Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

 

Ülés ideje: 2023. szeptember 13. (szerda) 18.00 óra

 

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

 

NAPIREND ELŐTT

1.     Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről – az ülésen kerül ismertetésre –

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 

 1. Tájékoztatás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által a Társaságnál lefolytatott vizsgálatok megállapításairól

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

TJKOZT~1

 

 1. Gyermekorvosi rendelő üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos tájékoztatás, elvi döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

Tájékoztatás gyermekorvosi rendelő üzemeltetése 20230822

 1. Tájékoztatás a 2023. szeptember 16-án megrendezésre kerülő Kulturális Örökség Napja rendezvény szervezéséről

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

Tájékoztatás Kultúrális Örökségnapok rendezvény szervezéséről KE 202308

 

NYÍLT ÜLÉS

 

 1. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

1. napirend Előterjesztés_új társ.mb.alpolg GZ KE 

 

 1. Javaslat díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

Előterjesztés_rendelet_tervezet_kitüntető címek 20230913 

 

 1. Javaslat az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés_rendelet_tervezet_adóérdekeltség KE 202309

 

 1. Javaslat a 8/2023. (V.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása (Babacsomag)

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

Előterjesztés-Egyéb-települési_támogatások-rendeletmódosítás-20230913

 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés_2023. I. félévi beszámoló TE KE 20230904

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. II. negyedévi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

 Előterjesztés_közszolgáltató II. negyedév beszámoló

 

 1. TK3 és TK3-új jelű kutak próbafúrására érkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés_TK3 és TK3-új jelű kutak próbafúrására érkezett árajánlatok kiértékelése

 

 1. Bányaterület mellett kiépítendő monitoring rendszerre beérkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés_Bányaterület mellett kiépítendő monitoring rendszerre érkezett árajánlatok kiértékelése

 

 1. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

Előterjesztés_vízkárelhárítási terv felülvizsgálatára

 

 1. Bölcsőde megvalósulási tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre érkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

Előterjesztés_bölcsőde megvalósulási…_gzjav

 

 1. Sebességcsillapító párnák beszerzése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés_sebességcsillapító párnák beszerzésére_gzjav

 

 1. Nagytarcsa, 079/2 hrsz.-ú ingatlanon levő vízműtelep vízkezelő berendezéseinek fejlesztése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés 079 2 hrsz ingatlanon lévő vízműtelep vizkezelő berendezés fejlesztéséről MG

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” szabálytalansági eljárás miatti támogatás elvonás

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS bölcsi visszafizetés MG KE

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés bölcsőde eszközbeszerzéshez

 

 1. HÉSZ, SZT VI. számú módosításával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés HÉSZ kiegészítés

 

 1. Utca elnevezésére javaslat

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Előterjesztés_Tavasz és Nádas utca neveinek cseréje

 

 1. Nagytarcsai Csillagszem Óvoda továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Óvoda továbbképzési program-előterjesztés HL KE mód 20230822

 

 1. Nagytarcsai Csillagszem Óvoda új státusz iránti kérelme

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés_Óvoda_új státusz SZJ KE 20210821

 

 1. Őszi macska ivartalanítási akcióval összefüggésben szerződéskötés jóváhagyása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Macskaivartalanítás_előterjesztés HL KE 20230821

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosításáról FE KE 20230821

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra elnök

Előterjesztés Hagyományőrzők 2022 évi beszámoló elfogadása

 

 1. 2022. évi rendőrségi beszámoló elfogadása

     Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

Rendőrségi beszámoló_előterjesztés HL KE 20230821

 

 1. Nagytarcsa újság szerkesztői és kiadói feladatainak ellátására pályázat kiírása

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

előterjesztés_lapkiadás

 

 1. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról elvi döntés

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

Bursa előterjesztés csatlakozás 2024 NK KE 20230821

 

 1. Megállapodás Dunakeszi Tankerületi Központtal tornacsarnok sportcélú hasznosításáról

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

Előterjesztés – Tornaterem -bérelti szerződés 20230913

 

26. Intézményi gyermekétkeztetési pályázat kiírása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 

 1. Csatlakozási szándék bejelentése a Gmet Leader Egyesülethez

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés_LEADER_csatlakozás_v1

 

 1. Javaslat Polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra és Rédei Attila képviselők

Előterjesztés_Polgármester jutalmazásáról

 

 1. Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval kapcsolatos többletfeladatok kiadásainak átcsoportosítása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata iskolavédőnői szolgálat feladatellátásáról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzata által kötött vagyon- és felelősségbiztosításról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnökre

 

 

Nagytarcsa, 2023. szeptember 08.

 

Tisztelettel:

 

 

Gulyás Tamás István polgármester

 

távollétében

 

Bardócz Gábor

alpolgármester sk.