Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv) megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű védekezési kötelezettségének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó kötelezettsége. A hatóság feladata a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására. Az Éltv. alapján „A földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Ennek értelmében a földhasználót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű által veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A parlagfű elleni védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2018. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen a Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze le. Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez. Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha ennek a kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget. Ennek költsége a tulajdonost terheli, mely adók módjára behajtható. Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lévő kül- és belterületi ingatlanjaikon a parlagfű mentesítést folyamatosan végezze el.

Solymosi Beáta sk.
jegyző