Pályázat Védőnő munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat II. körzet
védőnő munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Sport u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szakdolgozók, valamint védőnők illetmény
bértáblája az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert
oklevél,
 büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 szakképesítést igazoló okirat másolata
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021.09.01-el betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje. 2021. július 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) a munkakör megnevezését: „védőnő” kérjük feltüntetni a borítékon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztusi Kt. ülés
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő 3 hónap. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.