Bursa Hungarica pályázat

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Mi ez az ösztöndíj?

Az ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak támogatása. Az ösztöndíjat a települési, illetve a megyei önkormányzat, valamint az adott egyetem, főiskola biztosítja, tehát három irányból jön az anyagi támogatás, mely összesen általában 8-10 ezer forint/fő/hónapi összeg.
Kik pályázhatnak?
Hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben; vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A helyi rendelet alkalmazásában az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28 500 Ft) 300 %-át.

Kétféle Bursa Hungarica ösztöndíj van:
„A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei a már felsőoktatásban tanulók számára:
 2 tanulmányi félévre pályázható;
 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
 hátrányos szociális helyzet;
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően);
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
„B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára:
 6 tanulmányi félévre pályázható;
 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén.
 hátrányos szociális helyzet.
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe;
 Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2019-2022);
 Az ösztöndíj folyósításának kezdete 2019 októbere.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
Meddig és hol lehet pályázni?

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6. A pályázatot az elektronikus „EPER-Bursa” rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 06.
Bővebb információk a következő honlapon:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A hivatalban az ösztöndíjjal kapcsolatban segítséget nyújt:
Németh Katalin, telefon: 0628-450-204/107-es mellék.