Főépítészi tájékoztató

Építtetők és tervezők figyelmébe:

Községünk 2018. novemberétől önkormányzati főépítészt foglalkoztat. Feladatai közé tartoznak a tervezéssel összefüggő előzetes szakmai konzultációk bonyolítása, valamint az építési tervek szakmai véleményezése.

Főépítész Tóth Tamás, aki a Polgármesteri Hivatalban minden hétfőn 9-11 óra között tart fogadóórát, előzetes bejelentkezés alapján. A főépítész elérhető a +36-20-550-24-28 telefonszámon.

A szakmai konzultáció tartásának kötelező eseti:
Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési tevékenység:
a) a lakóépület egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,
b) helyi védett értéket érint.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

a) reklám, reklámhordozó, valamint reklámhordozót tartó berendezés, valamint reklámos utcabútor elhelyezése tekintetében.

Tóth Tamás
Főépítész