Határozatok 2020

2020. január 08.


1/2020. (I.08) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 08 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2/2020. (I.08) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Dutka Edina háziorvossal (Medina -Vital Kft.) egészségügyi feladatellátási előszerződést köt. Végleges ellátási és üzemeltetési szerződést a megbízott háziorvossal január 31. -ig. megköti.
határidő: 2020. január 8.
Felelős Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 15.


3/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

4/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi, nem tárgyalja a 3. napirendi pontot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

5/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Döntés arról, hogy Molnár Lajos Jánosnét az Önkormányzat saját halottjának tekinti
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására pályázati kiírás módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

6/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Molnár Lajos Jánosnét saját halottjának tekinti és a temetési költségek összegét a 2020 költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

7/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Papp Gabriella képviselő ügyrendi javaslata alapján a vitát lezárják és szavazásra bocsátják az előterjesztést.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

8/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást és az ahhoz tartozó módosított pályázati adatlapot elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

9/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 237/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Határidő: Beadási határidő 2020. január 31.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő:
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 20.


10/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Tibor Ferenc képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

11/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Koszták Rudolf képviselő által előterjesztett Kommunális adó kivezetés megtárgyalását felveszi napirendre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

12/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Képviselő-testület 2020. munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közötti megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Beszámoló a temetőüzemeltetés helyzetéről és előterjesztés a temető fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. FLEX polgárőrség kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Nagytarcsa, 017/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Nagytarcsa, 09/17. és 09/19. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsa, 017/1. és 017/5. hrsz-ú ingatlanok vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Nagytarcsa, 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. “Erdősítés támogatása” pályázattámogatási megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Volán szerződés/ek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. A 221/2019 (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó határidő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Kommunális adó kivezetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Egyebek
Zárt ülés:
1. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat megbízási szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

13/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben csatolt határozatok visszajelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

14/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: 2020. június 30.(folyamatos)
Felelős: Ancsin László
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

15/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2019. január 28-án módosított együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ancsin László
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

16/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ANTEA KFT. benyújtott beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

17/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület 2019. 09.05-én kelt támogatási szerződését módosítja, mely alapján a 2019. évi támogatási összeg felhasználási határideje 2020.03.31-re, az elszámolás határideje pedig 2020.04.30-ra változik. Felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

18/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület részére minden év költségvetésében fix, állandó keretet állít be ……………… Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

19/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa, külterület 017/4 hrsz-ú Gksz-3 övezeti besorolású ingatlant elidegeníti.
Az elidegenítés lebonyolításához értékbecslést készíttet és az ingatlant pályáztatás keretén belül értékesíti. Az értékbecslés elkészítésére 50 eFt összeget – a 2020 évi költségvetés terhére – elkülönít.
Felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és ezt követően a Képviselő-testület döntése után a pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

20/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 09/17 és 09/19 hrsz-ú ingatlanok részterület-cseréjét nem az eltérő térképi feltüntetés miatt nem tárgyalja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

21/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, külterület 017/1 és 017/5 hrsz-ú Gksz-3 övezeti besorolású ingatlanokat elidegeníti.
Az elidegenítés lebonyolításához értékbecslést készíttet és az ingatlant pályáztatás keretén belül értékesíti. Az értékbecslés elkészítésére 100 eFt összeget – a 2020 évi költségvetés terhére – elkülönít.
Felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és ezt követően a Képviselő-testület döntése után a pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

22/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának vagyonkezelésében) lévő Nagytarcsa 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.) 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok 100 %-os hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés) pontjában / pontjaiban meghatározott helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni és feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kulturális, közfeladat ellátási célra kívánja felhasználni. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

23/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy élve a Pilisi Parkredő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.) megkeresésében tett ajánlatával a közigazgatási területen történő erdőtelepítés lehetséges kivitelezésére felkéri a Polgármestert a kapcsolat felvételére a Pilisi Parkerdő Zrt-vel.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

24/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között érvényben lévő a települést kiszolgáló közszolgáltatás keretében közlekedő autóbusz-járatok önkormányzati üzemeltetési hozzájárulást biztosító többször módosított szerződést változatlan feltételekkel 2020. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Volánbusz Zrt. üzemeltetési hozzájárulási díját, azaz a 629.921 Ft + Áfa / hó összeget a 2020. évi költségvetésbe betervezi
Felelős: polgármester
Határidő: a 2020. évi költségvetés elfogadása
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

26/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 221/2019. képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó határidőt 2020.március 31-re módosítja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

27/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális adót megszünteti 2020 január 1.-től visszamenőleg és felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő és január 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

28/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SZMSZ. szerinti 5 órás idő túllépésé miatt, felteszi szavazásra, hogy folytatják e az ülést.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

29/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2020. évi költségvetésében a melléklet szerinti zárt ülésen egyeztetett megbízási szerződésben foglalt összeg fedezeteként a bruttó 1.400.000 Ft-ot és járulékait biztosítja
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 22.


30/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

31/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 22 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 4/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Zárt ülés:

1. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

32/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja és aláírásra javasolja a módosított ellátási és üzemeltetési szerződést melléklet szerint a Medina-Vital Kft (székhely: 2143 Kistarcsa, Váci Mihály utca 27.) képviseli Dr. Dutka Edina. (orvosi nyilvántartási szám: 71696). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2020. január 23.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 03.


33/2020. (II.03) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 03 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

34/2020. (II.03) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 03 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Bentrovato Kft. közötti megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 10.


35/2020. (II.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 10 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

36/2020. (II.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 10 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

2020. február 24.


37/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 24 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

38/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 24 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A „Kötelező határozat a Nagytarcsa, Petőfi Sándor utcában, Millennium utca kereszteződésénél engedély nélkül létesített gyalogos átkelőhely ügyében és engedély nélküli forgalomba helyezése ügyében” tárgyú PMKH válasz
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
3. 269/2019.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
4. Javaslat Kovács Tibor Ferenc képviselő megbízatására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

39/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy sajtóhelyreigazítási eljárást kezdeményezzen a 2020. február 19.-én Helyi Hírekben megjelent „Patthelyzet van Nagytarcsán” című cikkel kapcsolatban az alábbi pontokban.
• A cikk megjelenésének időpontjában a költségvetés egyeztetése folyamatban volt. A törvény szerint nem szükséges elfogadott költségvetésnek lennie, annak elfogadási határideje az Államháztartási törvény 25. §. alapján tárgyév március 15.
• Az, hogy az Önkormányzat cége nem tudja kifizetni a számláit hangulatkeltés.
• A 2020. évi költségvetési főösszeg 2.042.445.572 Ft.
• A hivatal épülete részben hitelből valósult meg.
• Fejlesztésekre, beruházásokra és felújításokra a Bölcsőde építésére kapott pályázati támogatással együtt nagyságrendileg 735 millió Ft került tervezésre a 2020. évi költségvetésben, szemben a cikkben megjelent 200.000.000 Ft-tal szemben.
• Iparűzési adót körülbelül 950 cég fizet.
• Az Önkormányzat működésképtelensége nem valós.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

40/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a jegyzőt, tegye meg a jogi lépéseket a kialakult állapot – miszerint életveszélyes gyalogátkelőhely került kialakítása – felelősségének megállapítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

41/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a jegyzőt a Hivatalon belüli vizsgálat lefolytatására és a PMKH levél kötelezettségeinek végrehajtására, valamint annak ellenőrzésére és visszajelentésre a 2020.02.27-i Képviselő-testületi ülésen. Az ehhez kapcsolódó költségekre tegyen javaslatot a Képviselőtestület felé.
Egyúttal a képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva folytasson le fegyelmi eljárást a műszaki felügyeletet ellátó hivatali tisztségviselő ellen.
Határidő: 2020.02.27
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

42/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 269/2019.( XII.16)
Képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási
szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért felkéri Ádány Barbarát, (Anyja neve Végh Tímea
Mária) hogy lássa el a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatói
feladatkört, határozott ideig, hivatalba lépésétől számított 1 naptári év időtartamra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

43/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Kovács Tibor Ferenc képviselőt, hogy a Petőfi telep fűtés és használati melegvíz ellátásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a Főtáv Zrt-vel, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 27.


44/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 27 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

45/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 27 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a 2020 évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Ancsin László jegyző
5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ancsin László jegyző
6. Szilas TV szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Audit Service Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Vincent Auditor Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Dr. Tarnai Richárd törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsa, Fűzfa és Vadrózsa utca csapadékvíz elvezetés árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa község településképi rendeletének felülvizsgálata és annak módosítására adott tervezési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Nagytarcsa, Rákóczi u. 79. szám alatti ingatlanon lévő köztéri csap és mérő önkormányzati átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Javaslat a NÉBIH által nyílt pályázat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. A Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. A civil szervezetek 2019. évi beszámolójának és elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Helyi Szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Tiszta udvar, rendes ház” pályázat megjelentetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Az ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel, a 16 TV üzemeltetőjével kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Javaslat eseménynaptár, Nagytarcsa füzet kiadására és információs táblák megjelentetésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. A Nagytarcsa Közalapítvány beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Javaslat Önkormányzati tv médiaszolgáltatás létrehozására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

46/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 224/2019 (XI.11) határozat határidejét meghosszabbítja 60 nappal. Az új határidő 2020.március 1.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

47/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 226/2019 (XI.11) határozat határidejét az alábbiak szerint módosítja:
– az önkormányzat,
– az önkormányzat tulajdonosi részvételével alakult gazdasági társaság,
– az általa alapított költségvetési intézmény,
– illetve minden olyan szervezet, amelynek működéséhez a fentiek közül bármelyik pénzügyi eszközökkel hozzájárult,
minden határozatát, szerződését, egyoldalú juttatásról szóló bármilyen okiratát, és általában minden olyan dokumentumot, amely önkormányzati bevétel felhasználását tartalmazza, ideértve perbeli vagy peren kívüli bármilyen hatósági kötelezést és egyezséget (a továbbiakban: dokumentum).
Határidő:
-a 2019-ben keletkezett, illetve a 2019-es vagy későbbi gazdasági évekre kiható dokumentumok tekintetében: 2020. január 31. helyett 2020. május 31.
– a polgári jogi elévülés figyelembevételével keletkezett és el nem évült dokumentumok tekintetében 2020. március 1. helyett 2020. szeptember 30.
– 2020. január1-jétől: minden dokumentum, a keletkezését követő 15 napon belül folyamatosan. helyett 2020. március 31.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

48/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékletben csatolt határozatok visszajelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

49/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 221/2019 (XI.11), 224/2019 (XI.11), 225/2019 (XI.11) határozatok határidejét egységesen 2020. április 30-ra módosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

50/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi hozzászólás alapján a 20. napirendi pontot a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat megjelentetése pontot
előre hozzák 4. napirendi pontnak.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

51/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évben ismételten pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

52/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2020. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Tervezett szabadság:
2020.február 17- február 21. 5 nap
2020.június 15-június 20. 5 nap
2020.július 20- augusztus 7. 15 nap
2020.augusztus 29. 1 nap
2020.szeptember 7-szeptember 10. 4 nap
2020.október 19-október 22. 4 nap
2020.november 2-november 6. 5 nap
2020.december 12. 1 nap
2020.december 28-december 31. 4 nap
Összesen: 44 nap
Felelős: Ancsin László Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

53/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az Enter Art Bt. -vel a 2019. január 02-án létrejött Szilas TV-re vonatkozó Megbízási szerződést változatlan feltételekkel, 120.000 Ft+Áfa/hó díj módosítással 2020.március 01-2020. december 31 időszakra hosszabbítsa meg azzal, hogy a számlák befogadásának és kifizetésének feltétele a Megbízó részéről történő teljesítés igazolás kiállítása (felelős: Rónai Pálné Humán bizottság elnöke) és erre tervezzen be a 2020 évi költségvetésbe 1.200.000 Ft + Áfa éves költséget.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

54/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020-ban továbbra is az Audit Service Kft. végezze az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

55/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vincent Auditor Kft. végezze az Önkormányzat és intézményeinek, valamint a Kft-jének belső ellenőrzését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

56/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Nagytarcsa, Fűzfa és Vadrózsa utca csapadékvíz elvezetés árajánlat megtárgyalása.” napirendi ponthoz bekér további árajánlatokat és elnapolja a következő TEFÜ ülésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

57/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról MNV Zrt. felé tájékoztatást nyújt. Felhatalmazza a Polgármestert a tájékoztató anyag aláírására és megküldésére.
Jelentés:

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

58/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa településképének védelméről szóló 15/2018 (IX.11.) önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elkészítését a Pestterv Kft-től (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) kapott tervezési árajánlat alapján 235.000.- Ft+Áfa összegben rendeli meg.
Felkéri a Polgármestert a szerződés bekérésére és annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

59/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi 79. szám alatti közterületen található kerticsap és a hozzá tartozó vízmérőt átveszi és a felhasznált vízmennyiség nettó 75.000.-Ft költségét átvállalja.
Felkéri a Polgármestert az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására, az átvételi iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sajben Jánosné (2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 32.) a Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-on kialakított 150 nm nagyságú kivett, helyi közút ingatlant az önkormányzat részére térítésmentesen átveszi azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a felajánló Tulajdonos viseli.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

61/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a NÉBIH által kiírt fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó pályázathoz csatlakozni kíván és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban teljes jogkörben eljárjon az alábbi feltételekkel.
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő kemény lombos fafajta 120 m3 ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a .pontja a szociális szolgáltatások és ellátások keretében meghatározott települési támogatás feladatainak ellátása érdekében a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásról szóló 24/2018. (XI.28.) önkormányzati rendeletben 22.§ alapján szociális tűzifa célra kívánja felhasználni, tulajdonba venni.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

62/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár vezetője által a KSZR-ben végzett 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

63/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetője 2018-19. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

64/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumtok alapján a Füzesligeti Lakópark Egyesület, Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Nyugállományú Honvédők Egyesületének, Béta Motorsport Egyesület, Blaskovits Alapítvány, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata benyújtott beszámolóit és elszámolásokat elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

65/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel, a 16 TV üzemeltetőjével kötött szerződés kerüljön felmondásra.
Felelős: polgármester
hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

66/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – Testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése folyamatban van.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elkészültét követően a Képviselő-testületi ülésre terjessze elő jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a 48/2016. (IV.25.) Kt. határozattal jóváhagyott – és kétévente felülvizsgált – Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáig hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

67/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az információs kiadványokra, eseménynaptárra 800 000 Ft-ot betervez a 2020 évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

68/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Tárgy: Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy Nagytarcsa Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

69/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy GLX Média Kft. ajánlatát elfogadja, és szolgáltatási szerződést köt a képviselő-testületi ülések élő közvetítésének megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

70/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület 42/2020 számú határozatával módosított 269/2019 számú határozatát módosítja tekintettel arra, hogy Ádány Barbara (anyja neve: Végh Tímea Mária) cégjegyzékbe történő bejegyzése nem került végrehajtásra, az ügyvezetői feladatokat akadályoztatás miatt átvenni nem tudta.
A Képviselő testület 2020. március 16. napjától kezdődően egy éves határozott időtartamra megbízza Ádány Barbarát megbízási szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.
Az Új ügyvezető feladatkörét a cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított 5 munkanapon belül köteles átvenni. Ősz Gyula pedig köteles átadni. A munkakörének átvételéig terjedő időtartamra a Képviselő-testület, mint az alapító jogok gyakorlója Ádány Barbarát az ügyvezetői felelősség alól felmenti.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkajogi intézkedéseket és megbízatásának megszűnéséről és a jelen határozatról Ősz Gyulát írásban tájékoztassa.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. március 15.


72/2020. (III.15.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Polgármester jogállásának meghatározása
 Katasztrófa-védelmi alap létrehozása
 Napi operatív feladatok meghatározása
 Hivatali munkarend veszélyhelyzeti feladatrendhez való módosítása
 Médiafigyelés
 Kormányrendeletek nyomon követése, alkalmazása, Operatív törzs intézkedéseinek helyi érvényesítése
 Közétkeztetés megszervezése
 Idősek, rászorulók ellátása
 Védőeszközök beszerzése, házi karantén esetén a feladatok meghatározása
 Védelmi tervek elkészítése, pontosítása és az intézményvezetőktől való bekérése
 Műveleti napló vezetése – Kertész László
 Védekezés költségeinek elkülönített vezetése és kezelése
 Intézmények és az ellátásért felelősök által összeállított eszközigények bekérése
 Vagyonkezelő kft. feladatokba való közreműködésének meghatározása
 Önkéntesek toborzása a felmerülő igények szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 16.


71/2020. (III.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. március 16 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. 2/2019. (II.15.) Költségvetési rendelet III. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos
2. Korona-vírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések megtárgyalása
Továbbá Felkérik Kovács Tibor Ferenc Képviselőt, hogy legyen a Jegyzőkönyv hitelesítője.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

73/2020. (III.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a koronavírus elleni védekezés miatt az iskolai tornatermet ideiglenesen bezárjuk, így az ott megrendezésre kerülő rendezvények, illetve sportfoglalkozások is elmaradnak.
 Elrendelem továbbá, hogy a közfeladat ellátó intézményekben a tisztítást és fertőtlenítési feladatokat azonnal kezdjék meg és folyamatosan végezzék.
 Intézkedtem az ivó kutak lezárására és a védekezéshez szükséges eszközök, anyagok azonnali beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 17.


74/2020. (III.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat munkáját a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. közreműködésével egészítem ki. A feladat ellátás során a Szolgálat az elzárkózott személyek ellátását biztosítja. Az elzárkózott személyek ellátása a családtagok és rokonok feladatkörébe tartozik, de azok a személyek, akinek családi kapcsolatai ezt nem teszik lehetővé (egyedülállók) azokat az Önkormányzat az alapellátás biztosításával segíti. Az ellátásra szorulók bejelentik igényüket az Önkormányzat felé. Az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége. Tehetik ezt telefonon (06-70/334-2813), illetve a korábban közzétettek szerint az Önkormányzat honlapjáról elérhető formanyomtatványon. Az általunk nyújtott segítség elsősorban a rászorulóknak nyújtott receptkiváltás, bevásárlás, étkezési ellátás nyújtása, stb. a rászoruló által előzetesen leadott igény alapján.
 Intézkedtem az elhasznált szájmaszkok és védőeszközök szelektív gyűjtésével kapcsolatban. Erre a célra szelektív gyűjtőt helyeztünk el a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen. (Hangya udvar)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 18.


75/2020. (III.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a gépjárműmosó további működése csak akkor lehetséges, ha a veszélyhelyzettel összefüggő megelőző feladatokat az üzemeltetés során azonnal hatállyal betartják, vagy ha ennek nem tesznek eleget, úgy a gépjármű mosó használatát és működését megtiltom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 19.


76/2020. (III.19.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A felhasznált készletek feltöltése érdekében elrendelte a védőeszközök és anyagok további beszerzését;
 Az Intézmények folyamatos fertőtlenítéséről;
 Az idős korosztály (30 fő) folyamatos ellátásáról (receptek kiváltása, étkezés biztosítása, egyéb szociális problémákban közreműködés, stb.);
 Kijelölte az alpolgármestert (Szlaukó Istvánné, Kati, telefon: 06-70/387-4576) az önkéntes segítők regisztrációjára, fogadására és szükség szerinti beosztására;
 A veszélyhelyzeti állapot időszakára az általános iskola étkeztetését biztosító Prizma Junior Zrt. bérleti szerződés szerinti jogviszonyát felfüggesztjük és erre az időszakra bérleti díj nem kerül elszámolásra;
 A gyermekorvosi szakrendelés ellátására vonatkozóan bekérésre került a módosított szolgáltatási tevékenység ellátás, ami újabb intézkedésig nem változik;
 A piac működését az alábbiak szerint szabályozom:
 a hetente egy alkalommal tartandó piaci napon csak élelmiszer árusítása engedélyezett;
 a piac területén és annak közvetlen környezetében a parkolást megtiltom, így a közlekedés résztvevői csak a KRESZ által biztosított helyeken, illetve az Önkormányzat parkolójában parkolhatnak;
 a piac területén 30 főnél egyidejűleg nem tartózkodhat és azok is csak úgy, hogy az egymás közötti távolság min. 1-2 méter között legyen;
 kötelezem az árusokat, hogy a fokozottan tartsák be a veszélyhelyzetre vonatkozó előírásokat és a védőeszközök használatára (kesztyű, pénzkezelés, egymással történő érintkezés, stb.);
 elrendeltem a piac területén 2 fő rendfenntartó felügyeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 20.


77/2020. (III.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Központi intézkedés alapján a gyermek és felnőtt étkeztetési ellátás szigorítása;
 Az óvodai és iskolai gyermekellátásban (külön kérésre intézményi felügyeletben lévők) részesülők számára kérem, hogy a szülők két nappal az ellátás igénybevétele előtt az intézmények felé jelezzék igényüket;
 A rászorultak és idősek étkezési ellátása során csak az alapdíj kerül felszámításra, a kiszállítás költségét az Önkormányzat vállalja;
 A veszélyhelyzetre való tekintettel elrendelem, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Házban (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) ideiglenesen min. 20 fő elhelyezését biztosító karantén hely kerüljön kialakításra, ahová a fekvő helyeket a Közszolgáltató Kft. biztosítja;
 A hét végére a Közszolgáltató Kft. személyi állományából 2 fő ügyeletét rendeltem el az esetleges rendkívüli helyzet azonnali kezelésére;
 A lakossági tájékoztatás érdekében a mai naptól újság kerül kiadásra az elmúlt időszak elvégzett feladatainak és intézkedéseinek ismertetetéséről;
 Elrendelem, hogy az üzemanyag töltő állomások is fokozottan tartsák be a fertőzés elleni védelmi szabályokat (folyamatos takarítás, fertőtlenítés, lakossági érintkezés minimalizálása, stb.);
 A hatóságok felé napi jelentések leadása.
 A gyermekrendelő telefonszámán (06-28/450-051) rendelési időben ajánlott időpont egyeztetés miatt bejelentkezni, illetve a beteg gyermekkel kapcsolatosan a gyermekorvossal konzultálni.
 Rendelési időn kívül 18.00 óráig a 06-70/387-6509-es telefonszámon lehet a doktornőt elérni.
 Cél, hogy a rendelést csak az a beteg gyermek keresse fel, akinek mindenképpen szüksége van vizsgálatra, illetve a az egészséges gyermek, aki oltásra érkezik. Ilyen esetekben lehetőleg 1 hozzátartozó kísérje el a gyermeket.
 Amennyiben az időjárás megengedi ne a váróban, hanem a rendelő előtti téren várakozzanak, kellő távolságban egymástól.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 23.


78/2020. (III.23.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pontosítsák a védelmi terveiket és a Bizottság részére adják le;
 A fenti intézmények vezetői és a Helyi Védelmi Bizottságban lévő döntéshozók helyettesítését elrendeltem és feladatkörüket szigorítottam;
 Szigorításra került az intézmények napi működésének feladatellátása;
 A Helyi Védelmi Bizottság működésének szigorítása során elrendeltem a karanténban lévők és a rászorulók ellátásában részt vevők feladatainak pontosítását (kontakt személyekkel való kapcsolattartás, fertőtlenítés, stb.);
 Elrendeltem a piac működésének visszavonásig történő felfüggesztését;
 Szigorítottam az önkéntesek foglalkoztatását, valamint a magánszemélyektől érkező adományok kezelését;
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 27.


79/2020. (III.27.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A településen működő bölcsődék, óvodák, iskolák működésének szüneteltetését a következő Kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedésig szüneteltetem (a létesítmények a jelenleg is kiadott működési rend alapján folytatják alaptevékenységüket).
 Intézkedtem a védekezéshez szükséges védőeszközök, anyagok folyamatos beszerzéséről az Önkormányzat által fenntartott intézmények részére.
 A nyilvántartott rászorulók számára folyamatosan biztosítjuk a szükséges alapellátást (bevásárlás, recept kiváltás, étel kiszállítás, stb.).
 A jelentkező önkéntesek bevonásával továbbra is ellátjuk a védekezés feladatait.
 A Közszolgáltató Kft. állományából a hétvégi ügyeletet elrendeltem.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 30.


80/2020. (III.30.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Közterek (buszmegállók, ATM, jelzőlámpa nyomógomb, stb.) felületek időközönkénti fertőtlentése;
 A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában 08.00-15.00 portaszolgálat működtetését;
 A Blaskovits Oszkár Általános Iskola étkeztetése során ellátottak a Vállalkozói Klub (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. –C OOP ABC mögött) épületében történő ételkiosztását 11.30-13.00 óra között;
 Az Alapfokú Művészeti Iskola fertőtlenítését;
 A Honvédelmi Minisztérium felé kérelem küldését egészségügyi épület átadása érdekében;
 Az Emberi Erőforrás Minisztérium felé napi jelentés küldését;
 A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által küldött ügyiratban foglaltak szerinti feladatok végrehajtását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 31.


81/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A Petőfi lakótelep időközönkénti fertőtlenítése;
 A mai napon megrendelésre került 3 000 db szájmaszk a lakosság részére, amelynek kiosztásáról a későbbiekben intézkedem.
 intézkedtem a termelői piac újra indításáról A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően. A nyitva tartás az alábbiak szerint valósul meg: 10.00-12.00 óráig a 65 év feletti, 12.00-17.00 óráig a 65 év alatti korosztály látogathatja a piacot.
 Különös nyomatékkal hívom fel az árusok figyelmét arra, hogy a védőintézkedések betartása mellett fokozottan figyeljenek a vírusveszély megelőzésére (szájmaszk használata kötelező, a pénz és az árusított termék nem érintkezhet ugyanazzal a gumikesztyűvel, az árusok is tartsák egymástól a rendeletben előírt kötelező távolságot, stb.)
 A piac területén egyszerre legfeljebb 20 fő tartózkodhat, akikre szintén kötelező érvényű a fenti Kormányrendelet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 1.


82/2020. (IV.1.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem a közterületek fertőtlenítésének folytatását, kiemelten az iskola, óvoda, buszmegállók és a piac területén;
 Elrendelem továbbá 3 fő közmunkás biztosításával a Helyőrségi Művelődési Otthon körüli terület takarítását;
 Elrendelem a veszélyhelyzet időszakában a piac működésének ideiglenes helyváltoztatását: az árusítás a veszélyhelyzet időszakában a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti (Hangya udvar, Coop ABC mögött) területen működhet az árusok által hozott asztalok felhasználásával. Utasítom a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges feltételeket biztosítsa, továbbá az árusítás befejeztével a terület takarítását és fertőtlenítését végezze el. A piac működését a korábbi intézkedéseknek megfelelően szabályozom;
 Intézkedtem a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztató anyag nyomtatására és a lakosság részére történő eljuttatására;
 Elrendelem a védekezési feladatok folytatását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 6.


83/2020. (IV.6.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Védekezési eszközök, anyagok beszerzése, védekezési feladatok ellátása;
 A KLIK kérésére az Általános Iskola épületének teljes fertőtlenítése;
 A kereskedelmi egységek, autómosók, üzemanyag töltő állomások védekezési feladatainak folyamatos ellenőrzése;
 A piac a korábbi feltételeknek megfelelően 2020.04.09-én Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen kerül megtartásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 8.


84. 2020. (IV.08) Polgármesteri határozat

HÉSZ 84. 2020. határozat módosítás
TSZT-3-I-m melléklet

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

85. 2020 (IV. 08) Polgármesteri határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármesterének 85/2020. (IV.08) önkormányzati
határozata Nagytarcsa Község településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti
terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. módosításának véleményezési
fázisa lezárása és a tovább tervezés elfogadása
Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.31.) sz.
rendelete és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján, Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Polgármestere Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és
hatáskorét gyakorolva úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község településfejlesztési
koncepciója, településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II.
módosítási dokumentációjának egyeztetésével kapcsolatos észrevételeket, az azokra adott
válaszokat, továbbá az úgynevezett eltérő vélemények egyeztetése céljából összehívott
tárgyalásról készült jegyzőkönyvet elfogadja. Ez alapján kéri e tervezőtől, hogy a
tervegyeztetésben érdekelt félként meghívott, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9.
mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, az érintett területi, települési
önkormányzat képviselői, valamint a partnerek által adott észrevételeiről szóló egyeztetési
iratanyag alapján, a szükséges tervmódosításokat vezesse át és készítse el az állami
főépítész részére a végső szakmai vélemény beszerzése érdekében szükséges
dokumentációt. Az előbbiek szerint módosított dokumentáció az állami főépítész részére
benyújtható.

Rimóczi Sándor Vilmos sk
Polgármester

Ancsin László sk
jegyző

2020. április 9.


86/2020. (IV.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Ünnepi időszakra ügyelet kijelölése a Közszolgáltató Kft. állományából;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Lakossági tájékoztatás kiadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 14.


87/2020. (IV.14.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Intézményi fertőtlenítési feladatok folytatása (az általános iskola fertőtlenítése megtörtént);
 Közterületek használatának szigorítása.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 14.


88. 2020. (IV.14). Polgármesteri határozat

HÉSZ 88. 2020. határozat módosítás
TSZT-4m melléklet

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

89/2020. (IV. 14) Polgármesteri határozat:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 89/2020. (IV.14) számú határozatával jóváhagyja a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: 2020. április 14.
Felelős: Polgármester

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármesetere a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84 § (1.) bekezdésének és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9§ (1.) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011 (XII.31) kormányrendelet 13§ (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Továbbiakban SzMSz) az alábbiak szerint hagyja jóvá:
12.2020 (IV.14) – 4.sz melléklet

2020. április 16.


90/2020. (IV.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A 2020. április 17-i piac megtartását a korábbi feltételek és szabályok szigorú betartásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

91/2020. (IV.16) Polgármesteri Határozat:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy a 2020-2025 évi melléklet szerinti gazdasági programot elfogadja.

GAZDASÁGI PROGRAM

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. április 20.


92/2020. (IV.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását és további 2600 db szájmaszk beszerzését;
 Normál időszak feladatainak ellátását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 23.


94/2020. (IV.23.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Az Önkormányzat és intézményeinek a napi védekezés és normál feladatait ellátó személyek COVID 19 vírus ellenőrző tesztelés végrehajtását;
 Korábbi intézkedéseknek megfelelően piac megtartását a Rákóczi u. 35. (Hangyaudvar) alatt 10.00-17.00 óráig. A piac zavartalan működéséhez 2 fő ügyeletes munkatársat a Közszolgáltató Kft. biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

95/2020. (IV.23.) Polgármesteri Határozat:

A Magyar Köztársaság Kormánya az Alaptörvény 53. cikkére tekintettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelynek részletszabályait a 2020. évi. XII. tv. állapította meg. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján vészhelyzetben a képviselő-testület jogköreit a Polgármester gyakorolja.

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Kormányrendelet 4. § alapján
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.

Az emelt – 2020. június 30-ig SZÉP kártyára utalt – összegek után ugyanakkor szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem áll fenn.
Fentiek alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatánál és intézményeinél a cafeteria összegét 2020. évre vonatkozóan évi nettó 400.000,- Ft-ban határozom meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 28.


96/2020. (IV.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A védekezés költségeinek pénzügyi keretét 15 millió forint összegre emelem a tárgyévi költségvetés Általános Céltartalék keretének terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 05.


97/2020. (V.05.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A Kormány 170/2020 (IV.30.) rendelete alapján, Nagytarcsa területén (a kialakított és kijelölt területeken: Grund, lakótelepi sportpálya, általános iskola tornaterme) a sportrendezvényeket és sportedzéseket megtartását;
 A Hivatal és az intézmények dolgozói részére a COVD 19 vírus fertőzés második körben történő vizsgálatához szükséges tesztek megrendelését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 07.


98/2020. (V.07.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A piac működését a veszélyhelyzet időszakában a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen a korábban kiadott és az Operatív Törzs aktuális tájékoztatása szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 11.


99/2020. (V.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

  • A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
  • Normál időszak feladatainak ellátása során:
  • egyeztetés Gödöllői Rendőrkapitánysággal a kihelyezett traffipax kijelölésének helyéről;
  • Nagytarcsa, Vadrózsa utca vízelvezetés kialakítása;
  • Nagytarcsa, Fűzfa utca – Gesztenye utca csapadékvíz elvezetés kialakítása;
  • Közterületek (Grund, Füzesligeti Szabadidőpark, stb.) gyomirtási feladatainak ellátása.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 12.


100/2020. (V.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Az általános céltartalék keret terhére az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése sorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 324.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra 720.000 Ft
K1102 Normatív jutalmak teljesítése sorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 54.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra120.000 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásaisorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 56.700 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra 126.000 Ft

Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges átcsoportosításokat végezze el!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

101/2020. (V.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A 2019. december 23-án kelt Megállapodás alapján Bentrovato Kft. számára 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint átutalásáról határozok az általános céltartalék keret terhére, melyet az alábbi számlaszámra szükséges haladéktalanul teljesíteni: 10700749-56529641-51100005. Utasítom a pénzügyi osztályt, hogy az összeget haladéktanul utalja át!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 15.


102/2020. (V.15.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátása során:
 víz-, szennyvíz problémák egyeztetése a DPMV Zrt-vel,
 a Vadrózsa és a Fűzfa utcai csapadékvíz elvezetés kiviteli munkáinak végzése;
 Védőeszközök és fertőtlenítő anyagok beszerzése.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 18.


103/2020. (V.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 a COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 a normál időszak feladatainak ellátását;
 a 2020. május 18-tól az Operatív Törzs által hozott intézkedések és javaslatok lakosság által történő betartását,
 a lezárt közterek, játszóterek és sporttevékenységre alkalmas területek fertőtlenítését és ezt követően használat céljára való megnyitását;
 védőeszközök és fertőtlenítő anyagok beszerzését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 20.


104/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Polgármester cafeteria juttatásának összegét 2020. évre 400.000 Ft-ban állapítom meg. Felkérem a pénzügyi osztályt a juttatás 2020. május hónapban történő utalására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

105/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:
Nagytarcsa, külterület 0147/53 és a 0147/57 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja úgy, hogy a 0147/53 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat tulajdonában lévő Vadrózsa utcához csatolja. Az eljárás költségeit a Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

106/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:
Nagytarcsa, külterület 013/37, 013/38, 013/39, 013/40, 013/41, 013/42 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja azzal a feltétellel, hogy az érvényben lévő Szabályozási Tervben feltüntetett út szabályozási vonal mentén telekalakítással leválasztott területek az Önkormányzat részére átadásra és az érintett utcák területéhez csatolásra kerülnek. Az eljárás költségeit a Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

107/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Az általános céltartalék keret terhérea 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás 400.000 Ft-ra emelése miatt az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
K1107Béren kívüli juttatások teljesítésesorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra200.000 Ft
Önkormányzati jogalkotók cofogra 400.000 Ft
Múzeum cofogra 200.000 Ft
Könyvtár cofogra 400.000 Ft
Védőnő cofogra 200.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri HivatalÁltalános igazgatási tevékenység cofogra3.800.000 Ft
Szociális Segítő Szolgálat gyermekjólét cofogra 600.000 Ft
házi segítségnyújtás cofogra100.000 Ft
Csillagszem Óvoda Óvoda szakmai tevékenység cofogra 6.600.000 Ft
Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges átcsoportosításokat végezze el!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 22.


108/2020. (V.22.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljáró polgármester, elrendelem a Grundért Sport Nonprofit Kft. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.; adószám: 23852169-2-13) végelszámolását 2020. július 1-től. Végelszámolónak Ősz Gyula (cím: 2142 Nagytarcsa, Honfoglalás u. 1.; anyja neve: Abrudán Mária) ügyvezetőt jelölöm ki.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

109/2020. (V.22.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának általános céltartalék keretéből bruttó 4.800.000,- Ft-ot a veszélyhelyzettel összefüggő többlet feladatvégzés miatt az önkormányzat város cofog K1103 Céljuttatás, projektprémium teljesítése sorra történő, valamint ennek járulékát (17.5 %) 840.000,- Ft-ot a K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai sorra történő átcsoportosításáról határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 25.


110/2020. (V.25.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A BERDÓ-PLUS Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (2142 Nagytarcsa, Dózsa György u. 2/A.), mint tulajdonos (továbbiakban: Átadó) a 2019. október 2-án megkötött Ingatlan ingyenes tulajdonba adási megállapodás alapján Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonba adja a 093/297; 093/322; 093/364; 093/349; 093/358 helyrajzi számú ingatlanokat. Továbbá Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2019. október 2-án kelt Ingatlan ajándékozási szerződés alapján a 093/139 helyrajzi számú ingatlant tulajdonba veszi azzal a feltétellel, hogy a földhivatali eljárással, valamint az átadással kapcsolatos költségeket az Átadó viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

111/2020. (V.25.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 023/16 és 023/17 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja azzal a feltétellel, hogy a földhivatali eljárással, valamint az átadással kapcsolatos költségeket Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 26.


112/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Petőfi – Millennium utcák kereszteződésében kialakított gyalogátkelőhely térvilágítás kiépítésének kiviteli munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „közvilágítás” cofog K62 terhére nettó 4.641.195,- Ft (bruttó: 5.894.318,- Ft) összeg kifizetéséről határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

113/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Művelődési Központ (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 86.) épületének elektromos hálózat csatlakozás kiépítésének kiviteli munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „közvilágítás” cofog K62 terhére nettó 4.311.655,- Ft (bruttó: 5.475.802,- Ft) összeg kifizetéséről határozok, úgy, hogy a költségvetésben eredetileg tervezett Petőfi utca és Rákóczi utca térvilágítás kivitelezése elmarad, fentiek ennek terhére kerülnek megvalósításra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

114/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Pest Megyei Földhivatali Főosztály 224451/2020.03.24. ügyiratszámú végzésére igazolom, hogy a Nagytarcsa, belterület 1349. helyrajzi számú ingatlan Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez kiadott meghatalmazást Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

115/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Művelődési Központ (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 86.) épületének hátsó terasz felőli homlokzatán előtető kivitelezés munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkorányzat „közművelődés” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 850.000,- Ft (bruttó: 1.079.500,- Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is .határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

116/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Vadrózsa utca (763/1 hrsz.) csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani bruttó 655.000,- Ft (am.) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

117/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Fűzfa utca (763/1 hrsz.) csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani bruttó 2.230.000,- Ft összeget (am.), amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

118/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Rét utca (0115/18 hrsz.) aszfaltjavítás és parkoló kialakítás, valamint Szent István körút aszfaltjavítás kivitelezési munkáit elrendelem nettó 4.280.000,- Ft (bruttó: 5.435.600,- Ft) összeg felhasználásával. A kivitelezés költségének kiegyenlítése érdekében Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének ”KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA” cofog K334 „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése soráról a K62 „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” sorra történő átcsoportosításáról határozok, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

119/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Pest Megyei Földhivatali Főosztály kérésére igazolom, hogy a Nagytarcsa, külterület 0147/14; 0147/37; 0147/38; 0147/39; 0147/40; 0137/41; 0137/42; 0147/43; 0147/44; 0147/45; 0147/53; 0147/54; 0147/55; 0147/56; 0147/57; 0147/58; 0147/59; 0147/60; 147/61 . helyrajzi számú ingatlanok telekalakításához, valamint Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez kiadott meghatalmazást Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

120/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Bartók Béla út és a köztemető (ravatalozó) között elektromos hálózat kivitelezési munkáit elrendelem nettó 1.574.915,- Ft, bruttó 2.000.142 Ft összegben.

Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Közvilágítás” cofog K62 „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” soron, eredeti előirányzatként betervezett összegből fenn marad fel nem használt összegként 640.000 Ft, amely összegnek a ravatalozó áramellátás kivitelezési munkáinak kiegyenlítésére történő felhasználásról, valamint ezzel párhuzamosan a „Köztemető” cofog K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” sorra történő átcsoportosításáról határozok. Ezzel az összeggel kiegészítjük a „Köztemető” cofog eredeti előirányzatba betervezett áramellátás K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” soron tervezett 700.000 Ft összeget, valamint a „Köztemető” cofog K62 rovatról további 300.000 Ft összeg átcsoportosításáról határozok a K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” rovatra, szintén a ravatalozó áramellátási kivitelezési munkainak kiegyenlítése végett.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

121/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Széchenyi utca (páros házszámozású oldal), Tessedik utca (páratlan házszámozású oldal) egy – egy oldalán, valamint a Szent István körút Szent László utcáig történő járda kivitelezési munkáit elrendelem. A kivitelezés költsége Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének utak cofog „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” K62 során részben rendelkezésre áll, 20.000.000 Ft összegben. A gyalogátkelőre tervezett 8.000.000 Ft-os összeg az idei évben nem kerül felhasználásra, így annak átcsoportosításáról határozok az itt megnevezett feladat érdekében. A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése” K334 sorról 4.000.000 Ft átcsoportosításáról határozok, amely szintén a fenti járdakészítésre kerül felhasználásra, így a járdakészítés nettó 31.893.700,- Ft (bruttó: 40.504.999,- Ft), amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

122/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Blaskovits Oszkár Általános Iskola melletti ideiglenes felvonulási terület (75/1, 74, 73, 72/1 hrsz.) eredeti állapot helyreállítás kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS” cofog K337 sorára történő átcsoportosításáról határozok nettó 1.650.000,- Ft (bruttó: 2.095.500,- Ft) összegben, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

123/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa település térvilágítási hálózat 20/04 kV felújításának kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék keretéből az Önkormányzat ”„közvilágítás” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 3.700.000,- Ft (bruttó: 4.699.000,- Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

124/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a vészhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja, és elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

Határidő: azonnal, illetve 2020. május 31.
Felelős: polgármester

125/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa 0118/6 hrsz. ingatlan telekalakítása során a 191113. munkaszámú változási vázrajz, -amelyet a Földhivatal 3352/2019. számon jóváhagyott – leválasztásra került a 0118/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” (1975 m2). A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2020. március 20-án kötött „Ingyenes használati megállapodás” értelmében a 0118/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” ingyenes használatra Nagytarcsa Község Önkormányzatához került.
Az ingatlan telekalakításához, ingyenes használatához és a tulajdonba adási eljáráshoz Nagytarcsa Község Önkormányzata részéről Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásra.
A leválasztott a 0118/8 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat helyi közútként kívánja használni és kezelni és viseli annak költségeit.
Az MNV Zrt. tulajdonában lévő 0118/6, 0118/7, 0118/8. hrsz-ú ingatlanok átvételét az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 28.


126/2020. (V.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 93/2020. (IV.22.) számú Polgármesteri Határozatot visszavonom.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

127/2020. (V.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottság tagjának 2020. május 29. napjától 5 év határozott időre az alábbi személyeket nevezi ki:
Jurics Jolán (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Bodza u. 12.)
Nagy Tibor (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Arany János u. 8.)
Rédei Attila (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem u. 13.)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 4.


128/2020. (VI.4.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található Gyöngyvirág és Rét utcák által övezett záportározó karbantartás kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből 18.170.000,- Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23.075.900,- Ft) értékben biztosítom, amelyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorra, valamint a kifizetéséről határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

129/2020. (VI.4.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található Grund Sporttelep konténereiben konyhabútor készítéskivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből bruttó 380.000,- Ft (am.) értékben biztosítom, melyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése sorra, valamint akifizetéséről határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 5.


130/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 093/188 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolása „kivett út”, amely jelenleg csapadékvíz elvezető nyílt árokként funkcionál, ezért a művelési ág módosítását „kivett útról” „nyílt árok” művelési ág besorolásra módosítom.
Az eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

131/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 0115/10 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolása „rét”, amely jelenleg a területen mélyfúrású ivóvíz kút üzemel, ezért a művelési ág módosítását „rét”-ről „vízmű” művelési ág besorolásra módosítom.
Az eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

132/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 520/10 helyrajzi számú ingatlan területéből az ott létesített kút területének kialakításához szükséges telekalakításhoz hozzájárulok és az 520/10 területéből az 520/11 helyrajzi számú ingatlan kerüljön telekalakítással leválasztásra. Az 520/11 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolás a „kivett, beépített terület” övezetből „vízmű” övezet besorolásba kerüljön.
Az eljárással kapcsolatos felmerülő költségeket (telekalakítás, földhivatali eljárás, illeték, stb.) az Önkormányzat viseli.
A telekalakítási és a művelési ág módosítási eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 9.


134/2020. (VI.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa külterület 017/1. hrsz-ú 9248 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/4. hrsz-ú 7620 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/5. hrsz-ú 3596 m2 nagyságú telephely ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyerteseként az Ásztex Bau Kft-t jelölte meg.
Az Önkormányzat tulajdonát képező Nagytarcsa külterület 017/1. hrsz-ú 9248 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/4. hrsz-ú 7620 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/5. hrsz-ú 3596 m2 nagyságú telephely ingatlanokat az ÁSZTEX BAU KFT-nek bérbe adja. A bérlet célja: gépek, anyagok tárolása a Bérlő tevékenységének kiszolgálása, ill. építőanyagok kereskedelme.

A Bérleti Szerződés megkötését az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

135/2020. (VI.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község területén a nyári táborozással összefüggésben az alábbi támogatások nyújtásáról határozok:
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Közművelődés” cofog K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorról támogatást nyújtok a nyári táboroztatás költségeinek fedezésére
• bruttó 1.000.000 Ft-ot a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata részére,
• bruttó 500.000 Ft-ot a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület részére.
Felkérem a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, valamint a támogatási szerződés aláírását követően utasítom a pénzügyi osztályt a támogatások kifizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 10.


136/2020. (VI.10.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal épületében a klíma okozta ázás megszüntetése miatt az alábbi átcsoportosításról határozok:
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből
• nettó 440.300 Ft + ÁFA, azaz bruttó 559.181 Ft-ot kérek átcsoportosítani a Polgármesteri Hivatal ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGcofog K71 Ingatlanok felújítása teljesítése sorra szükséges átcsoportosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 11.


137/2020. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből a Grundért Sport Kft. CIB Banknál vezetett 10700615-67227570-51100005 számú bankszámlájára bruttó 342.900,-Ft, azaz Háromszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forintműködési támogatás átutalásáról határozok, és utasítom a pénzügyi osztályt az összeg azonnali átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

138/2020. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján a „Nagytarcsa Község Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása ” tárgyában az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva az elkészített „Nagytarcsa Község Településfejlesztési Koncepciója jóváhagyása” című előterjesztéssel egyetért. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r.-ben foglalt véleményezési eljárások lefolytatását követően, megismerve és tudomásul véve a beérkezett véleményeket és azok indoklását, úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Településfejlesztési Koncepciót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

139/2020. (V.11.) Polgármesteri Határozat:

Nagytarcsa Község önkormányzatának 139/2020.(VI.11.) határozata
Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló
122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosításáról

2020. június 12.


140/2020. (VI.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatainak, valamint intézményeinek 2019. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

2020. június 16.


141/2020. (VI.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található M31 felüljáró alatti záportározó és annak kifolyásánál lévő Szilas patak szakasz (Széchenyi utcáig) karbantartásimunkáit elrendelem. A kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből7.366.000,- Ft értékbenbiztosítom, melyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorra (nettó 5.800.000,- Ft), valamint a K351 Előzetesen felszámított áfa sorra (1.566.000,- Ft) összegeket, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

142/2020. (VI.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből,az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
Nagytarcsa területén a Közérdekű információ tájékoztató újság kihordása céljából kötött Megbízási szerződés alapján, város cofogra 150.000 Ft-ot aK123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra, és 23.625 Ft-ota K2 Szociális hozzájárulási adó rovatra.
Nagytarcsa háziorvosi ellátási tevékenység segítése érdekében kötött Megbízási szerződés alapján, háziorvosi ellátáscofogra 544.000 Ft-ot a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra, és 95.200 Ft-ot a K2 Szociális hozzájárulási adó rovatra.
Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításokat végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 17.


143/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Hozzájárulok, hogy a Nagytarcsa, külterület 0115/17. helyrajzi számú ingatlan a 37/2020. változási vázrajz szerint tervezett telekalakítás során létrejövő 0115/19. helyrajzi számú ingatlan (278 m2), valamint 0115/21. helyrajzi számú ingatlan (234 m2) Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez. A 0115/19. helyrajzi számú ingatlant a 0115/18. helyrajzi számú Rét utca területéhez csatolva, míg a 0115/21. helyrajzi számú ingatlant a 830/5. helyrajzi számú Gyöngyvirág utca területéhez csatolja a Földhivatal.
A Földhivatali eljárás ügyintézéshez a szüksége iratokat Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.
A Nagytarcsa, külterület 0115/17. helyrajzi számú ingatlan művelésből való végleges kivonásához, illetve belterületbe vonásához hozzájárulok.
Az ingatlan telekalakítással és belterületbe vonással kapcsolatos költségeit a kérelmező ingatlantulajdonos viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

144/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa, Széchenyi utca (1286. hrsz.) – Laktanya utca (749/38. hrsz.) kereszteződésében a csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáit elrendelem. A kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 600.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 762.000,-Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

145/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa, Múzeumkert utca – Rét utca – Gyöngyvirág utca által határolt területen lévő – 8/2016. (XI.28.) HÉSZ rendelet Szabályozási Tervében „Ev” (védelmi erdőterület) valamint „V” (vízgazdálkodási) övezetbe tartozó – víztározó területén található, magántulajdonban lévő ingatlanok kisajátítását rendelem el.
A település geológiai adottsága miatt a felszíni csapadékvizek az előzőekben leírt tározókba folynak, és azon keresztül érik el a Szilas patakot. Időjárás rendkívüliségek esetén a hirtelen lezúduló nagy vízmennyiséget a jelenleg eliszaposodott víztározó nem tudja befogadni, ezért az érintett környezet lakóingatlanait önti el a felszíni csapadékvíz. A polgári védelmi kötelezettség előírásait figyelembe véve a polgármester köteles megoldani az árvizek elleni védekezés feladatait a lakosság védelme érdekében, ezért szükséges a záportározó karbantartása annak érdekében, hogy a nagy mennyiségű vizek tárolására képes legyen. A záportározó területén lévő ingatlan tulajdonosok a karbantartási munkát nem teszik lehetővé, ezért annak kisajátítása szükséges.
A kisajátítást és az eljárással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat vállalja. Felhatalmazza, a Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a kisajátítási eljárás kezdeményezésére és az eljárás közben keletkező iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

146/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Hozzájárulok, hogy a Nagytarcsa, belterület 1168. helyrajzi számú ingatlan a 92/2020. változási vázrajz tervezett telekalakítás során létrejövő 1168/1. helyrajzi számú ingatlan (54m2) terület Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez.
A területet a 762. hrsz-ú Vadrózsa utca területéhez csatolja a Földhivatal. A Földhivatali eljárás ügyintézéshez a szüksége iratokat Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.
Az eljárással kapcsolatos költségeket kérelmező tulajdonos viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa község területén Múzeumkert – Rét utca – Gyöngyvirág utca által határolt területen található záportározó karbantartási munkálatainak elvégzéséhez – az ingatlantulajdonosok kérése alapján – a 149., 150., 157., 164. helyrajzi számú ingatlanok Nagytarcsa Község Önkormányzata részére történő megvásárlását rendelem el. Az ingatlanok vételárát – a felekkel történt közös megegyezés alapján – 3.000,- Ft/m2 összegben állapítom meg azzal a feltétellel, hogy amennyiben utólag készülő ingatlan értékbecslés által adott ingatlanpiaci forgalmi érték ettől kevesebb összeget állapít meg, abban az esetben a vételár összegét a felekkel újra tárgyalni szükséges.
Az ingatlan adás-vételi szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a vételár kifizetését Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés „Általános céltartalék” keret terhére kérem kifizetni az egyes tulajdonosokkal kötött adás – vételi szerződés szerint. Az adás – vétei szerződésekben szereplő ingatlanok 149. hrsz-ú 393m2, 15. hrsz-ú 197 m2, 157. hrsz-ú 242 m2, 164. hrsz-ú 1427 m2, összesen: 2259 m2, amely területek vételára 6.777.000,- Ft.
A záportározó karbantartási munkálatainak folytatásához az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárultak.
Felhatalmazom az adás – vételi eljáráshoz szükséges iratok aláírására Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 18.


148/2020. (VI.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 17-én 24.00 órai hatállyal megszüntetem.

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján 2020. június 18-tól a Kormány járványügyi készültséget vezet be.

A 2020. március 15-én megalakult Helyi Védelmi Bizottság működését 2020. június 17-én 24.00 órai hatállyal megszüntetem.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester