BURSA HUNGARICA

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj feltételeit.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi évben regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7. (hiánypótlási határidő is ez!)

Kapcsolattartó: Németh Katalin, Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala;
tel.: 28/450-204/107.; 70/337-1752;
e-mail: igazgatas1@nagytarcsa.hu