft.-ot meghaladó összeg feletti 40 %-os ÁFA tartalmot, mely jelen esetben: 160 000 Ft.
Az árajánlat tartalmazza:
– Geodéziai felmérést, digitális földhivatali térkép beszerzését
– A gyalogos átkelőhely előtt kihelyezendő sebességmérő készülék elhelyezésének tervezési díját
– Csapadékvíz elvezetési terv készítését
– A gyalogátkelőhely vonalában fénymérés elvégzése, jegyzőkönyv készítése, amennyiben nem megfelelő a meglévő közvilágítási szint, akkor javaslattétel a megvilágítási szint eléréséhez.
– Jelzőlámpás forgalomirányító berendezés kiviteli tervének elkészítése, megfelelő műszaki tartalommal.

Az ár nem tartalmazza a nem megfelelő megvilágítási szinthez szükséges beavatkozások tervezését, vezetéktartó oszlopok áthelyezésének tervezését, engedélyezését, fák kivágásának, pótlásának tervezését.
A tervezés költségének fedezete a 045160 utak cofog K62 és K67 sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti egyéni vállalkozóval a tervezési szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

78/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalkozói szerződést köt Kovács Gábor egyéni vállalkozó okleveles földrendező mérnökkel a 37 db helyrajzi számot érintő ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatások megkérésére, változási vázrajzok elkészítésére, földhivatali záradékoltatására és telkenként 5 pld eredeti záradékolt változási vázrajz Önkormányzat részére való átadására bruttó 1.521.900 Ft.összegben, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyéni vállalkozóval a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. április 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

79/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §. (4) bekezdésének b) pontja alapján az előterjesztés szerinti beszámolót küldi meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a beszámoló MNV Zrt. felé történő megküldésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 15.
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

80/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi számú ingatlan (új bölcsőde) víz- és csatorna hálózatra történő rákötés tervdokumentációjának elkészítésével és engedélyeztetésével az Ante-Bau 2020 Kft. (adószám: 27311860-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-203794, képviseli: Lukács Gábor ügyvezető, székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 51.) gazdálkodó szervezetet bízza meg bruttó 1.930.400,- Ft összegben.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.április 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

81/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsa település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített és a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetője által jóváhagyott 2021. évi beszámolót. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot értesítse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

82/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde műszaki ellenőri feladatainak ellátására a VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázat költségvetésében szereplő összegen (2.794.000,- Ft) felül a fennmaradó összeget (2.836.000,- Ft) az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

83/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde gépész- és elektromos (szakági) műszaki ellenőri feladatainak ellátását az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

84/2022(IV. 11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt épülő új bölcsőde építésével (VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00065 azonosító számú projekt) összefüggő engedélyeztetések, ellenőrzések, szakértők alkalmazása, hatósági díjak biztosításának érdekében finanszírozására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megkötendő szerződések aláírására.
Ennek fedezete az Önkormányzat 066020 Város és községgazdálkodás cofog K62 és K67 sorai. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kizárólag a fent részletezett feladatok vonatkozásában a gazdálkodó szervezetekkel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. április 25.


85/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

86/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirend előtt meghallgatja Gácsi Tamás nagytarcsai lakost a Széchenyi utcai gyorshajtás ügyében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

87/2022.(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend előtt:
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság külsős tagjának eskütétele
Nyilvános ülés:
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatra a nyílt ülésen történő meghallgatást kérő pályázók meghallgatása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a rendkívüli ülés és az ügyrendi javaslat vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme- sürgősségi indítvány
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

7. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

88/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi indítvány alapján a nyílt ülés második pontja, a „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” című pont kerüljön le a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

89/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 2021. november 29. napján, 2021. december 03. napján, 2021. december 13. napján, a 2021. december 21. napján, a 2022. január 20. napján, a 2022. február 07. napján, a 2022. február 15. napján, a 2022. február 28.napján, 2022. március 21.napján valamint a 2022. április 11. napjain tartott ülésein született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

90/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:
2022. február 25. 1 nap
2022. március 16. 1 nap
2022. március 18. 1 nap
2022. március 25 – március 26. 2 nap
2022. március 30 – március 31. 2 nap
2022. április 19 – április 22. 4 nap
2022. május 05 – május 06. 2 nap
2022. július 18 – augusztus 08. 16 nap
2022. október 10 – október 15. 6 nap
2022. november 2 – november 04. 3 nap
2022. december 19 – december 30. 9 nap
Összesen: 47 nap

Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

91/2022(IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme” című napirendi pontot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

92/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a nyílt ülés hetedik pontja, az „Egyebek” című pont kerüljön le a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

93/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. április 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

94/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés:
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázatra a zárt ülésen történő meghallgatást kérő pályázók meghallgatása és a pályázat elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Egyebek

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

95/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.
1. Klacsán Istvánt (Szül. hely: Gödöllő, Szül. idő: 1973.08.18, Anyja neve: Sibak Julianna) 2022. 05. 02. napjától határozatlan időtartamra, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének ellátásával bízza meg.
2. Az ügyvezető munkabérét bruttó 750.000 Ft összegben határozza meg.
3. A munkabéren kívül az alábbi juttatások illetik az ügyvezetőt:………—-…………
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésének elkészítésével bízza meg a Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviseletét ellátó ügyvédi irodát, illetve az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.május 02.
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

96/2022(IV. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2022. (IV.25.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító létesítő okirat aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.május 02.
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. május 30.


97/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. május 30-i Képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

98/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi sürgősségi indítványokat a nyílt ülés napirendjére felveszi:
1. Nagytarcsa külterület Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti Nagytarcsa Község Önkormányzata résztulajdonában álló földrészlet eladása
2. Nagytarcsa 520/10 hrsz. alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde műszaki tartalmának újratervezése
3. Nagytarcsa 0147/18, 0147/19 és 0147/20 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítását követően kialakítandó 0147/62 hrsz.-ú helyi közút átvétele és a 0147/62, 0147/63 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
4. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak burkolatjavítása
5. A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
6. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme
7. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

99/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsa külterület Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti Nagytarcsa Község Önkormányzata résztulajdonában álló földrészlet eladása
2. Nagytarcsa 520/10 hrsz. alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde műszaki tartalmának újratervezése
3. Nagytarcsa 0147/18, 0147/19 és 0147/20 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítását követően kialakítandó 0147/62 hrsz.-ú helyi közút átvétele és a 0147/62, 0147/63 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
4. A Nagytarcsa 1381 – 1384 hrsz. alatti ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása
5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának KATI-IVK nyilvántartásának aktualizálása, havi karbantartása, illetve a vagyonkataszterben forgalmi értékkel nem rendelkező ingatlanok esetében értékbecslés készítése
6. A Képviselő-testület 2022. április 25. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról szóló, az SZMSZ 12.§ (5) bekezdése szerinti jelentés
7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
8. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
9. Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás
10. Javaslat a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozására
11. A Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti könyvtárral azonos épületben található házrész megvásárlása
12. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi módosított beszámolója
13. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2021. évi támogatásainak elszámolásáról szóló beszámolója
14. Könyvbeszerzés a Nagytarcsai Könyvtár részére
15. Nagytarcsa Község területén térfigyelő kamerarendszer létesítésének kivitelezése
16. A Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok” Önkormányzati tulajdonba vétele
17. 2022. évi közművelődési munkaterv
18. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
19. 2021. évi közművelődési beszámoló
20. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi kulturális-és sport eseményeinek támogatása
21. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1255 hrsz-ú ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület füvesítése
22. Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kültéri röplabda pálya mögötti és oldalsó labdafogó háló telepítése, gumipálya kiegészítő vonalazása, kidőlt, megrongálódott kerítés építése
23. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv kiegészítése
24. Nagytarcsa Község Önkormányzata rendelet-tervezete a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
25. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló
26. Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolója
27. A Nagytarcsa 1280/2, 1280/9 – 1280/15 és a 1280/21 – 1280/28 hrsz. ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása
28. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő aszfalt utak burkolatjavítása
29. A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
30. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme
31. Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása
32. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

100/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Vadvirág utca 17. szám 0153/2 hrsz. alatti külterületi ingatlanban Nagytarcsa Község Önkormányzata a 96/4390 tulajdoni hányaddal rendelkező részét a közös tulajdon megszüntetése érdekében Dr. Kovács-Tóth Eszter Éva és Gavlicza Zoltán részére 1.571.106 Ft értékben eladja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tulajdonosokkal az adásvételi szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

101/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Szthelo Gábor utca 520/10 hrsz. (Petőfi lakótelep 19. szám) alatti ingatlanon Horváth Zoltán építész tervező (Tectum-Art Építésziroda Kft.) által 2018 áprilisában készített „Négy gyerekszobás új bölcsőde kiviteli terve” című dokumentáció szerinti műszaki tartalom újratervezése mellett dönt, a tervezett fa nyílászárók műanyag nyílászáróval való helyettesítése és a tervezett távhő fűtési rendszer helyett fűtésként hőszivattyús rendszer beépítése tekintetében (használati melegvíz és fűtés). Felkéri Kertész Károly építési műszaki ellenőrt és a Royal Főnix Kft.-t (Szabó Gábor épületgépész műszaki ellenőrt), hogy az EcoSaving Kft. kivitelezővel vegye fel a kapcsolatot és a kivitelező által javasolt beépítendő anyagok/berendezések és a betervezett anyagok/ berendezések műszaki egyenértékűségét vizsgálják meg, azok megfelelőségét, egyenértékűségét dokumentumokkal, nyilatkozatokkal támasszák alá 2022. június 15. napjáig. A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a javasolt beépítendő anyagok/berendezések egyenértékűségének és megfelelőségének birtokában az Irányító Hatóságot a műszaki tartalom módosítására vonatkozó állásfoglalás kiadása érdekében keresse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

102/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0147/62 hrsz.-ú külterületi „helyi közút” művelési ág alá tartozó – kialakítandó – földrészletet térítésmentesen átveszi, azzal a feltétellel, hogy a Nagytarcsa 0147/63 és 0147/62 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása előtt a „helyi közút” művelési ágú földrészlet vonatkozásában új településrendezési szerződés kerül megkötésre a Nagytarcsa 0147/63 hrsz. ingatlan tulajdonosával (tulajdonosaival). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tulajdonossal/ Tulajdonosokkal a településrendezési szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. július 12.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

103/2022(V.30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kialakítandó Nagytarcsa 0147/63 hrsz. ingatlan tulajdonosával (tulajdonosaival) megkötött településrendezési szerződést követően a Nagytarcsa 0147/62 és 0147/63 hrsz.-ú földrészleteket belterületbe vonja.
A belterületbe vonás iránti kérelem beadásához szükséges változási vázrajz, igazgatási szolgáltatási díj és egyéb költség a Nagytarcsa 0147/63 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait terheli. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyi földterületek belterületbe vonásával kapcsolatban a Földhivatali eljárásban a kérelmet aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. július 12.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

104/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú két (Lke-1 és Má-f) övezetbe tartozó földrészletek megmaradt Má-f jelű övezetbe tartozó területrészeit Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe átsorolja, azzal, hogy annak költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
A lakóövezetbe soroláshoz történő hozzájárulás feltételeként ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban az érintett ingatlanokra azok tulajdonosai 10 éves időtartamra Nagytarcsa Község Önkormányzata javára, a kertvárosias lakóövezet megtartásának biztosítására elidegenítési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési tilalom alapján a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai az Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetbe történő átsorolást követően a tulajdonukban lévő ingatlanokat az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak és kizárólag a jogosult, Nagytarcsa Község Önkormányzata hozzájárulásával idegeníthetik el.
Amennyiben a Nagytarcsa, belterület 1381, 1382 és 1383 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére alkalmas megállapodást 30 napon belül nem írják alá, a jelen határozat a következő napon hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

105/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1384 hrsz. alatti (Lke-1) övezetbe tartozó földrészlet folytatásában lévő Má-f jelű övezetbe tartozó területrészt Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe átsorolja, az 520/10 hrsz. alatti ingatlanhoz hosszanti oldala mentén csatlakozó kb. 14 méter széles 66 méter hosszú telekrészt változatlanul Má-f övezetbe tartja, azzal, hogy ennek költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
A lakóövezetbe soroláshoz történő hozzájárulás feltételeként ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban az érintett ingatlanokra azok tulajdonosai 10 éves időtartamra Nagytarcsa Község Önkormányzata javára, a kertvárosias lakóövezet megtartásának biztosítására elidegenítési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési tilalom alapján a Nagytarcsa, belterület 1384 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) az Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetbe történő átsorolást követően a tulajdonukban lévő ingatlant az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak és kizárólag a jogosult, Nagytarcsa Község Önkormányzata hozzájárulásával idegeníthetik el.
Amennyiben a Nagytarcsa, belterület 1384 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére alkalmas megállapodást 30 napon belül nem írják alá, a jelen határozat a következő napon hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.december 31.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

106/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata KATI-IVK nyilvántartásának aktualizálására, karbantartására, valamint a vagyonkataszterben forgalmi érték nélkül szereplő ingatlanok esetében értékbecslésre vonatkozóan a benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt Vargáné Polai Teréz egyéni vállalkozóval az Önkormányzat 066020 város- és községgazdálkodás COFOG K337 egyéb szolgáltatások rovatának terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

107/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Képviselőtestület 2022. április 25. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

108/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján Lovasi Andreát, Böröczné Szilágyi Magdolnát és Petrikó Milánt a Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság póttagjává választja.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző, HVI vezető
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

109/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolf ügyrendi indítványára a 8. „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” című napirendi pontot az utolsó, „Egyebek” című napirendi pont előtt tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

110/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor képviselő ügyrendi indítványára a 9. „Önkormányzati lap kiadására, szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás” című előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Humán Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

111/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megnövekedett lakosságszám miatt létrehozza a II. számú házi gyermekorvosi körzetet. Egyidejűleg felkéri a polgármestert arra, hogy a II. számú házi gyermekorvosi körzet létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

112/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Tompa u. 19. (237/2 hrsz.) szám alatti ingatlan már meglévő 2/4 tulajdoni hányada mellé az eladásra kínált további 2/4 tulajdoni részt meg kívánja vásárolni és ez irányú tárgyalások megkezdésére felhatalmazza a polgármestert. .
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

113/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2021. évi beszámolóját elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

114/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata részére a 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámolóját szerződésmódosító kérelem mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA
115/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Könyvtár részére bruttó 400.000 Ft összeget biztosít könyvtári állomány gyarapítására, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

116/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen a kamera rendszer létesítésének kivitelezésére vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a GLOBAL-LINE Kft. gazdálkodó szervezettel. Az eszközbeszerzés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

117/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Nagytarcsa külterület 0118/7 helyrajzi számon felvett „kivett árok” megnevezésű 12.820 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant Nagytarcsa Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelemi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és vízkárelhárítás (csapadékvíz elvezetés) céljára kívánja felhasználni.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem állvédettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

118/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi Közművelődési Munkatervét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

119/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 20 főről plusz 1 fővel 21 főre növeli 2022. június 1. napjától kezdődően. 2022 évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira. A státusz plusz költségei mindösszesen 3.982.180 Ft.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
Határidő: 2022. július 15.
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

120/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 20 főről plusz 1 fővel 21 főre növeli 2022. június 1. napjától kezdődően. 2022 évre az ehhez szükséges költség fedezete a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő sorai. A státusz plusz költségei mindösszesen 3.982.180 Ft.
Felelős: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
Határidő: 2022. július 15.
A Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

121/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2021. évi Közművelődési Beszámolóját elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

122/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022. évben pályázati kiírást tesz közzé a Nagytarcsai székhelyű civil szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzat rendezvényeinek támogatására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

123/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa, 1255 hrsz.-ú ingatlanon (Füzesligeti Szabadidőpark) telepített C típusú sportpark körüli terület nyári műfüvesítésére vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a Holland Pázsit Kft. gazdálkodó szervezettel. Az eszközbeszerzés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

124/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarán lévő kültéri röplabda pálya mögötti és oldalsó labdafogó háló telepítésére és a gumipálya kiegészítő vonalazására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt a 3B LINE Europe Kft. kivitelezővel a kapott árajánlat alapján (anyag + munkadíj + szállítás) 2.126.108 Ft. + ÁFA, bruttó 2.700.157 Ft összegben. A kivitelezés költsége az általános céltartalék keret. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

125/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Blaskovits Oszkár Általános Iskola kidőlt, megrongálódott kerítésének helyreállítására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt a 3B LINE Europe Kft. kivitelezővel a kapott árajánlat alapján (anyag + munkadíj) 1.518.155 Ft. + ÁFA, bruttó 1.928.057 Ft összegben. A kivitelezés költsége az általános céltartalék keret. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

126/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet további két ellenőrzési feladattal (a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. számlázási tevékenység, számlák kezelésének rendje ellenőrzési feladata a 2020-as, 2021-es év vonatkozásában) ki kívánja egészíteni, továbbá az elvégzéshez szükséges nettó 799.000 Ft + 27 % ÁFA összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

127/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

128/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2021. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

129/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1280/2, 1280/9 –1280/15 és a 1280/21 –1280/28 hrsz. alatti ingatlanok Má-k jelű korlátozott használatú általános mezőgazdasági övezetből(beépítést meg nem engedő általános mezőgazdasági területek)és az Ev jelű erdő övezetből(védelmi erdőterület) Lke-jelű kertvárosias övezetbe sorolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testülete 0 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

130/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község tulajdonában lévő aszfaltutak burkolatjavítására (kátyúzására) vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt az ERME PROF STREET Kft. gazdálkodó szervezettel azon kiegészítéssel, hogy a számla az elvégzett aszfaltozás függvényében, utólagos felmérés alapján kiadott teljesítményigazolást követően fizethető ki.
A burkolatjavítás (kátyúzás) fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéből biztosított.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

131/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolf ügyrendi indítványára a 29. „A Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme” és 30. „A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület támogatás iránti kérelme” című napirendi pontokat leveszi a napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

132/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor ügyrendi indítványára a „Nagytarcsa község területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, zöldfelületek karbantartása” című előterjesztés határozati javaslata helyett a 35/2022.(V.23) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozatában elfogadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

133/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi ingatlanok, zöld felületek karbantartására vonatkozóan a polgármester a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodó szervezettel kötött meglévő közszolgáltatói szerződést módosítsa, úgy hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi kül- és belterületi ingatlan tekintetében lássa el ezen feladatokat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022.június 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

134/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” cím ponthoz az urnás szavazás miatt, egy 3 fős bizottságot állít fel.
Kovács Tibor Ferenc elnök
Bardócz Gábor tag
Szlaukó Istvánné tag
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

135/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koszták Rudolfot 2022. május 31. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 0 igen, 3 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

136/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Szthelo Gábor utca 520/10 hrsz. (Petőfi lakótelep 19. szám) alatti ingatlanon uniós forrásból épülő bölcsőde projekt koordinátori feladatainak ellátására vonatkozóan árajánlatok kerüljenek bekérésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 15.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

137/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. május 30-i Képviselő-testületi zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

138/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülést 22 óra után folytatják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

139/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi sürgősségi indítványokat a zárt ülés napirendjére felveszi:
1.
Jutalom Zahalka Dániel polgárőr részére
2. Jutalom Vitáris Márk körzeti megbízott részére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

140/2022.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés:
1. ……………………. 2142 Nagytarcsa, ………………… szám alatti lakos rendszeres települési gyógyszertámogatást megállapító határozattal szembeni fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatosan benyújtott igazolási kérelem megtárgyalása és döntés az igazolási kérelemről,valamint a határozat módosításáról.
2. Jutalom Vitáris Márk körzeti megbízott részére
3. Jutalom Zahalka Dániel polgárőr részére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

141/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, valamint Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2018. (XI.28.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján ……………………. 2142 Nagytarcsa, …………………. szám alatti lakos részére a Polgármester által hozott rendszeres települési gyógyszertámogatást megállapító H/779-2/2022. számú határozattal szembeni fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatosan benyújtott igazolási kérelmének helyt ad és felhatalmazza a Polgármestert a H/779-6/2022. számú végzés kiadmányozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 03.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

142/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2022. számú határozatára tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően a H/779-2/2022. számú határozat módosításáról dönt és felhatalmazza a Polgármestert a H/779-7/2022. számú határozat kiadmányozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 03.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

143/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Zahalka Dániel polgárőr részére nettó 100.000 Ft összegű jutalmat kíván adni, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az utalásról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

144/2022(V. 30.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vitáris Márk körzeti megbízott részére nettó 100.000 Ft összegű jutalmat kíván adni, mely összeget a költségvetés általános céltartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az utalásról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2022. június 30.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. július  25.


145/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztett sürgősségi indítványokat napirendre veszi.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

146/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.

1. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina Jegyző
2. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
3. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
4. Alpolgármester eskütétele
5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
6. Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
7. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
8. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. aktuális jogi helyzetének rendezésére
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
9. Javaslat hidrogeológiai vizsgálat elvégzésére kapott árajánlatok aktualizálására és új árajánlatok bekérésére
10. Nagytarcsa Község Önkormányzata jogi képviseletének ellátására kötött megbízási szerződés felmondása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
11. Javaslat a 213/2021 (XI.29.) Képviselő testületi határozat visszavonásáról és a 129/2021 (IX.27.) Képviselő testületi határozat végrehajtására vonatkozó újabb döntés meghozatalára
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
12. a 2022. évi kulturális- és sport események támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
13. Javaslat Kovács Tibor Ferenc, mint a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának megbízatására
14. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete- Szilasmente Nagycsaládos csoportjának egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
15. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
16. : Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. időközi pénzügyi elszámolása
Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester
17. Egyebek
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

147/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 1. napirendi pont döntéshozatalából a Polgármestert kizárja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

148/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gulyás Tamás István polgármester illetményét 2022. július 10. napjától bruttó 845.000 Ft-ban, költségtérítését 126.750 Ft-ban állapítja meg, mely összegeket a költségvetésben tervezni kell.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

149/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Gulyás Tamás István főállású polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja. Tervezett szabadság:
2022. augusztus 15-19: 5 nap
2022 szeptember 19-20: 2 nap
2022 október 15: 1 nap
2022 október 24-30: 5 nap
2022 november 2: 1 nap
2022 november: 28: 1 nap
2022 december 27-30: 4 nap
Összesen: 19 nap
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

150/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor 2022. július 26. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

151/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán a 3. napirendi pont alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítésre vonatkozó döntés meghozatalából Bardócz Gábort kizárja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

152/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2022. július 26. napjától bruttó 246.800 Ft-ban, költségtérítését 57.000 Ft-ban állapítja meg, mely összegeket a költségvetésben tervezni kell.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

153/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület alakuló ülésén megalkotott, 8/2022. (VII.25.) számú, Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete szerint létrehozott bizottságainak tagjait az alábbiak szerint választja meg.
A Pénzügyi Bizottság tagjai:
elnök: Berna-Pataki Szandra
képviselő tag: Barna Ervin és Rédei Attila
nem képviselő tag: Bodor Norbert és Barócsi Benjamin
A Humán Bizottság tagjai:
elnök: Sándor Béla
képviselő tag: Berna-Pataki Szandra és Jurics Jolán
nem képviselő tag: Rónai Pálné és Krantzné Magyar Ágnes
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjai:
elnök: Jurics Jolán
képviselő tag: Barna Ervin és Rédei Attila
nem képviselő tag: Kovács Tibor Ferenc és Ziszisz Nikosz
Jelen határozat a Képviselő-testület alakuló ülésén megalkotott, 8/2022. (VII.25.) számú Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletével egyidejűleg lép hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

154/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 11/2022 (I.20.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

155/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert arra, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében a Tóth Zsolt és a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. között létrejövő, a tárgyi napirendi pont előterjesztéséhez csatolt egyezségi megállapodást aláírja. Továbbá úgy határoz, hogy az egyezségi megállapodás szerinti összeg a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében kerüljön átcsoportosításra az Általános céltartalék keretéből és kerüljön átutalásra a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
Határidő: 2022. augusztus 30.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

156/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy figyelemmel a korábban benyújtott pályázatra Tóth Zsoltot (…) 2022. július 26. napjától határozatlan időtartamra a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének ellátásával megbízza a tárgyi napirendi pont előterjesztéséhez csatolt munkaszerződés terveztében foglalt feltételekkel. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az ügyvezetői megbízással kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések megtételéről, a munkaszerződés megkötéséről, továbbá Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljárva az Alapító okirat módosítását és kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatására megbízást adjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

157/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község hidrogeológiai vizsgálatának elvégzése érdekében árajánlatokat kér be.
Határidő: 2022. augusztus 15.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

158/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Kosik Ügyvédi Iroda között 2022. január 05. napján, határozatlan időtartamra megkötött „Megbízási szerződés”-be foglalt megállapodást – mely az Önkormányzat működésével összefüggő jogi feladatok ellátására irányult – a „Megbízási szerződés” V.2. pontja alapján 30 napos felmondási idővel felmondja. Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő jogi feladatok, ezen belül a jogi eljárásokban való képviselet ellátására vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

159/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 213/2021(XI. 29.) Képviselő-testületi határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

160/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a polgármestert arra, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának jogi képviseletében eljáró ügyvédet/ ügyvédi irodát kérje fel az Agon Sport- és Kultúrafejlesztő Kft-vel kötött közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződés megszüntetésére vonatkozó okirat elkészítésére és az Önkormányzat nevében való megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

161/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata bruttó 500.000 forint összegben támogatja a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

162/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata bruttó 3.600.000 forint összegben támogatja a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

163/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata Bruttó 3.700.000 forint összegben támogatja a BÉTA Motor Sportegyesület rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

164/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán a 12. napirendi pont Füzesligeti Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületet érintő döntéshozatalból a polgármestert kizárja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

165/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata nettó 6.900.000 forint összegben támogatja a Füzesligeti Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

166/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelmét nem tárgyalja a sürgősségi indítványok között, vissza utalja megtárgyalásra a Humán Bizottságnak.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

167/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Kovács Tibor Ferenc urat, hogy a Petőfi telep energiaellátásával kapcsolatban az érintett, illetékes természetes és jogi személyekkel kapcsolatot tartson, egyeztetéseket kezdeményezzen, azokon részt vegyen. Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

168/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata nettó 1.274.180 forint összegben támogatja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szilasmente Nagycsaládos csoportjának rendezvényeit, azok lebonyolítását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

169/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója című sürgősségi indítványt leveszi napirendről és visszautalja megtárgyalásra a Pénzügyi Bizottságnak.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

170/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. időközi pénzügyi elszámolását.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

171/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. július 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Barna Ervin képviselőt bízza meg.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. szeptember 14.


172/2022.(IX. 14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az alábbi előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi:
1. Nagytarcsa 085/149, 093/395 és 093/399 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánutak önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átadása
2. Nagytarcsa 503/4, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9 hrsz. -ú ingatlanok ingyenes Önkormányzati tulajdonba vételéről
3. Kivitelező kiválasztása a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső víz- és csatornabekötés kivitelezésére vonatkozó feladatok ellátására.
4. Döntéshozatal 2142 Nagytarcsa, Ady Endre utca 54. szám 737 hrsz. alatti földrészlet eladásra történő felkínálásáról
5. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának meghallgatása, határozathozatal a felügyelő bizottság jelentésének elfogadásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

173/2022.(IX. 14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:
1. Nagytarcsa, Petőfi és Millenniumi utcák által befoglalt – 4 ingatlanból álló – Lke-1 jelű lakóövezet mezőgazdasági övezetbe történő visszasorolása
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra
3. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata és Koszták Rudolf között létrejött vállalkozási szerződés felmondására
4. A Nagytarcsa külterület 0118/7, 0123/9-11 hrsz alatti földrészletek „Helyi védettséget előkészítő botanikai és ornitológiai felmérése” ügyében vállalkozó kiválasztása
5. Helyi Építési Szabályzat VI.sz. módosítás
6. Egyezségi megállapodás
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

174/2022.(IX. 14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.

1. Helyi Építési Szabályzat VI.sz. módosítása
Előterjesztő: Barna Ervin képviselő
2. Nagytarcsa belterület 824.hrsz.alatti ingatlan lakóövezetbe való átsorolás
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
3. Nagytarcsa 1368-1371 hrsz. alatti ingatlanok Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
4. Nagytarcsa 1381-1384 hrsz. alatti ingatlanok lakóövezetbe való átsorolása ügyében a Helyi Építési Szabályzat „egyszerűsített” módosítása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
5. Nagytarcsa 066/83 hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
6. A 117/2022. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása és a Nagytarcsa 0118/7 hrsz. alatti Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett árok” Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban új határozat hozatala
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
7. Nagytarcsa külterület 093/400-402 hrsz. alatti ingatlanok csapadékvízének a 0118/7 hrsz. alatti árokba való bevezetése ügyében kezelői hozzájárulás
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
8. Javaslat Nagytarcsa, Széchenyi utca forgalomcsillapítására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
9. Közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő Tóth Zsolt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit kft. ügyvezetője
10. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának meghallgatása, határozathozatal a felügyelő bizottság jelentésének elfogadásáról.
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
11. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. szeptember-december közötti időszakra vonatkozó működési költségtervének elfogadására
Előterjesztő Tóth Zsolt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit kft. ügyvezetője
12. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tehergépkocsi bérleti szerződés jóváhagyására
Előterjesztő Tóth Zsolt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit kft. ügyvezetője
13. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
14. Javaslat a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
15. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám (1256/3 hrsz.) alatti „HEMO” Művelődési Ház befejező munkálataira vonatkozó tervezői ajánlat kiválasztása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
16. Nagytarcsa 09/1 hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
17. Nagytarcsa 0119/112-114 hrsz. alatti külterületi ingatlanok belterületbe vonása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
18. Nagytarcsa 085/149, 093/395 és 093/399 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánutak önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átadása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
19. Nagytarcsa 503/4, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9 hrsz. -ú ingatlanok ingyenes Önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
20. Javaslat a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő Barna Ervin képviselő
21. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzata és az Archinet Építészeti Kft. között létrejött szerződés felmondására
Előterjesztő Jurics Jolán képviselő
22. Döntéshozatal 2142 Nagytarcsa, Ady Endre utca 54. szám 737 hrsz. alatti földrészlet eladásra történő felkínálásáról
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
23. Javaslat ingatlan vásárlására tagóvoda részére
Előterjesztő Barna Ervin képviselő
24. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda kiválasztására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
25. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó projekt koordinátori feladatok ellátására vonatkozó ajánlat kiválasztására
Előterjesztő Bardócz Gábor alpolgármester
26. PrincessFitness Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő Bardócz Gábor alpolgármester
27. Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő Bardócz Gábor alpolgármester
28. Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő Bardócz Gábor alpolgármester
29. Javaslat a 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
30. A 152/2022 (VII.25.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása és új határozat hozatala a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
31. Önkormányzati lap szerkesztésére és terjesztésére irányuló pályázati kiírás
Előterjesztő Bardócz Gábor alpolgármester
32. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között megkötendő közigazgatási szerződésben foglaltak elfogadására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
33. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
34. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata és Koszták Rudolf között létrejött vállalkozási szerződés felmondására
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
35. A Nagytarcsa külterület 0118/7, 0123/9-11 hrsz alatti földrészletek „Helyi védettséget előkészítő botanikai és ornitológiai felmérése” ügyében vállalkozó kiválasztása
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
36. Egyezségi megállapodás aláírásához képviselő-testületi hozzájárulás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
Előterjesztő Gulyás Tamás István polgármester
37. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

175/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata kezdeményezi a VI. számú HÉSZ módosításhoz szükséges szerződés megkötését a PESTTERV Kft.-vel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

176/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 824 hrsz. alatti két (Lf-1 és Má-k) övezetbe tartozó földrészlet megmaradt Má-k jelű övezetbe tartozó területrészét Lf-1 jelű falusias lakóterületbe átsorolja, azzal, hogy annak költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
A lakóövezetbe soroláshoz történő hozzájárulás feltételeként ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban az érintett ingatlan tulajdonosai 10 éves időtartamra Nagytarcsa Község Önkormányzata javára, a falusias lakóövezet megtartásának biztosítására elidegenítési tilalmat alapítanak. Az elidegenítési tilalom alapján a Nagytarcsa, belterület 824 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai az Lf-1 jelű falusias lakóövezetbe történő átsorolást követően a tulajdonukban lévő ingatlant az elidegenítési tilalom időtartama alatt csak és kizárólag a jogosult, Nagytarcsa Község Önkormányzata hozzájárulásával idegeníthetik el.
Amennyiben a Nagytarcsa, belterület 824 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére alkalmas megállapodást 30 napon belül nem írják alá, a jelen határozat a következő napon hatályát veszti.
A Képviselő-testület egyúttal arról dönt, hogy jelen módosítás a HÉSZ VI. számú módosításával kerüljön megtervezésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

177/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1368-1371 hrsz. alatti földrészletek tekintetében tervmódosítási munka a HÉSZ VI. számú módosításával indítható.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

178/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-1384 hrsz. alatti földrészletek tekintetében, azon esetekben, amelyeknél még nem történt meg az átsorolás, tervmódosítási munka a HÉSZ VI. számú módosításával indítható.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

179/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa külterület 066/83 hrsz. alatti 2017 m2 területű földrészletet belterületbe vonását támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

180/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 117/2022. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

181/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, továbbá a 42/O § (1) bekezdés a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Nagytarcsa külterület 0118/7 helyrajzi számon felvett „kivett árok” megnevezésű 12.820 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Nagytarcsa 0118/7 helyrajzi számon felvett „kivett árok” megnevezésű 12.820 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
3. Az ingatlant Nagytarcsa Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelemi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és árok (csapadékvíz elvezetés) célra kívánja felhasználni.
4. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 0118/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.december 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

182/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kezelői hozzájárulását adja a Nagytarcsa külterület 093/400-402 hrsz. alatti ingatlanokról lefolyó csapadékvíz zárt csapadékvíz hálózati rendszeren keresztül a 0118/7 hrsz.-ú Nagytarcsa Község Önkormányzata kezelésében lévő árokba való kivezetéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

183/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Széchenyi utca forgalomcsillapítását a Pach Dániel okl. építőmérnök egyéni vállalkozó (adószám: 68667261-1-33, cím: 2000 Szentendre, Deák Ferenc utca 10. szám 3. emelet 6. ajtó, email: pdterv@gmail.com) által készített 2240 tervszámú tanulmánytervben javasolt I. változata alapján kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az I. változat alapján a tervező által előírt forgalomtechnikai eszközöket (KRESZ táblák, oszlopok, terelő elemek stb.) szerezze be, azok kihelyezését, felszerelését a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársaival végeztesse el.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a lakosságot, illetve a hivatalos szerveket tájékoztassa a forgalmi rend változásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

184/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatok ellátására 2022. november 30. napjáig tartó határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

185/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elmaradásával kapcsolatban, a körülmények feltárása és felelősség megállapítása érdekében a vizsgálatra jogi képviseletet vegyen igénybe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

186/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatánál a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felé fennálló követelését elengedi. Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2013.(IV.29.) önkormányzati rendeletének 10.§ f) pontjában foglalt rendelkezés szerint az általános céltartalék keretből 20 000 000 Ft pótbefizetés útján figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint gondoskodik a saját tőke biztosításáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

187/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Pennipes Járműparkkezelő Kft. gazdálkodó szervezettől kapott árajánlat szerinti (Ford Transit típusú gépjármű, 334 446 bérleti díj nettó + áfa / hó.) bérleti szerződést megkösse. Az önrész 3 535 680 Ft + ÁFA.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

188/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatják.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

189/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda (2142 Nagytarcsa, Sport u. 6.) Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja, és az Alapító okiratot módosító okiratot, valamint az Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.
Felkéri a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a Módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából, továbbá a köznevelési intézmény részére tájékoztatásul küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

190/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja, és az Alapító okiratot módosító okiratot, valamint az Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.
Felkéri a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

191/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 28. „Nagytarcsai h Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása” című napirendi pontot és a 36. „Egyezségi megállapodás aláírásához képviselő-testületi hozzájárulás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére” napirendi pontot előre veszi és a 15. és 16. napirendi pontként tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

192/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 15. „Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása” című napirendi pont döntéshozatalából a Polgármestert kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

193/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022. évben 1.680.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés 066020- Város cofog K512 keret terhére támogatja a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület működését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

194/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 16. „Egyezségi megállapodás aláírásához képviselő-testületi hozzájárulás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére” című napirendi pont döntéshozatalából Bardócz Gábor alpolgármestert kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

195/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 16. „Egyezségi megállapodás aláírásához képviselő-testületi hozzájárulás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére” című napirendi pont döntéshozatalából Jurics Jolán képviselőt kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

196/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 16. „Egyezségi megállapodás aláírásához képviselő-testületi hozzájárulás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére” című napirendi pont döntéshozatalából Rédei Attila képviselőt kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

197/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Budapest Környéki Törvényszék előtt 5.G.40.221/2021/12. számú per egyezségi megállapodással – az abban foglalt feltételekkel – történő lezárásához, a hozzájárulását megadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

198/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám 1256/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő „HEMO” Művelődési Ház befejező munkálatok kiegészítő elektromos szakági tervezésére vonatkozóan tervezési szerződést köt Takács László István (kamarai azonosító: V 01-6150, 01-59311, cím: 2119 Pécel, Reményik Sándor utca 21.) vállalkozóval bruttó 1.000.000 Ft összegben.
A kiegészítő elektromos szakági terv elkészítése költségének fedezete Nagytarcsa Község Önkormányzatának 082092 Közművelődés Cofog K62-„ingatlanok beszerzése” és K67 „beruházási ÁFA” rovat kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

199/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám 1256/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő „HEMO” Művelődési Ház befejező munkálatok kiegészítő gépész szakági tervezésére vonatkozóan tervezési szerződést köt Romány Zoltán (kamarai azonosító: G 13-7434, 13-61913, cím: 2144 Kerepes, Tölgyfa utca 13.) vállalkozóval bruttó 1.150.000 Ft. összegben.
A kiegészítő gépész szakági terv elkészítése költségének fedezete Nagytarcsa Község Önkormányzatának 082092 Közművelődés Cofog K62-„ingatlanok beszerzése” és K67 „beruházási ÁFA” rovat kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést megkösse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

200/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. szám 1256/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő „HEMO” Művelődési Ház befejező munkálatok kiegészítő építész szakági tervezésére vonatkozóan tervezési szerződést köt a VITRUVIUS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdálkodó szervezettel bruttó 749.300 Ft. összegben.
A kiegészítő építész szakági terv elkészítése költségének fedezete Nagytarcsa Község Önkormányzatának 082092 Közművelődés Cofog K62-„ingatlanok beszerzése” és K67 „beruházási ÁFA” rovat kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

201/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa külterület 09/1 hrsz.-ú 1558 m2 „legelő” művelési ág alá tartozó földterület belterületbe vonását nem támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

202/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa külterület 0119/112 hrsz.-ú 1066 m2 és a 0119/113 hrsz.-ú 1065 m2 „rét” művelési ág alá tartozó földterületek, valamint a 0119/114 hrsz.-ú 358 m2 „kivett út” művelési ág alá tartozó földterületek belterületbe vonását támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

203/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa külterület
– 085/149 helyrajzi számú 1135 m2 területű
– 093/395 helyrajzi számú 222 m2 területű és a
– 093/399 helyrajzi számú 128 m2 területű
„kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezésű földrészleteket önkormányzati vagyonba térítésmentesen átveszi, azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötése előtt a felajánló az ingyenesen felajánlott földrészletek tekintetében jogosultsággal rendelkező értékbecslő szakértői véleménnyel támassza alá az ingatlanok értékét, és közlekedési építmények szakértésére jogosult szakmérnök nyilatkozatával igazolja, hogy a 085/149, 093/395 és a 093/399 hrsz.-ú földrészleteken elvégzett és kialakított kivitelezés az érvényes útügyi műszaki, forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, nyilatkozatot tegyen és a vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

204/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, továbbá a 42/O § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Nagytarcsa – 503/4 helyrajzi számon felvett „kivett közterület” megnevezésű 1116 m2 területű,
– 503/6 helyrajzi számon felvett „kivett közterület” megnevezésű 3951 m2 területű,
– 503/7 helyrajzi számon felvett „kivett közterület” megnevezésű 6903 m2 területű,
– 503/8 helyrajzi számon felvett „kivett közterület” megnevezésű 3737 m2 területű és a
– 503/9 helyrajzi számon felvett „kivett közterület” megnevezésű 652 m2 területű
ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant Nagytarcsa Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18.) pontjában meghatározott helyi közösségi közlekedés biztosítása célra kívánja felhasználni.

3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 503/4, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 503/4, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.december 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

205/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának megoldására indikatív árajánlatokat kér be a JUKO Kft-től.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

206/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Archinet Építészeti Kft-vel 2018. november 09. napján kötött és 2019. május 20. napján módosított megbízási szerződést felmondja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

207/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata főépítészeti feladatainak ellátására pályázatot ír ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

208/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Ady Endre utca 54. szám 737 hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 1516 m2 területű Nagytarcsa Község Önkormányzata részére eladására felkínált földrészletre vonatkozó ajánlatot visszautasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

209/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Önkormányzata kezdjen tárgyalásokat a Nagytarcsa 444 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása ügyében a tárgyi ingatlan tulajdonosával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

210/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a jogi feladatok ellátásával Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Irodát bízza meg. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület döntése alapján a jogi feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

211/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó projekt koordinátori feladatok ellátására vonatkozóan a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt az IDG Kreatív Mérnöki Kft. gazdálkodó szervezettel.
A feladatellátás fedezete az Önkormányzat 066020 COFOG K62-„ingatlanok beszerzése” és K67 „beruházási ÁFA” rovat kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

212/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 250.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés 081045 Szabadidősport tevékenység Cofog K512 Egyéb civil szervezet támogatása keret terhére támogatja a PrincessFitness Sportegyesület 3 fő versenyzőjének a nemzetközi versenyeken való részvételét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

213/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 800.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés 082092 Közművelődés Cofog K512 Civil szervezetek támogatása keret terhére támogatja a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület működési költségeit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

214/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek 2021. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

215/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán az 31. „A 152/2022 (VII.25.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása és új határozat hozatala a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról” című napirendi pont döntéshozatalából Bardócz Gábor alpolgármestert kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

216/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 152/2022.(VII. 25.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

217/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2022. július 26. napjától bruttó 246.800 Ft-ban, költségtérítését 37.020 Ft-ban állapítja meg, mely összegeket a költségvetésben tervezni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

218/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata hirdessen nyílt pályázatot az önkormányzati lap szerkesztői és terjesztői feladatainak ellátására a jelen előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás módosításai szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 19.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

219/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megköti a „Közigazgatási szerződés”-t a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával és felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület által elfogadott közigazgatási szerződés kiadmányozására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

220/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás közzétételére. A 2023. évi költségvetésben 150.000 Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére a 018030 cofog K506 rovat terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

221/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és Koszták Rudolf egyéni vállalkozó között 2019. február 24. napján, határozatlan időtartamra megkötött vállalkozási szerződést – mely Nagytarcsa Község közintézményeiben a rendszergazdai feladatok ellátására irányult – a szerződés 13. pontja alapján rendes felmondással, 60 napos felmondási idővel felmondja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

222/2022.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/7, 0123/9 – 11 hrsz alatti földrészletek „Helyi védettséget előkészítő botanikai és ornitológiai felmérése” ügyében benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerződést köt a TÖLGY Természetvédelmi Egyesület természettudományi vállalkozással. A botanikai és ornitológiai felmérés fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéből 460.000 Ft értékben biztosított. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. október 6.


223/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2022. (VII.25.) önkormányzati rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

zárt ülés
1. Települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezés megtárgyalása
2. Javaslat megyei kitüntető díj adományozására

nyílt ülés
3. Javaslat a település képviseletére a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
4. Önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodás módosítása és ideiglenes megállapodás kötése háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

224/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2022. (VII.25.) önkormányzati rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint fogadja el.
1. Döntéshozatal Nagytarcsa Község Önkormányzata új önkormányzati lapjának szerkesztésére és terjesztésére kiírt pályázat elbírálására vonatkozóan.
2. Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért támogatás iránti kérelme
3. Javaslat a Nagytarcsa 169 helyrajzi számú ingatlan adás-vételének megtárgyalására
4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 1/2021. (I.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításra az építményadó és helyi iparűzési adó mértéke vonatkozásában
5. Sétáló és kerékpárút tervezése a „HEMO” épületétől a Széchenyi utcáig
6. Javaslat a volt „madártani ösvény” felújítására
7. Sebességmérő elhelyezése Nagytarcsa településen
8. Javaslat a Nagytarcsa 050/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
9. Javaslat a Nagytarcsa 010 hrsz.-ú saját használatú út folytatásaként a Nagytarcsa 047 hrsz.-ú vízmosás megnevezésű árok (Szilas-patak) feletti „HEMO” gyalogos híd felújítására vonatkozó árajánlat bekérésére
10. Javaslat árajánlatok bekérésére a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső víz- és csatornabekötés tervezésére vonatkozóan.
11. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár fűtésének korszerűsítésére
12. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció átdolgozására
13. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata és az FCSM Zrt. között kötendő keretmegállapodási szerződés megkötésére
14. Javaslat hidrogeológiai vizsgálatok elvégzését végző kiválasztására
15. Javaslat a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának létesítésére
16. Javaslat vélemény kialakítására a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatban
17. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének I. számú módosítása
18. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
19. A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal új státusz iránti kérelme
20. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadására.
21. Javaslat a település képviseletére a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
22. Önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodás módosítása és ideiglenes megállapodás kötése háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel
23. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

225/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata új önkormányzati lapja szerkesztési és terjesztési feladatainak ellátásra vállalkozási szerződést köt a H2 Highway Kft. gazdálkodó szervezettel 1.153.400 Ft+ÁFA/hónap összegben 20 oldalas kiadványra, 2600 példányban nyomtatva, havi 2 podcast adással, címezettlen terjesztéssel.
A feladatellátás fedezete az Önkormányzat 066020 Város- és Községgazdálkodás cofog K342- „reklám és propaganda kiadás” rovat kerete. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

226/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata bruttó 1.410.000 forint összeggel az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 082092 Közművelődés cofog K512 „egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” kerete terhére támogatja a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért 2022. évi munkatervének megvalósulását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

227/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 169 helyrajzi számú ingatlant (kivett beépítetlen terület) meg kívánja vásárolni 465.000 Ft értékben per, igény- és tehermentesen, figyelemmel a 36/2022.(II. 28) képviselő-testületi döntésben meghatározott négyzetméter árra.
Az ingatlan vásárlás fedezete az Önkormányzat 066020 Város- és községgazdálkodás cofog K62 sora. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

228/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1256/3 helyrajzi számú ingatlantól a Nagytarcsa 050/4 és 010 helyrajzi számú ingatlanokon át vezető, a Nagytarcsa 1286 helyrajzi számú ingatlanig tartó „út” felújításának tervezésére árajánlatokat kér be olyan módon, hogy az egyrészt kerékpárútként illeszkedjen a készülő kerékpárút tervbe, valamint a járda és a kerékpárút funkciójának együttes betöltésére alkalmas legyen a szükséges közvilágítással ellátva.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

229/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Széchenyi utca és a Nagytarcsa 05/2 helyrajzi számú ingatlan (Grund) közötti útszakasz (Nagytarcsa 653 -kivett közterület) és a Szilas patak mellékág (Nagytarcsa 06 -kivett árok-; Nagytarcsa 198 kivett Szilas-patak- helyrajzi számú ingatlanok találkozásánál található) feletti híd sétáló és kerékpár út használatára alkalmassá tétele érdekében tervezői árajánlatokat kér be olyan módon, hogy az út és a híd külön bontásban szerepeljen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

230/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi az illetékes hatóságokkal a tárgyalást és a szükséges engedélyek beszerzését a Nagytarcsa településen elhelyezendő sebességmérő eszközök (1 db mobil sebességmérő és ennek tartozékai) elhelyezése érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

231/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 050/4 helyrajzi számú (legelő) ingatlant megvételre javasolja azzal, hogy az ingatlan értékének független szakértő általi értékbecslése és a kapott ajánlat figyelembevételével határozza meg a vételárat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

232/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 010 helyrajzi számú saját használatú út folytatásaként a Nagytarcsa 047 helyrajzi számú vízmosás megnevezésű árok (Szilas-patak) feletti „HEMO” gyalogos híd felújításának és helyreállításának kivitelezésére a Renoval 2002 Kft. -től kapott, a „HEMO” gyalogos híd a Szilas-patak mellékága felett” megnevezésű felújítási kiviteli tervdokumentáció alapján árajánlatokat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

233/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz kapcsolódó külső víz- és csatornabekötés tervezésére vonatkozóan új tervezői árajánlatokat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

234/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Könyvtár fűtése korszerűsítésének érekében split klíma beszerzésére árajánlatokat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

235/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” című pályázathoz elkészült kiviteli tervdokumentáció átdolgozására ajánlatot kér be a Tectum-ART Építésziroda Kft.-től.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

236/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata keretmegállapodást kössön a fejlesztési és rekonstrukciós munkálatok elvégzésére a jelenleg közérdekű üzemeltetésre kijelölt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt keretszerződést Nagytarcsa Község Önkormányzatának nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

237/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az FCSM Zrt-vel megkötendő keretszerződésre tekintettel 420 darab NA13 mm-es és 6 darab NA20 mm mérőóra beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

238/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település ivóvíz rendszere kapacitásának bővítése érdekében az FCSM Zrt-vel megkötendő keretszerződésre tekintettel az úgynevezett 7-es számú kút és 8/a. számú kút fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket megteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

239/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település szennyvíz elvezető rendszerének tehermentesítése, az üzembiztonság növelése érdekében az FCSM Zrt-vel megkötendő keretszerződésre tekintettel a Nagytarcsa Füzes Liget I. – II. átemelők A2 jelű Kistarcsai átemelőre történő rákötéséhez és nyomóvezeték építéséhez szükséges intézkedéseket megteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

240/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község területén hidrogeológiai vízbázis felmérésére és a szakvélemény elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a kapott árajánlat szerint a GeoGold Kárpátia Kft. gazdálkodó szervezettel. A vállalkozói díj kiegyenlítésére a költségvetés 066020 város és községgazdálkodás cofog K62 ingatlanok beszerzése K67 beruházási áfa keretéből 11.130.000 Ft + ÁFA kerül elkülönítésre.
Egyúttal felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

241/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca közvilágításának létesítése érdekében, vállalkozási szerződést köt a JUKO Kft-vel a 2022. szeptember 29. napján kelt árajánlatban szereplő 1 799 000 Ft + Áfa összegben, amelynek fedezete a 064010 közvilágítás Cofog, K64 egyéb tárgyi eszköz beszerzés sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gazdálkodó szervezettel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 30.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

242/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva megállapítja, hogy a 2023/2024. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatár (Köznevelési intézmény: Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola 2142 Nagytarcsa , Múzeumkert utca 2-4.; felvételi körzet: Nagytarcsa közigazgatási területe) változtatás nélkül elfogadható. Továbbá megállapítja, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Nagytarcsa településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma 4, azaz négy fő.
Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatot a Dunakeszi Tankerületi Központ
részére továbbítsa.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022.október 15.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

243/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 20 főről plusz 2 fővel 22 főre növeli 2022. november 01. napjától kezdődően. 2022 évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira. A státuszok plusz költségei mindösszesen 2.600.000 Ft.
Felelős: jegyző
Határidő: 2022. november 01.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

244/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. év hátralévő részére munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
November 10.
Közmeghallgatás
November 28.
2022. évi Költségvetés II. sz. módosítása
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Községi Könyvtár beszámolója
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda beszámolója
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat beszámolója
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának beszámolója
Védőnői beszámolók
Felnőtt háziorvos és gyermekorvos beszámolója
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolója
2022. évi Közművelődési beszámoló
2023. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadása
2023. évi költségvetési koncepció tervezetének elfogadása
2023. évi Közművelődési munkaterv elfogadása
2023. évi belső ellenőrzési terv
2023 évi térítési díjak (temető, múzeum)
2023. évi étkezési térítési díjak
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

245/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

246/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban a tagságát fenntartja, a Társulási Tanács ülésein a település delegáltja:
1. Gulyás Tamás István polgármester, akadályoztatása esetén
2. Bardócz Gábor alpolgármester, akadályoztatása esetén
3. Rédei Attila önkormányzati képviselő
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

247/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását Kerepes Város Önkormányzata tagságának 2021. december 31-vel történő törlése tekintetében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

248/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt orvosi ügyelet ellátására vonatkozó Együttműködési megállapodásban foglaltakat.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

249/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 6. számú mellékletét képező Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó Megállapodásban foglaltakat.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 6. számú mellékletét képező Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó Megállapodást aláírja.
Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022. november, december hónapokra járó szolgáltatási díj fedezetét az Önkormányzat tárgyévi általános tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

250/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:
1. Települési lakásfenntartási támogatási kérelem elutasító határozattal szembeni fellebbezésének megtárgyalása
2. Javaslat megyei kitüntető díj adományozására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

251/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat megyei kitüntető díj adományozására
2. Települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezés megtárgyalása
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

252/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megye Önkormányzata által alapított, az Év Polgárőre Díj tekintetében Zahalka Dániel Tamást díjazásra javasolja a közbiztonság érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munkája elismeréseként.
Felkéri a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedések tegye meg, a javaslattételt írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

253/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megye Önkormányzata által alapított, Nemzetiségekért Díj tekintetében a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatát, (Szlaukó Istvánné elnök, Varga Gábor elnökhelyettes, Pataki Tiborné képviselő, Szalkai Gáborné képviselő, Fényes Mihály képviselő) díjazásra javasolja a nemzetiségek érdekében végzett, különösen kulturális identitást megerősítő, az esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit szélesítő, a nemzetiségek és a többségi társadalom együttműködését fejlesztő munkában elért kiemelkedő eredményükért.
Felkéri a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedések tegye meg, a javaslattételt írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

254/2022.(X. 06.) Képviselő-testületi határozat(zárt)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester H/8925-6/2022 számú, 2022. szeptember 22. napján kelt határozatát helybenhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a H/8925-8/2022 számú határozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. november 10.


255/2022.(XI.10) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Közmeghallgatás

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. november 28.


256/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az alábbi előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi:

 1. Javaslat a Nagytarcsa község közigazgatási területén működő kamerarendszer karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátását ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

 2. Javaslat a Nagytarcsa 0111/1, 0111/2 és 0111/3 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására

 3. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi ltp. 12/E szám alatti helyiség rekonstrukcióját ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

 4. Közszolgáltatási szerződés módosítása

 5. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás iránti kérelme

 6. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

 7. Javaslat a Nagytarcsa 074/31 hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat részére történő tulajdonba vételére

 8. Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete támogatási kérelme

 9. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

 10. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2022. számú határozatának kiegészítése

 11. 2023. évi közművelődési terv elfogadása

 12. Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő vétele

 13. Nagytarcsa Rákóczi utca-Petőfi Sándor utca kereszteződésében forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogátkelőhely és hozzá vezető járdaszakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának befejezése

 14. Ajánlat kiválasztása Főépítészi feladatok ellátására

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

257/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

 1. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Együttes támogatási kérelme 2023. január és február hónapra

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

258/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

Napirend előtt

Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2022. október 06. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés

Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 13/2013. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2019. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

 2. Javaslat a Nagytarcsa 074/31 hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat részére történő tulajdonba vételére

 3. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

 4. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára és illetményére

 5. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. III. negyedéves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

 6. Közszolgáltatási szerződés módosítása

 7. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás iránti kérelme

 8. Javaslat a Védőnői Szolgálat 2022. évi beszámolójának elfogadására

 9. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgáltat 2022.évi beszámolójának elfogadására

 10. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2019. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

 11. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének II. számú módosítására

 12. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2022. évi beszámolójának elfogadására

 13. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely 2022. évi beszámolójának elfogadására

 14. Javaslat a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2022.évi beszámolójának elfogadására

 15. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzete 2022. évi beszámolójának elfogadására

 16. Javaslat a Nagytarcsa település 2. számú felnőtt háziorvosi körzete 2022. évi beszámolójának elfogadására

 17. Javaslat Nagytarcsa település gyermekorvosa 2022. évi beszámolójának elfogadására

 18. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2021/2022. évi beszámolójának elfogadására

 19. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2022/2023. évi munkatervének elfogadására

 20. Javaslat a Nagytarcsa község közigazgatási területén működő kamerarendszer karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátását ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

 21. Javaslat a Nagytarcsa 0111/1, 0111/2 és 0111/3 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására

 22. Javaslat a Nagytarcsa 343 és 345 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az Öregszőlő Lakópark megközelítését szolgáló út kiszabályozásának megvalósítására

 23. Javaslat Nagytarcsa község forgalomtechnikai dokumentációjának felülvizsgálatára

 24. Javaslat földmérési munkák elvégzésére

 25. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi ltp. 12/E szám alatti helyiségre vonatkozó „Térítésmentes ingatlan használatba adási szerződés” módosítására

 26. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi ltp. 12/E szám alatti helyiség rekonstrukcióját ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

 27. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

 28. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 29. Településfejlesztési koncepció megtárgyalása

 30. Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete támogatási kérelme

 31. Javaslat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel Nagytarcsa Község Önkormányzata nevében megkötött önkormányzatok közötti háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak jóváhagyására

 32. Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás hetedik módosítása

 33. Javaslat a Gé-Ped 25 Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés jóváhagyására

 34. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában elrendelt igazgatási szünetről

 35. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2022. számú határozatának módosítása

 36. Nagytarcsa Község Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése

 37. 2023. évi közművelődési terv elfogadása

 38. Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő vétele

 39. Nagytarcsa Rákóczi utca-Petőfi Sándor utca kereszteződésében forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogátkelőhely és hozzá vezető járdaszakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának befejezése

 40. Energiahatékonysági intézkedések bevezetése

 41. Javaslat Nagytarcsa közigazgatási területén zajmérés végzésére

 42. Javaslat a Nagytarcsa 0126/124, 1280/1, 1280/16 és 1280/20 hrsz-ú utcák
  elnevezésére

 43. Ajánlat kiválasztása Főépítészi feladatok ellátására

 44. A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Együttes támogatási kérelme 2023. január és február hónapra

 45. Egyebek

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

259/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata a Nagytarcsa 074/31 hrsz.-ú ingatlant a Magyar Államtól a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 3.§ (4) bekezdése alapján tulajdonba veszi. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonba adásról szóló megállapodást aláírja és a tulajdonba vétellel kapcsolatos további intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022.december 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

260/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023-2027 közötti időszakra szóló, az előterjesztéshez mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

261/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023-2027 közötti időszakra szóló, 2022. november 28. napján elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját legkésőbb 2023. április 30. napjáig felülvizsgálja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

262/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán a 4. „Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára és illetményére” napirendi pont döntéshozatalából Rédei Attila képviselőt kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

263/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottsága kinevezéséről szóló 24/2021. (III.30.) Polgármesteri Határozattal kinevezett dr. Zsikó Roland (2337 Délegyháza Kossuth Lajos u. 42.) felügyelő bizottsági tagot a mai nappal megbízatásából visszahívja.

Továbbá rögzíti dr. Suha György (1118 Budapest, Nagyszalonta u. 15.) és Szalkai Gábor (2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 36.) felügyelő bizottsági tagok lemondását.

Egyidejűleg felhívja a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a visszahívott és a lemondott felügyelő bizottsági tagság cégjegyzékben történő átvezetése érdekében.

Felelős: a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2022. december 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

264/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottsága tagjainak jelen határozat meghozatalától számított 5 éves időtartamra az alábbi személyeket választja:

Rédei Attiláné

Szabóné Áder Judit

Kovácsné Boros Katalin

Továbbá megállapítja, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai egyenként bruttó 60.000 Ft/hó megbízási díjra jogosultak.

Egyidejűleg felhívja a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a fentiek átvezetése miatt a megválasztott felügyelő bizottsági tagok cégjegyzékben történő rögzítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2022. december 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

265/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

266/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatok ellátására- az előterjesztéshez mellékelt-, 2022. december 01. napjától 2024. július 01. napjáig tartó határozott idejű közszolgáltatási szerződést köt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

267/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2022. november és december hónapjára 43.000.000 Ft működési támogatást utal a Képviselő-testület által elfogadott 2022. évi költségterve alapján. A kifizetéshez szükséges előirányzatmódosítás a 066020 Város és községgazdálkodás COFOG, K513 Általános céltartalék rovatról, a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG, K512 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési támogatás rovatra kerüljön átcsoportosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022.december 1.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

268/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

269/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai
Szociális Segítő Szolgálat 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

270/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti 14. „Javaslat a Nagytarcsa község közigazgatási területén működő kamerarendszer karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátását ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására”

napirendi pontot, a 45. „Javaslat a Nagytarcsa 0126/124, 1280/1, 1280/16 és 1280/20 hrsz-ú utcák elnevezésére” napirendi pontot és a 46. „Ajánlat kiválasztása Főépítészi feladatok ellátására” napirendi pontot előre veszi és a 10., 11. és 12. napirendi pontként tárgyalja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

271/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen -22 db MVM KiF oszlopon elhelyezett 37 db IP térfigyelő kamera karbantartása -3 db rádiós bázisállomás karbantartása, -1db monitorozó állomás és 2 db rögzítő rendszer karbantartása -22 db 5 GHz rádiós kapcsolat karbantartása és rádiós berendezések szoftveres frissítése, frekvenciák utánhangolása -60 GHz rádiós gerinchálózat karbantartása és üzemeltetése -riasztási és felügyeleti rendszer kiépítése -fenti rendszerek üzemeltetése munkáira a PnV Solution Bt. gazdálkodó szervezettel köt szerződést, melynek vállalási díja 277.500 Ft/hónap, amely összeget a 2023. évi költségvetésben tervezni kell. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

272/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0126/124, 1280/1és 1280/20 helyrajzi számú utcákat az alábbiak szerint nevezi el: Nagytarcsa 0126/124 hrsz. Tél utca

Nagytarcsa 1280/1 hrsz. Munkácsy utca

Nagytarcsa 1280/20 hrsz. Ligeti Antal utca

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

273/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a főépítészi feladatok ellátására Marsalné Kovács Judit egyéni vállalkozóval köt szerződést 320.000 Ft / hónap vállalási díjért, melynek fedezete a 2022. évi költségvetés 066020 város- és községgazdálkodás cofog K336 sora.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022.december 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

274/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között 2009. január 29. napján létrejött szolgáltatási szerződés vállalkozói díj 20%-os emelésére vonatkozó módosítását elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

275/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Községi Könyvtár 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

276/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai
Múzeumi Kiállítóhely 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

277/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatják.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

278/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai
Szlovákok Önkormányzata 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

279/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

280/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa település 2. számú felnőtt háziorvosi körzetének 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

281/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa település gyermekorvosa 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

282/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2021/2022. tanévi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

283/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2022/2023. tanévi munkatervét elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

284/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0111/1, 0111/2 és 0111/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival egyeztetéseket kezdeményez a területek megvásárlásáról, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a tárgyi ingatlanokra vonatkozó értékbecslések beszerzése felől.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

285/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
343. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával az egyeztetéseket megkezdi a hatályos szabályozási
tervben foglalt útkiszabályozás megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

286/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 25. „Javaslat Nagytarcsa község forgalomtechnikai dokumentációjának felülvizsgálatára” című napirendi pontot leveszi a napirendről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

287/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi ingatlanok

– Nagytarcsa 0118/8 (patakmeder)

– Nagytarcsa 0115/10 (Iskola utcai vízmű területe)

– Nagytarcsa 1072 (Zsurló utca területe)

– Nagytarcsa 1256/3 (HEMO telekhatárok)

telekhatárainak kitűzése érdekében megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

288/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, mint Használatba adó, másrészről Nagytarcsa Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint Használó között 2021. december 17. napján létrejött, „Térítésmentes ingatlan használatba adási szerződés”-t akként kezdeményezi módosítani, hogy a tárgyi ingatlan (Nagytarcsa, Petőfi lakótelep 12/E. fszt. alatti 87 m²-es földszinti helyiség) használatba adása határozatlan időtartamra szóljon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

289/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben a Nagytarcsa, Petőfi lakótelep 12/E. fszt. alatti 87 m²-es ingatlan értékesíthetőségéről megszületik a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. döntése, úgy az ingatlant a későbbiekben kialkudott vételáron megvásárolja.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Honvédelmi Minisztérium Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztályát a vételi szándékot megerősítő Képviselő-testületi határozatról.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

290/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalt, hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivataltól térítésmentesen használatba vett ingatlan (Petőfi lakótelep 12/E) felújítása érdekében kiviteli terv készítésére árajánlatokat kérjen be úgy, hogy az tartalmazza az árazatlan költségvetést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

291/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 29. „A 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása” című napirendi pontot leveszi a napirendről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

292/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a revisionSOFT Kft. által elkészített 2023. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja.

Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés módszerei, ellenőrizendő időszak

Az ellenőrzés típusa

Ellenőrizendő szervezeti egység

Az ellenőrzés tervezett ütemezése

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)

1.

A pénzkezelés, pénzgazdálkodás ellenőrzése

Eljárásrendi kontroll, 2023.

pénzügyi

Polgármesteri Hivatal

2023. I. negyedév

13

2.

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése

Jogszabályi és eljárásrendi kontroll, 2022.

szabályszerűségi

Polgármesteri Hivatal

2023. II. negyedév

18

3.

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése

Jogszabályi kontroll, 2022.

rendszer

Polgármesteri Hivatal

2023. III. negyedév

21

4.

A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkafolyamatainak utóellenőrzése

Jogszabályi és eljárásrendi kontroll, 2022.

utóellenőrzés

Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2023. IV. negyedév

13

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

293/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község koncepciós tervére vonatkozóan árajánlatok kerüljenek bekérésre a Képviselő-testület által meghatározott műszaki tartalom mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

294/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete részére a 2022. évi költségvetés terhére támogatást nyújt a XIII. „Télapó gyere már” rajzversenyre, Betlehem felállítására, szökőkút díszítésére, XVI. Kultúra Napja Gálára összesen 500 000 Ft összegben a 082092 – Közművelődés cofog K512 – Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások keret terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

295/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utólag jóváhagyja Gulyás Tamás István polgármester által az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval 2022. október 28. napján megkötött „Megállapodás Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására” vonatkozó megállapodást. A 2023. évi költségvetés tervezésekor a Megállapodásba foglalt szolgáltatási díj fedezetét figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

296/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hetedik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

297/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utólag jóváhagyja Gulyás Tamás István polgármester által a Gé-Ped 25 Szolgáltató Kft.-vel 2022. november 11. napján megkötött „Tervezési szerződést”.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

298/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban

2022. december 22.-től 2023. január 06. napjáig

terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

299/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 203/2022. (IX.14.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

300/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa külterület
– 085/149 helyrajzi számú 1135 m2 területű
– 093/395 helyrajzi számú 222 m2 területű és a
– 093/399 helyrajzi számú 128 m2 területű
„kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezésű földrészleteket önkormányzati vagyonba térítésmentesen átveszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 0 igen, 6 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

301/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

1. Nagytarcsa Község Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2023. január 1. napjától tagja kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát a belépési nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztassa.

3. Ennek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.

Felelős: polgármester

Határidő: december 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

302/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi Közművelődési Munkatervét elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

303/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagytarcsa Községi Könyvtár fenntartója kérelmezi a Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvételét.

Nagytarcsa Községi Könyvtár adatai:

Könyvtár neve

Nagytarcsa Községi Könyvtár

Könyvtár címe

2142 Nagytarcsa, Tompa M. u. 19.

Könyvtár honlapjának címe

https://kistelepulesek.hbpmk.hu/kistersegi_kezdolap/48

Könyvtár fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezése

Nagytarcsa Község Önkormányzata

A nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg fenntartó nyilatkozik arról, hogy gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

Fenntartó nyilatkozik továbbá, hogy a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek.

Nagytarcsa Községi Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást biztosít.

A nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvételi kérelem mellékletei a következők:

1. a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolata,

2. kimutatást a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztattak számáról,

3. a Kultv. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ingyenes alapszolgáltatások felsorolása,

4. a Kultv. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkészült küldetésnyilatkozatot,

5. tájékoztatás

a) a könyvtár heti nyitvatartási idejéről,

b) a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek alapterületéről,

c) a könyvtárhasználók által igénybe vehető munkaállomások számáról és azok felszereltségéről,

d) a gyarapodási naplóban rögzítettek alapján a könyvtár – a kérelem benyújtásához képest – 3 évre visszamenő gyarapodási adatairól.

A Képviselő-testület fentiek tudomásul vételével felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvételével kapcsolatos eljárást megindítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 15.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

304/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Petőfi Sándor utca- Rákóczi utca kereszteződésében forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogosátkelőhely, valamint a hozzá vezető járdaszakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére az Eternum Design Kft. gazdálkodó szervezettel köt szerződést, 2.775.000 Ft + ÁFA összegért. Melynek fedezete a 045160 Utak cofog K62 és K67 sorai.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022.december 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

305/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében az előterjesztésben javasolt intézkedések meghozatalával egyetért. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedések végrehajtása érdekében szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

306/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017-ben készített zajtérkép felülvizsgálata érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

307/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 44. „A Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Együttes támogatási kérelme 2023. január és február hónapra” című napirendi pontot leveszi a napirendről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

308/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat(zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

309/2022.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat(zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a pályázókat:

……………….: 15.000 Ft/hó

……………… : 15.000 Ft/hó

A fenti összeg (300.000 Ft/év) a 2023. évi költségvetésben kerüljön tervezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2022. december 09.


310/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

 

Nyílt ülés

 1. Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása
 2. Az épülő bölcsőde meglévő terveinek tervezői szerzői jogáról történő lemondásra és a szerkeszthető tervek Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás
 3. Az épülő bölcsőde épületgépészeti terveinek elkészítésére vonatkozó tervező kiválasztása.
 4. Az épülő bölcsőde új elektromos terveinek elkészítésére vonatkozó tervező kiválasztása.
 5. Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
 6. Javaslat a közterületfelügyelet részére történő gépjármű vásárlására
 7. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodása

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

311/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

Január 13 Képviselőtestületi zárt ülés (összbizottsági ülés)
2023. évi költségvetés tervezés

Január 30.
2023. évi igazgatási szünet rendelet megtárgyalása
Polgármester 2023. évi szabadság terve
Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
2023. évi kulturális sportesemények támogatására kiírandó pályázat CIVIL SZERVEZETEKNEK
2023. évi költségvetési rendelet megtárgyalása

Február 27.
2023. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
Nagytarcsa Közalapítvány elnökének beszámolója
„Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetése
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
2023. évi Közművelődési munkaterv módosítása
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetői pályázat elbírálása

Március 27.
2021. évi költségvetés III. módosítása
Jegyzői beszámoló
2022. évi belső ellenőri összefoglaló elfogadása

Április 24.
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása
Gyermekvédelmi beszámoló

Május 22.
„Tiszta udvar rendes ház” pályázatok elbírálása
Javaslattétel a díszpolgári címre

Június 19.
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
Közétkeztetési pályázat kiírása

Szeptember 25.
2023. évi I. féléves pénzügyi beszámoló
2023. évi költségvetés módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat jelentkezés
Térítésmentesen átvett honvédségi és állami ingatlanok hasznosulásáról szóló beszámoló
Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Polgármesteri beszámoló

Október 30.
2023. évi adóbevételek alakulása,
2024. évi adótervek előkészítése

November 27.
2023. évi Közművelődési beszámoló
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének 2023. évi beszámolója
Községi Könyvtár 2023. évi beszámolója
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2023. évi beszámolója
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2023. évi beszámolója
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2023. évi beszámolója
2023. évi Védőnői beszámolók
Felnőtt háziorvos és gyermekorvos 2023. évi beszámolója
2023. évi Költségvetés II. sz. módosítása
2024. évi Térítési díjak (temető, múzeum, gondozási díjak)
2024. évi Étkezési térítési díjak
2024. évi bérleti díjak
2024. évi belső ellenőrzési terv
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

December 11.
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolója
2024. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadása
2024. évi költségvetési koncepció tervezetének elfogadása
2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2024. évi Közművelődési munkaterv elfogadása

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

312/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utcában 520/10 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó bölcsőde engedélyezési és kiviteli terveinek szerkeszthető formában Nagytarcsa Község Önkormányzata részére történő átadására és felhasználására, továbbá a szerzői jogok gyakorlására vonatkozóan megállapodást köt a TECTUM-ART Építésziroda Kft-vel és a felhasználási jog ellenértékeként maximum 3.500.000 Ft+ ÁFA összeget megfizet TECTUM-ART Építésziroda Kft -nek.

A felhasználási jog ellenértékének fedezete a 2022. évi költségvetés 066020 – Város és községgazdálkodás cofog K62 – Ingatanok beszerzése, K67 – Beruházás áfa rovata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez csatolt megállapodás aláírására azzal a kitétellel, hogy további tárgyalásokat kell folytatni az összeg és a megvásárlandó jogok és tervek vonatkozásában.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

313/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utcában megvalósítandó bölcsőde továbbépítéséhez új épületgépészeti tervek elkészítésére a. LE’VÉL Kft. gazdálkodó szervezettel köt szerződést 2.680.000.- Ft+ ÁFA értékben, amelynek fedezete: a 2022. évi költségvetés 066020 – Város és községgazdálkodás cofog K62 – Ingatanok beszerzése, K67 – Beruházás áfa rovata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, azzal a kitétellel, hogy a számla kiegyenlítésével egyidőben az Önkormányzat kapja meg a terveket szerkeszthető formában és a szerzői jogokról való lemondást is.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

314/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,

Sztehlo Gábor utcában megvalósítandó bölcsőde továbbépítéséhez új épületvillamossági tervek elkészítésére a Dinamic Kft. gazdálkodó szervezettel köt szerződést 1.950.000.- Ft + ÁFA összegben, amelynek fedezete: a 2022. évi költségvetés 066020 – Város és községgazdálkodás cofog K62 – Ingatanok beszerzése, K67 – Beruházás áfa rovata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, azzal a kitétellel, a szolgáltató részéről az engedélyezési terv is a dokumentáció részét képezze, valamint a számla kiegyenlítésével egyidőben az Önkormányzat kapja meg a terveket szerkeszthető formában és a szerzői jogokról való lemondást is.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

315/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nagytarcsai 70 éven felüli lakosokat 5 000 Ft/fő értékű ajándékutalvánnyal támogatja. Fedezete a 2022. évi költségvetés 107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások cofog K48 – Egyéb nem intézményi ellátások keret, mely kifizetéshez az alábbi előirányzatmódosításokat engedélyezi a képviselő-testület:

 

066020 – Város és községgazdálkodás cofog K513 – Általános céltartalék keretből
107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások cofog K48 – Egyéb nem intézményi ellátások rovatra 1 000 000,- Ft

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

316/2022.(XII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közterület-felügyeleti feladatok ellátásához 1 db új Dacia Duster típusú gépjárművet vásárol.

A benyújtott árajánlatok közül maximum 7.000.000 Ft értékben az új Duster Essential TCe90 típusú gépjárművet választja a jelzett garancia hosszabbítással.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

A gépjármű vételára, továbbá a kapcsolódó költségek (pl.: matricázás) fedezete a 066020 – város és községgazdálkodás cofog K513 – általános céltartalék keretéből történjen átcsoportosításra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA