A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal állásthirdet, általános igazgatási ügyintézőmunkakör betöltésére.

A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

állásthirdet, általános igazgatási ügyintézőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet,

 1. pontja szerint Szociális és gyámügyi feladatok I. besorolási osztályban.
 2. pontja szerint Hatósági feladat I. besorolási osztályban.
 3. pontja szerint Törvényességi felügyeleti feladat I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek:

Szociális és gyámhatósági feladatok, birtokvédelemi ügyek, törvényességi felügyeleti feladatok ellátása, rendelettervezetek előkészítése, közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek, társasházak feletti felügyeleti eljárások, képviselő-testületi előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Jogász, igazgatásszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office használata.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

Legalább 3 év közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,

A munkakörhöz tartozó tevékenységekben szerzett gyakorlat,

Kötelező közigazgatási vizsga/vizsgák megléte,

ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete.

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigényléséről szólópostai feladóvevény másolata, vagy az elektronikus úton történt igénylésről szóló igazolás,
 • Nyilatkozat a jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy az eljárásban hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez illetve ahhoz, hogy annak tartalmát harmadik személy megismerheti.

Azállásra történő jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a betöltendő munkakör megnevezését: általános igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton az aljegyzo@ nagytarcsa.hu e-mail címre.

Azállásra történő jelentkezés határideje:2021. február 26.

A betöltendő munkakörrel kapcsolatban további információt Dr. Tiborcz Lajos aljegyző nyújt, a +36 70 387 4578-as telefonszámon.