Határozatok 2020

2020. január 08.


1/2020. (I.08) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 08 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2/2020. (I.08) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Dutka Edina háziorvossal (Medina -Vital Kft.) egészségügyi feladatellátási előszerződést köt. Végleges ellátási és üzemeltetési szerződést a megbízott háziorvossal január 31. -ig. megköti.
határidő: 2020. január 8.
Felelős Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 15.


3/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

4/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi, nem tárgyalja a 3. napirendi pontot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

5/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 15 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Döntés arról, hogy Molnár Lajos Jánosnét az Önkormányzat saját halottjának tekinti
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására pályázati kiírás módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

6/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Molnár Lajos Jánosnét saját halottjának tekinti és a temetési költségek összegét a 2020 költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

7/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Papp Gabriella képviselő ügyrendi javaslata alapján a vitát lezárják és szavazásra bocsátják az előterjesztést.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

8/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást és az ahhoz tartozó módosított pályázati adatlapot elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

9/2020. (I.15) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 237/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Határidő: Beadási határidő 2020. január 31.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő:
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 20.


10/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Tibor Ferenc képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

11/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Koszták Rudolf képviselő által előterjesztett Kommunális adó kivezetés megtárgyalását felveszi napirendre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

12/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:
1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Képviselő-testület 2020. munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata közötti megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Beszámoló a temetőüzemeltetés helyzetéről és előterjesztés a temető fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. FLEX polgárőrség kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Nagytarcsa, 017/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Nagytarcsa, 09/17. és 09/19. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsa, 017/1. és 017/5. hrsz-ú ingatlanok vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Nagytarcsa, 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. “Erdősítés támogatása” pályázattámogatási megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Volán szerződés/ek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. A 221/2019 (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó határidő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Kommunális adó kivezetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Egyebek
Zárt ülés:
1. Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat megbízási szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

13/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben csatolt határozatok visszajelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

14/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: 2020. június 30.(folyamatos)
Felelős: Ancsin László
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

15/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2019. január 28-án módosított együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ancsin László
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

16/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ANTEA KFT. benyújtott beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

17/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület 2019. 09.05-én kelt támogatási szerződését módosítja, mely alapján a 2019. évi támogatási összeg felhasználási határideje 2020.03.31-re, az elszámolás határideje pedig 2020.04.30-ra változik. Felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

18/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület részére minden év költségvetésében fix, állandó keretet állít be ……………… Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

19/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa, külterület 017/4 hrsz-ú Gksz-3 övezeti besorolású ingatlant elidegeníti.
Az elidegenítés lebonyolításához értékbecslést készíttet és az ingatlant pályáztatás keretén belül értékesíti. Az értékbecslés elkészítésére 50 eFt összeget – a 2020 évi költségvetés terhére – elkülönít.
Felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és ezt követően a Képviselő-testület döntése után a pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

20/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 09/17 és 09/19 hrsz-ú ingatlanok részterület-cseréjét nem az eltérő térképi feltüntetés miatt nem tárgyalja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

21/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, külterület 017/1 és 017/5 hrsz-ú Gksz-3 övezeti besorolású ingatlanokat elidegeníti.
Az elidegenítés lebonyolításához értékbecslést készíttet és az ingatlant pályáztatás keretén belül értékesíti. Az értékbecslés elkészítésére 100 eFt összeget – a 2020 évi költségvetés terhére – elkülönít.
Felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére és ezt követően a Képviselő-testület döntése után a pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

22/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nagytarcsa Község Önkormányzatának vagyonkezelésében) lévő Nagytarcsa 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.) 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok 100 %-os hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés) pontjában / pontjaiban meghatározott helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni és feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kulturális, közfeladat ellátási célra kívánja felhasználni. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. 147 és 148/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

23/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy élve a Pilisi Parkredő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.) megkeresésében tett ajánlatával a közigazgatási területen történő erdőtelepítés lehetséges kivitelezésére felkéri a Polgármestert a kapcsolat felvételére a Pilisi Parkerdő Zrt-vel.
Felelős: polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

24/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között érvényben lévő a települést kiszolgáló közszolgáltatás keretében közlekedő autóbusz-járatok önkormányzati üzemeltetési hozzájárulást biztosító többször módosított szerződést változatlan feltételekkel 2020. június 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Volánbusz Zrt. üzemeltetési hozzájárulási díját, azaz a 629.921 Ft + Áfa / hó összeget a 2020. évi költségvetésbe betervezi
Felelős: polgármester
Határidő: a 2020. évi költségvetés elfogadása
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

26/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 221/2019. képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó határidőt 2020.március 31-re módosítja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

27/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális adót megszünteti 2020 január 1.-től visszamenőleg és felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő és január 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

28/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SZMSZ. szerinti 5 órás idő túllépésé miatt, felteszi szavazásra, hogy folytatják e az ülést.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

29/2020. (I.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2020. évi költségvetésében a melléklet szerinti zárt ülésen egyeztetett megbízási szerződésben foglalt összeg fedezeteként a bruttó 1.400.000 Ft-ot és járulékait biztosítja
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. január 22.


30/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 20 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

31/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 22 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 4/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Zárt ülés:

1. Háziorvosi szerződések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

32/2020. (I.22) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja és aláírásra javasolja a módosított ellátási és üzemeltetési szerződést melléklet szerint a Medina-Vital Kft (székhely: 2143 Kistarcsa, Váci Mihály utca 27.) képviseli Dr. Dutka Edina. (orvosi nyilvántartási szám: 71696). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2020. január 23.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 03.


33/2020. (II.03) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 03 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

34/2020. (II.03) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 03 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Bentrovato Kft. közötti megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 10.


35/2020. (II.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 10 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

36/2020. (II.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 10 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott számlák
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

2020. február 24.


37/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 24 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

38/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 24 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A „Kötelező határozat a Nagytarcsa, Petőfi Sándor utcában, Millennium utca kereszteződésénél engedély nélkül létesített gyalogos átkelőhely ügyében és engedély nélküli forgalomba helyezése ügyében” tárgyú PMKH válasz
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
3. 269/2019.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Bardócz Gábor képviselő
4. Javaslat Kovács Tibor Ferenc képviselő megbízatására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

39/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy sajtóhelyreigazítási eljárást kezdeményezzen a 2020. február 19.-én Helyi Hírekben megjelent „Patthelyzet van Nagytarcsán” című cikkel kapcsolatban az alábbi pontokban.
• A cikk megjelenésének időpontjában a költségvetés egyeztetése folyamatban volt. A törvény szerint nem szükséges elfogadott költségvetésnek lennie, annak elfogadási határideje az Államháztartási törvény 25. §. alapján tárgyév március 15.
• Az, hogy az Önkormányzat cége nem tudja kifizetni a számláit hangulatkeltés.
• A 2020. évi költségvetési főösszeg 2.042.445.572 Ft.
• A hivatal épülete részben hitelből valósult meg.
• Fejlesztésekre, beruházásokra és felújításokra a Bölcsőde építésére kapott pályázati támogatással együtt nagyságrendileg 735 millió Ft került tervezésre a 2020. évi költségvetésben, szemben a cikkben megjelent 200.000.000 Ft-tal szemben.
• Iparűzési adót körülbelül 950 cég fizet.
• Az Önkormányzat működésképtelensége nem valós.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

40/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a jegyzőt, tegye meg a jogi lépéseket a kialakult állapot – miszerint életveszélyes gyalogátkelőhely került kialakítása – felelősségének megállapítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

41/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a jegyzőt a Hivatalon belüli vizsgálat lefolytatására és a PMKH levél kötelezettségeinek végrehajtására, valamint annak ellenőrzésére és visszajelentésre a 2020.02.27-i Képviselő-testületi ülésen. Az ehhez kapcsolódó költségekre tegyen javaslatot a Képviselőtestület felé.
Egyúttal a képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva folytasson le fegyelmi eljárást a műszaki felügyeletet ellátó hivatali tisztségviselő ellen.
Határidő: 2020.02.27
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

42/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 269/2019.( XII.16)
Képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási
szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért felkéri Ádány Barbarát, (Anyja neve Végh Tímea
Mária) hogy lássa el a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatói
feladatkört, határozott ideig, hivatalba lépésétől számított 1 naptári év időtartamra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

43/2020. (II.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Kovács Tibor Ferenc képviselőt, hogy a Petőfi telep fűtés és használati melegvíz ellátásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a Főtáv Zrt-vel, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. február 27.


44/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 27 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

45/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 27 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a 2020 évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Ancsin László jegyző
5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ancsin László jegyző
6. Szilas TV szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Audit Service Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Vincent Auditor Kft. belső ellenőrzési szerződése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Dr. Tarnai Richárd törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsa, Fűzfa és Vadrózsa utca csapadékvíz elvezetés árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa község településképi rendeletének felülvizsgálata és annak módosítására adott tervezési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Nagytarcsa, Rákóczi u. 79. szám alatti ingatlanon lévő köztéri csap és mérő önkormányzati átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Javaslat a NÉBIH által nyílt pályázat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. A Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója, SZMSZ módosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. A civil szervezetek 2019. évi beszámolójának és elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Helyi Szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Tiszta udvar, rendes ház” pályázat megjelentetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. Az ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel, a 16 TV üzemeltetőjével kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Javaslat eseménynaptár, Nagytarcsa füzet kiadására és információs táblák megjelentetésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. A Nagytarcsa Közalapítvány beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Javaslat Önkormányzati tv médiaszolgáltatás létrehozására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

46/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 224/2019 (XI.11) határozat határidejét meghosszabbítja 60 nappal. Az új határidő 2020.március 1.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

47/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 226/2019 (XI.11) határozat határidejét az alábbiak szerint módosítja:
– az önkormányzat,
– az önkormányzat tulajdonosi részvételével alakult gazdasági társaság,
– az általa alapított költségvetési intézmény,
– illetve minden olyan szervezet, amelynek működéséhez a fentiek közül bármelyik pénzügyi eszközökkel hozzájárult,
minden határozatát, szerződését, egyoldalú juttatásról szóló bármilyen okiratát, és általában minden olyan dokumentumot, amely önkormányzati bevétel felhasználását tartalmazza, ideértve perbeli vagy peren kívüli bármilyen hatósági kötelezést és egyezséget (a továbbiakban: dokumentum).
Határidő:
-a 2019-ben keletkezett, illetve a 2019-es vagy későbbi gazdasági évekre kiható dokumentumok tekintetében: 2020. január 31. helyett 2020. május 31.
– a polgári jogi elévülés figyelembevételével keletkezett és el nem évült dokumentumok tekintetében 2020. március 1. helyett 2020. szeptember 30.
– 2020. január1-jétől: minden dokumentum, a keletkezését követő 15 napon belül folyamatosan. helyett 2020. március 31.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

48/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékletben csatolt határozatok visszajelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTVA

49/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 221/2019 (XI.11), 224/2019 (XI.11), 225/2019 (XI.11) határozatok határidejét egységesen 2020. április 30-ra módosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

50/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ügyrendi hozzászólás alapján a 20. napirendi pontot a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat megjelentetése pontot
előre hozzák 4. napirendi pontnak.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

51/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évben ismételten pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

52/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Rimóczi Sándor Vilmos főállású polgármester 2020. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Tervezett szabadság:
2020.február 17- február 21. 5 nap
2020.június 15-június 20. 5 nap
2020.július 20- augusztus 7. 15 nap
2020.augusztus 29. 1 nap
2020.szeptember 7-szeptember 10. 4 nap
2020.október 19-október 22. 4 nap
2020.november 2-november 6. 5 nap
2020.december 12. 1 nap
2020.december 28-december 31. 4 nap
Összesen: 44 nap
Felelős: Ancsin László Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

53/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az Enter Art Bt. -vel a 2019. január 02-án létrejött Szilas TV-re vonatkozó Megbízási szerződést változatlan feltételekkel, 120.000 Ft+Áfa/hó díj módosítással 2020.március 01-2020. december 31 időszakra hosszabbítsa meg azzal, hogy a számlák befogadásának és kifizetésének feltétele a Megbízó részéről történő teljesítés igazolás kiállítása (felelős: Rónai Pálné Humán bizottság elnöke) és erre tervezzen be a 2020 évi költségvetésbe 1.200.000 Ft + Áfa éves költséget.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

54/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020-ban továbbra is az Audit Service Kft. végezze az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

55/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vincent Auditor Kft. végezze az Önkormányzat és intézményeinek, valamint a Kft-jének belső ellenőrzését. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

56/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Nagytarcsa, Fűzfa és Vadrózsa utca csapadékvíz elvezetés árajánlat megtárgyalása.” napirendi ponthoz bekér további árajánlatokat és elnapolja a következő TEFÜ ülésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

57/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról MNV Zrt. felé tájékoztatást nyújt. Felhatalmazza a Polgármestert a tájékoztató anyag aláírására és megküldésére.
Jelentés:

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

58/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa településképének védelméről szóló 15/2018 (IX.11.) önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elkészítését a Pestterv Kft-től (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) kapott tervezési árajánlat alapján 235.000.- Ft+Áfa összegben rendeli meg.
Felkéri a Polgármestert a szerződés bekérésére és annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

59/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi 79. szám alatti közterületen található kerticsap és a hozzá tartozó vízmérőt átveszi és a felhasznált vízmennyiség nettó 75.000.-Ft költségét átvállalja.
Felkéri a Polgármestert az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására, az átvételi iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sajben Jánosné (2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 32.) a Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-on kialakított 150 nm nagyságú kivett, helyi közút ingatlant az önkormányzat részére térítésmentesen átveszi azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a felajánló Tulajdonos viseli.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa külterület 086/72 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

61/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a NÉBIH által kiírt fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó pályázathoz csatlakozni kíván és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban teljes jogkörben eljárjon az alábbi feltételekkel.
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő kemény lombos fafajta 120 m3 ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a .pontja a szociális szolgáltatások és ellátások keretében meghatározott települési támogatás feladatainak ellátása érdekében a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásról szóló 24/2018. (XI.28.) önkormányzati rendeletben 22.§ alapján szociális tűzifa célra kívánja felhasználni, tulajdonba venni.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

62/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár vezetője által a KSZR-ben végzett 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

63/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetője 2018-19. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

64/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumtok alapján a Füzesligeti Lakópark Egyesület, Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Nyugállományú Honvédők Egyesületének, Béta Motorsport Egyesület, Blaskovits Alapítvány, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata benyújtott beszámolóit és elszámolásokat elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

65/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÖKOSANITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel, a 16 TV üzemeltetőjével kötött szerződés kerüljön felmondásra.
Felelős: polgármester
hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

66/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – Testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése folyamatban van.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elkészültét követően a Képviselő-testületi ülésre terjessze elő jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a 48/2016. (IV.25.) Kt. határozattal jóváhagyott – és kétévente felülvizsgált – Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket a 2020-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáig hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

67/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az információs kiadványokra, eseménynaptárra 800 000 Ft-ot betervez a 2020 évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

68/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Tárgy: Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy Nagytarcsa Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

69/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy GLX Média Kft. ajánlatát elfogadja, és szolgáltatási szerződést köt a képviselő-testületi ülések élő közvetítésének megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

70/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület 42/2020 számú határozatával módosított 269/2019 számú határozatát módosítja tekintettel arra, hogy Ádány Barbara (anyja neve: Végh Tímea Mária) cégjegyzékbe történő bejegyzése nem került végrehajtásra, az ügyvezetői feladatokat akadályoztatás miatt átvenni nem tudta.
A Képviselő testület 2020. március 16. napjától kezdődően egy éves határozott időtartamra megbízza Ádány Barbarát megbízási szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.
Az Új ügyvezető feladatkörét a cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított 5 munkanapon belül köteles átvenni. Ősz Gyula pedig köteles átadni. A munkakörének átvételéig terjedő időtartamra a Képviselő-testület, mint az alapító jogok gyakorlója Ádány Barbarát az ügyvezetői felelősség alól felmenti.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkajogi intézkedéseket és megbízatásának megszűnéséről és a jelen határozatról Ősz Gyulát írásban tájékoztassa.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. március 15.


72/2020. (III.15.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Polgármester jogállásának meghatározása
 Katasztrófa-védelmi alap létrehozása
 Napi operatív feladatok meghatározása
 Hivatali munkarend veszélyhelyzeti feladatrendhez való módosítása
 Médiafigyelés
 Kormányrendeletek nyomon követése, alkalmazása, Operatív törzs intézkedéseinek helyi érvényesítése
 Közétkeztetés megszervezése
 Idősek, rászorulók ellátása
 Védőeszközök beszerzése, házi karantén esetén a feladatok meghatározása
 Védelmi tervek elkészítése, pontosítása és az intézményvezetőktől való bekérése
 Műveleti napló vezetése – Kertész László
 Védekezés költségeinek elkülönített vezetése és kezelése
 Intézmények és az ellátásért felelősök által összeállított eszközigények bekérése
 Vagyonkezelő kft. feladatokba való közreműködésének meghatározása
 Önkéntesek toborzása a felmerülő igények szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 16.


71/2020. (III.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. március 16 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Nyílt ülés:

1. 2/2019. (II.15.) Költségvetési rendelet III. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos
2. Korona-vírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések megtárgyalása
Továbbá Felkérik Kovács Tibor Ferenc Képviselőt, hogy legyen a Jegyzőkönyv hitelesítője.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

73/2020. (III.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a koronavírus elleni védekezés miatt az iskolai tornatermet ideiglenesen bezárjuk, így az ott megrendezésre kerülő rendezvények, illetve sportfoglalkozások is elmaradnak.
 Elrendelem továbbá, hogy a közfeladat ellátó intézményekben a tisztítást és fertőtlenítési feladatokat azonnal kezdjék meg és folyamatosan végezzék.
 Intézkedtem az ivó kutak lezárására és a védekezéshez szükséges eszközök, anyagok azonnali beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 17.


74/2020. (III.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat munkáját a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. közreműködésével egészítem ki. A feladat ellátás során a Szolgálat az elzárkózott személyek ellátását biztosítja. Az elzárkózott személyek ellátása a családtagok és rokonok feladatkörébe tartozik, de azok a személyek, akinek családi kapcsolatai ezt nem teszik lehetővé (egyedülállók) azokat az Önkormányzat az alapellátás biztosításával segíti. Az ellátásra szorulók bejelentik igényüket az Önkormányzat felé. Az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége. Tehetik ezt telefonon (06-70/334-2813), illetve a korábban közzétettek szerint az Önkormányzat honlapjáról elérhető formanyomtatványon. Az általunk nyújtott segítség elsősorban a rászorulóknak nyújtott receptkiváltás, bevásárlás, étkezési ellátás nyújtása, stb. a rászoruló által előzetesen leadott igény alapján.
 Intézkedtem az elhasznált szájmaszkok és védőeszközök szelektív gyűjtésével kapcsolatban. Erre a célra szelektív gyűjtőt helyeztünk el a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen. (Hangya udvar)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 18.


75/2020. (III.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem, hogy a gépjárműmosó további működése csak akkor lehetséges, ha a veszélyhelyzettel összefüggő megelőző feladatokat az üzemeltetés során azonnal hatállyal betartják, vagy ha ennek nem tesznek eleget, úgy a gépjármű mosó használatát és működését megtiltom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 19.


76/2020. (III.19.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A felhasznált készletek feltöltése érdekében elrendelte a védőeszközök és anyagok további beszerzését;
 Az Intézmények folyamatos fertőtlenítéséről;
 Az idős korosztály (30 fő) folyamatos ellátásáról (receptek kiváltása, étkezés biztosítása, egyéb szociális problémákban közreműködés, stb.);
 Kijelölte az alpolgármestert (Szlaukó Istvánné, Kati, telefon: 06-70/387-4576) az önkéntes segítők regisztrációjára, fogadására és szükség szerinti beosztására;
 A veszélyhelyzeti állapot időszakára az általános iskola étkeztetését biztosító Prizma Junior Zrt. bérleti szerződés szerinti jogviszonyát felfüggesztjük és erre az időszakra bérleti díj nem kerül elszámolásra;
 A gyermekorvosi szakrendelés ellátására vonatkozóan bekérésre került a módosított szolgáltatási tevékenység ellátás, ami újabb intézkedésig nem változik;
 A piac működését az alábbiak szerint szabályozom:
 a hetente egy alkalommal tartandó piaci napon csak élelmiszer árusítása engedélyezett;
 a piac területén és annak közvetlen környezetében a parkolást megtiltom, így a közlekedés résztvevői csak a KRESZ által biztosított helyeken, illetve az Önkormányzat parkolójában parkolhatnak;
 a piac területén 30 főnél egyidejűleg nem tartózkodhat és azok is csak úgy, hogy az egymás közötti távolság min. 1-2 méter között legyen;
 kötelezem az árusokat, hogy a fokozottan tartsák be a veszélyhelyzetre vonatkozó előírásokat és a védőeszközök használatára (kesztyű, pénzkezelés, egymással történő érintkezés, stb.);
 elrendeltem a piac területén 2 fő rendfenntartó felügyeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 20.


77/2020. (III.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Központi intézkedés alapján a gyermek és felnőtt étkeztetési ellátás szigorítása;
 Az óvodai és iskolai gyermekellátásban (külön kérésre intézményi felügyeletben lévők) részesülők számára kérem, hogy a szülők két nappal az ellátás igénybevétele előtt az intézmények felé jelezzék igényüket;
 A rászorultak és idősek étkezési ellátása során csak az alapdíj kerül felszámításra, a kiszállítás költségét az Önkormányzat vállalja;
 A veszélyhelyzetre való tekintettel elrendelem, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Házban (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) ideiglenesen min. 20 fő elhelyezését biztosító karantén hely kerüljön kialakításra, ahová a fekvő helyeket a Közszolgáltató Kft. biztosítja;
 A hét végére a Közszolgáltató Kft. személyi állományából 2 fő ügyeletét rendeltem el az esetleges rendkívüli helyzet azonnali kezelésére;
 A lakossági tájékoztatás érdekében a mai naptól újság kerül kiadásra az elmúlt időszak elvégzett feladatainak és intézkedéseinek ismertetetéséről;
 Elrendelem, hogy az üzemanyag töltő állomások is fokozottan tartsák be a fertőzés elleni védelmi szabályokat (folyamatos takarítás, fertőtlenítés, lakossági érintkezés minimalizálása, stb.);
 A hatóságok felé napi jelentések leadása.
 A gyermekrendelő telefonszámán (06-28/450-051) rendelési időben ajánlott időpont egyeztetés miatt bejelentkezni, illetve a beteg gyermekkel kapcsolatosan a gyermekorvossal konzultálni.
 Rendelési időn kívül 18.00 óráig a 06-70/387-6509-es telefonszámon lehet a doktornőt elérni.
 Cél, hogy a rendelést csak az a beteg gyermek keresse fel, akinek mindenképpen szüksége van vizsgálatra, illetve a az egészséges gyermek, aki oltásra érkezik. Ilyen esetekben lehetőleg 1 hozzátartozó kísérje el a gyermeket.
 Amennyiben az időjárás megengedi ne a váróban, hanem a rendelő előtti téren várakozzanak, kellő távolságban egymástól.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 23.


78/2020. (III.23.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pontosítsák a védelmi terveiket és a Bizottság részére adják le;
 A fenti intézmények vezetői és a Helyi Védelmi Bizottságban lévő döntéshozók helyettesítését elrendeltem és feladatkörüket szigorítottam;
 Szigorításra került az intézmények napi működésének feladatellátása;
 A Helyi Védelmi Bizottság működésének szigorítása során elrendeltem a karanténban lévők és a rászorulók ellátásában részt vevők feladatainak pontosítását (kontakt személyekkel való kapcsolattartás, fertőtlenítés, stb.);
 Elrendeltem a piac működésének visszavonásig történő felfüggesztését;
 Szigorítottam az önkéntesek foglalkoztatását, valamint a magánszemélyektől érkező adományok kezelését;
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 27.


79/2020. (III.27.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A településen működő bölcsődék, óvodák, iskolák működésének szüneteltetését a következő Kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedésig szüneteltetem (a létesítmények a jelenleg is kiadott működési rend alapján folytatják alaptevékenységüket).
 Intézkedtem a védekezéshez szükséges védőeszközök, anyagok folyamatos beszerzéséről az Önkormányzat által fenntartott intézmények részére.
 A nyilvántartott rászorulók számára folyamatosan biztosítjuk a szükséges alapellátást (bevásárlás, recept kiváltás, étel kiszállítás, stb.).
 A jelentkező önkéntesek bevonásával továbbra is ellátjuk a védekezés feladatait.
 A Közszolgáltató Kft. állományából a hétvégi ügyeletet elrendeltem.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 30.


80/2020. (III.30.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Közterek (buszmegállók, ATM, jelzőlámpa nyomógomb, stb.) felületek időközönkénti fertőtlentése;
 A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában 08.00-15.00 portaszolgálat működtetését;
 A Blaskovits Oszkár Általános Iskola étkeztetése során ellátottak a Vállalkozói Klub (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. –C OOP ABC mögött) épületében történő ételkiosztását 11.30-13.00 óra között;
 Az Alapfokú Művészeti Iskola fertőtlenítését;
 A Honvédelmi Minisztérium felé kérelem küldését egészségügyi épület átadása érdekében;
 Az Emberi Erőforrás Minisztérium felé napi jelentés küldését;
 A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által küldött ügyiratban foglaltak szerinti feladatok végrehajtását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. március 31.


81/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A Petőfi lakótelep időközönkénti fertőtlenítése;
 A mai napon megrendelésre került 3 000 db szájmaszk a lakosság részére, amelynek kiosztásáról a későbbiekben intézkedem.
 intézkedtem a termelői piac újra indításáról A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően. A nyitva tartás az alábbiak szerint valósul meg: 10.00-12.00 óráig a 65 év feletti, 12.00-17.00 óráig a 65 év alatti korosztály látogathatja a piacot.
 Különös nyomatékkal hívom fel az árusok figyelmét arra, hogy a védőintézkedések betartása mellett fokozottan figyeljenek a vírusveszély megelőzésére (szájmaszk használata kötelező, a pénz és az árusított termék nem érintkezhet ugyanazzal a gumikesztyűvel, az árusok is tartsák egymástól a rendeletben előírt kötelező távolságot, stb.)
 A piac területén egyszerre legfeljebb 20 fő tartózkodhat, akikre szintén kötelező érvényű a fenti Kormányrendelet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 1.


82/2020. (IV.1.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Elrendelem a közterületek fertőtlenítésének folytatását, kiemelten az iskola, óvoda, buszmegállók és a piac területén;
 Elrendelem továbbá 3 fő közmunkás biztosításával a Helyőrségi Művelődési Otthon körüli terület takarítását;
 Elrendelem a veszélyhelyzet időszakában a piac működésének ideiglenes helyváltoztatását: az árusítás a veszélyhelyzet időszakában a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti (Hangya udvar, Coop ABC mögött) területen működhet az árusok által hozott asztalok felhasználásával. Utasítom a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges feltételeket biztosítsa, továbbá az árusítás befejeztével a terület takarítását és fertőtlenítését végezze el. A piac működését a korábbi intézkedéseknek megfelelően szabályozom;
 Intézkedtem a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztató anyag nyomtatására és a lakosság részére történő eljuttatására;
 Elrendelem a védekezési feladatok folytatását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 6.


83/2020. (IV.6.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 Védekezési eszközök, anyagok beszerzése, védekezési feladatok ellátása;
 A KLIK kérésére az Általános Iskola épületének teljes fertőtlenítése;
 A kereskedelmi egységek, autómosók, üzemanyag töltő állomások védekezési feladatainak folyamatos ellenőrzése;
 A piac a korábbi feltételeknek megfelelően 2020.04.09-én Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen kerül megtartásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 8.


84. 2020. (IV.08) Polgármesteri határozat

HÉSZ 84. 2020. határozat módosítás
TSZT-3-I-m melléklet

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

85. 2020 (IV. 08) Polgármesteri határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármesterének 85/2020. (IV.08) önkormányzati
határozata Nagytarcsa Község településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti
terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. módosításának véleményezési
fázisa lezárása és a tovább tervezés elfogadása
Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.31.) sz.
rendelete és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján, Nagytarcsa Község Önkormányzatának
Polgármestere Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és
hatáskorét gyakorolva úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község településfejlesztési
koncepciója, településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II.
módosítási dokumentációjának egyeztetésével kapcsolatos észrevételeket, az azokra adott
válaszokat, továbbá az úgynevezett eltérő vélemények egyeztetése céljából összehívott
tárgyalásról készült jegyzőkönyvet elfogadja. Ez alapján kéri e tervezőtől, hogy a
tervegyeztetésben érdekelt félként meghívott, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9.
mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, az érintett területi, települési
önkormányzat képviselői, valamint a partnerek által adott észrevételeiről szóló egyeztetési
iratanyag alapján, a szükséges tervmódosításokat vezesse át és készítse el az állami
főépítész részére a végső szakmai vélemény beszerzése érdekében szükséges
dokumentációt. Az előbbiek szerint módosított dokumentáció az állami főépítész részére
benyújtható.

Rimóczi Sándor Vilmos sk
Polgármester

Ancsin László sk
jegyző

2020. április 9.


86/2020. (IV.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Ünnepi időszakra ügyelet kijelölése a Közszolgáltató Kft. állományából;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Lakossági tájékoztatás kiadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 14.


87/2020. (IV.14.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Intézményi fertőtlenítési feladatok folytatása (az általános iskola fertőtlenítése megtörtént);
 Közterületek használatának szigorítása.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 14.


88. 2020. (IV.14). Polgármesteri határozat

HÉSZ 88. 2020. határozat módosítás
TSZT-4m melléklet

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

89/2020. (IV. 14) Polgármesteri határozat:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 89/2020. (IV.14) számú határozatával jóváhagyja a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: 2020. április 14.
Felelős: Polgármester

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármesetere a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84 § (1.) bekezdésének és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9§ (1.) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011 (XII.31) kormányrendelet 13§ (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Továbbiakban SzMSz) az alábbiak szerint hagyja jóvá:
12.2020 (IV.14) – 4.sz melléklet

2020. április 16.


90/2020. (IV.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 Védekezési feladatok ellátásának folytatása;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A 2020. április 17-i piac megtartását a korábbi feltételek és szabályok szigorú betartásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

91/2020. (IV.16) Polgármesteri Határozat:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy a 2020-2025 évi melléklet szerinti gazdasági programot elfogadja.

GAZDASÁGI PROGRAM

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. április 20.


92/2020. (IV.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását és további 2600 db szájmaszk beszerzését;
 Normál időszak feladatainak ellátását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 23.


94/2020. (IV.23.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 Az Önkormányzat és intézményeinek a napi védekezés és normál feladatait ellátó személyek COVID 19 vírus ellenőrző tesztelés végrehajtását;
 Korábbi intézkedéseknek megfelelően piac megtartását a Rákóczi u. 35. (Hangyaudvar) alatt 10.00-17.00 óráig. A piac zavartalan működéséhez 2 fő ügyeletes munkatársat a Közszolgáltató Kft. biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

95/2020. (IV.23.) Polgármesteri Határozat:

A Magyar Köztársaság Kormánya az Alaptörvény 53. cikkére tekintettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelynek részletszabályait a 2020. évi. XII. tv. állapította meg. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján vészhelyzetben a képviselő-testület jogköreit a Polgármester gyakorolja.

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Kormányrendelet 4. § alapján
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.

Az emelt – 2020. június 30-ig SZÉP kártyára utalt – összegek után ugyanakkor szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem áll fenn.
Fentiek alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatánál és intézményeinél a cafeteria összegét 2020. évre vonatkozóan évi nettó 400.000,- Ft-ban határozom meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. április 28.


96/2020. (IV.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A védekezés költségeinek pénzügyi keretét 15 millió forint összegre emelem a tárgyévi költségvetés Általános Céltartalék keretének terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 05.


97/2020. (V.05.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A Kormány 170/2020 (IV.30.) rendelete alapján, Nagytarcsa területén (a kialakított és kijelölt területeken: Grund, lakótelepi sportpálya, általános iskola tornaterme) a sportrendezvényeket és sportedzéseket megtartását;
 A Hivatal és az intézmények dolgozói részére a COVD 19 vírus fertőzés második körben történő vizsgálatához szükséges tesztek megrendelését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 07.


98/2020. (V.07.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátását;
 A piac működését a veszélyhelyzet időszakában a Nagytarcsa, Rákóczi u. 35. szám alatti területen a korábban kiadott és az Operatív Törzs aktuális tájékoztatása szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 11.


99/2020. (V.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:

  • A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
  • Normál időszak feladatainak ellátása során:
  • egyeztetés Gödöllői Rendőrkapitánysággal a kihelyezett traffipax kijelölésének helyéről;
  • Nagytarcsa, Vadrózsa utca vízelvezetés kialakítása;
  • Nagytarcsa, Fűzfa utca – Gesztenye utca csapadékvíz elvezetés kialakítása;
  • Közterületek (Grund, Füzesligeti Szabadidőpark, stb.) gyomirtási feladatainak ellátása.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 12.


100/2020. (V.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Az általános céltartalék keret terhére az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése sorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 324.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra 720.000 Ft
K1102 Normatív jutalmak teljesítése sorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 54.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra120.000 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásaisorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra 56.700 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Általános igazgatási tevékenység cofogra 126.000 Ft

Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges átcsoportosításokat végezze el!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

101/2020. (V.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A 2019. december 23-án kelt Megállapodás alapján Bentrovato Kft. számára 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint átutalásáról határozok az általános céltartalék keret terhére, melyet az alábbi számlaszámra szükséges haladéktalanul teljesíteni: 10700749-56529641-51100005. Utasítom a pénzügyi osztályt, hogy az összeget haladéktanul utalja át!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 15.


102/2020. (V.15.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 A COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 Normál időszak feladatainak ellátása során:
 víz-, szennyvíz problémák egyeztetése a DPMV Zrt-vel,
 a Vadrózsa és a Fűzfa utcai csapadékvíz elvezetés kiviteli munkáinak végzése;
 Védőeszközök és fertőtlenítő anyagok beszerzése.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 18.


103/2020. (V.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbi intézkedéseket hozta:
 a COVID 19 vírus elleni védekezési feladatok ellátásának folytatását;
 a normál időszak feladatainak ellátását;
 a 2020. május 18-tól az Operatív Törzs által hozott intézkedések és javaslatok lakosság által történő betartását,
 a lezárt közterek, játszóterek és sporttevékenységre alkalmas területek fertőtlenítését és ezt követően használat céljára való megnyitását;
 védőeszközök és fertőtlenítő anyagok beszerzését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

2020. május 20.


104/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Polgármester cafeteria juttatásának összegét 2020. évre 400.000 Ft-ban állapítom meg. Felkérem a pénzügyi osztályt a juttatás 2020. május hónapban történő utalására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

105/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:
Nagytarcsa, külterület 0147/53 és a 0147/57 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja úgy, hogy a 0147/53 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat tulajdonában lévő Vadrózsa utcához csatolja. Az eljárás költségeit a Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

106/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:
Nagytarcsa, külterület 013/37, 013/38, 013/39, 013/40, 013/41, 013/42 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja azzal a feltétellel, hogy az érvényben lévő Szabályozási Tervben feltüntetett út szabályozási vonal mentén telekalakítással leválasztott területek az Önkormányzat részére átadásra és az érintett utcák területéhez csatolásra kerülnek. Az eljárás költségeit a Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

107/2020. (V.20.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Az általános céltartalék keret terhérea 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás 400.000 Ft-ra emelése miatt az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
K1107Béren kívüli juttatások teljesítésesorra:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra200.000 Ft
Önkormányzati jogalkotók cofogra 400.000 Ft
Múzeum cofogra 200.000 Ft
Könyvtár cofogra 400.000 Ft
Védőnő cofogra 200.000 Ft
Nagytarcsa Község Polgármesteri HivatalÁltalános igazgatási tevékenység cofogra3.800.000 Ft
Szociális Segítő Szolgálat gyermekjólét cofogra 600.000 Ft
házi segítségnyújtás cofogra100.000 Ft
Csillagszem Óvoda Óvoda szakmai tevékenység cofogra 6.600.000 Ft
Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges átcsoportosításokat végezze el!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 22.


108/2020. (V.22.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Alapító nevében eljáró polgármester, elrendelem a Grundért Sport Nonprofit Kft. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.; adószám: 23852169-2-13) végelszámolását 2020. július 1-től. Végelszámolónak Ősz Gyula (cím: 2142 Nagytarcsa, Honfoglalás u. 1.; anyja neve: Abrudán Mária) ügyvezetőt jelölöm ki.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

109/2020. (V.22.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának általános céltartalék keretéből bruttó 4.800.000,- Ft-ot a veszélyhelyzettel összefüggő többlet feladatvégzés miatt az önkormányzat város cofog K1103 Céljuttatás, projektprémium teljesítése sorra történő, valamint ennek járulékát (17.5 %) 840.000,- Ft-ot a K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai sorra történő átcsoportosításáról határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 25.


110/2020. (V.25.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A BERDÓ-PLUS Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (2142 Nagytarcsa, Dózsa György u. 2/A.), mint tulajdonos (továbbiakban: Átadó) a 2019. október 2-án megkötött Ingatlan ingyenes tulajdonba adási megállapodás alapján Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonba adja a 093/297; 093/322; 093/364; 093/349; 093/358 helyrajzi számú ingatlanokat. Továbbá Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2019. október 2-án kelt Ingatlan ajándékozási szerződés alapján a 093/139 helyrajzi számú ingatlant tulajdonba veszi azzal a feltétellel, hogy a földhivatali eljárással, valamint az átadással kapcsolatos költségeket az Átadó viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

111/2020. (V.25.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 023/16 és 023/17 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja azzal a feltétellel, hogy a földhivatali eljárással, valamint az átadással kapcsolatos költségeket Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 26.


112/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Petőfi – Millennium utcák kereszteződésében kialakított gyalogátkelőhely térvilágítás kiépítésének kiviteli munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „közvilágítás” cofog K62 terhére nettó 4.641.195,- Ft (bruttó: 5.894.318,- Ft) összeg kifizetéséről határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

113/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Művelődési Központ (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 86.) épületének elektromos hálózat csatlakozás kiépítésének kiviteli munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „közvilágítás” cofog K62 terhére nettó 4.311.655,- Ft (bruttó: 5.475.802,- Ft) összeg kifizetéséről határozok, úgy, hogy a költségvetésben eredetileg tervezett Petőfi utca és Rákóczi utca térvilágítás kivitelezése elmarad, fentiek ennek terhére kerülnek megvalósításra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

114/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Pest Megyei Földhivatali Főosztály 224451/2020.03.24. ügyiratszámú végzésére igazolom, hogy a Nagytarcsa, belterület 1349. helyrajzi számú ingatlan Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez kiadott meghatalmazást Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

115/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Művelődési Központ (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 86.) épületének hátsó terasz felőli homlokzatán előtető kivitelezés munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkorányzat „közművelődés” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 850.000,- Ft (bruttó: 1.079.500,- Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is .határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

116/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Vadrózsa utca (763/1 hrsz.) csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani bruttó 655.000,- Ft (am.) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

117/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Fűzfa utca (763/1 hrsz.) csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani bruttó 2.230.000,- Ft összeget (am.), amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

118/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Rét utca (0115/18 hrsz.) aszfaltjavítás és parkoló kialakítás, valamint Szent István körút aszfaltjavítás kivitelezési munkáit elrendelem nettó 4.280.000,- Ft (bruttó: 5.435.600,- Ft) összeg felhasználásával. A kivitelezés költségének kiegyenlítése érdekében Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének ”KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA” cofog K334 „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése soráról a K62 „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” sorra történő átcsoportosításáról határozok, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

119/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Pest Megyei Földhivatali Főosztály kérésére igazolom, hogy a Nagytarcsa, külterület 0147/14; 0147/37; 0147/38; 0147/39; 0147/40; 0137/41; 0137/42; 0147/43; 0147/44; 0147/45; 0147/53; 0147/54; 0147/55; 0147/56; 0147/57; 0147/58; 0147/59; 0147/60; 147/61 . helyrajzi számú ingatlanok telekalakításához, valamint Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez kiadott meghatalmazást Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

120/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Bartók Béla út és a köztemető (ravatalozó) között elektromos hálózat kivitelezési munkáit elrendelem nettó 1.574.915,- Ft, bruttó 2.000.142 Ft összegben.

Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Közvilágítás” cofog K62 „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” soron, eredeti előirányzatként betervezett összegből fenn marad fel nem használt összegként 640.000 Ft, amely összegnek a ravatalozó áramellátás kivitelezési munkáinak kiegyenlítésére történő felhasználásról, valamint ezzel párhuzamosan a „Köztemető” cofog K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” sorra történő átcsoportosításáról határozok. Ezzel az összeggel kiegészítjük a „Köztemető” cofog eredeti előirányzatba betervezett áramellátás K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” soron tervezett 700.000 Ft összeget, valamint a „Köztemető” cofog K62 rovatról további 300.000 Ft összeg átcsoportosításáról határozok a K71 „Ingatlanok felújítása teljesítése” rovatra, szintén a ravatalozó áramellátási kivitelezési munkainak kiegyenlítése végett.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

121/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Széchenyi utca (páros házszámozású oldal), Tessedik utca (páratlan házszámozású oldal) egy – egy oldalán, valamint a Szent István körút Szent László utcáig történő járda kivitelezési munkáit elrendelem. A kivitelezés költsége Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének utak cofog „Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai” K62 során részben rendelkezésre áll, 20.000.000 Ft összegben. A gyalogátkelőre tervezett 8.000.000 Ft-os összeg az idei évben nem kerül felhasználásra, így annak átcsoportosításáról határozok az itt megnevezett feladat érdekében. A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése” K334 sorról 4.000.000 Ft átcsoportosításáról határozok, amely szintén a fenti járdakészítésre kerül felhasználásra, így a járdakészítés nettó 31.893.700,- Ft (bruttó: 40.504.999,- Ft), amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

122/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, Blaskovits Oszkár Általános Iskola melletti ideiglenes felvonulási terület (75/1, 74, 73, 72/1 hrsz.) eredeti állapot helyreállítás kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS” cofog K337 sorára történő átcsoportosításáról határozok nettó 1.650.000,- Ft (bruttó: 2.095.500,- Ft) összegben, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

123/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa település térvilágítási hálózat 20/04 kV felújításának kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék keretéből az Önkormányzat ”„közvilágítás” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 3.700.000,- Ft (bruttó: 4.699.000,- Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

124/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a vészhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amely az alábbiakról határoz:

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja, és elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

Határidő: azonnal, illetve 2020. május 31.
Felelős: polgármester

125/2020. (V.26.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa 0118/6 hrsz. ingatlan telekalakítása során a 191113. munkaszámú változási vázrajz, -amelyet a Földhivatal 3352/2019. számon jóváhagyott – leválasztásra került a 0118/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” (1975 m2). A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2020. március 20-án kötött „Ingyenes használati megállapodás” értelmében a 0118/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” ingyenes használatra Nagytarcsa Község Önkormányzatához került.
Az ingatlan telekalakításához, ingyenes használatához és a tulajdonba adási eljáráshoz Nagytarcsa Község Önkormányzata részéről Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásra.
A leválasztott a 0118/8 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat helyi közútként kívánja használni és kezelni és viseli annak költségeit.
Az MNV Zrt. tulajdonában lévő 0118/6, 0118/7, 0118/8. hrsz-ú ingatlanok átvételét az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. május 28.


126/2020. (V.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 93/2020. (IV.22.) számú Polgármesteri Határozatot visszavonom.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

127/2020. (V.28.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottság tagjának 2020. május 29. napjától 5 év határozott időre az alábbi személyeket nevezi ki:
Jurics Jolán (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Bodza u. 12.)
Nagy Tibor (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Arany János u. 8.)
Rédei Attila (lakcím: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem u. 13.)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 4.


128/2020. (VI.4.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található Gyöngyvirág és Rét utcák által övezett záportározó karbantartás kivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből 18.170.000,- Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23.075.900,- Ft) értékben biztosítom, amelyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorra, valamint a kifizetéséről határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

129/2020. (VI.4.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található Grund Sporttelep konténereiben konyhabútor készítéskivitelezési munkáit elrendelem és a kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből bruttó 380.000,- Ft (am.) értékben biztosítom, melyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése sorra, valamint akifizetéséről határozok egyben.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 5.


130/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 093/188 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolása „kivett út”, amely jelenleg csapadékvíz elvezető nyílt árokként funkcionál, ezért a művelési ág módosítását „kivett útról” „nyílt árok” művelési ág besorolásra módosítom.
Az eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

131/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 0115/10 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolása „rét”, amely jelenleg a területen mélyfúrású ivóvíz kút üzemel, ezért a művelési ág módosítását „rét”-ről „vízmű” művelési ág besorolásra módosítom.
Az eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

132/2020. (VI.5.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa, külterület 520/10 helyrajzi számú ingatlan területéből az ott létesített kút területének kialakításához szükséges telekalakításhoz hozzájárulok és az 520/10 területéből az 520/11 helyrajzi számú ingatlan kerüljön telekalakítással leválasztásra. Az 520/11 helyrajzi számú ingatlan művelési ág besorolás a „kivett, beépített terület” övezetből „vízmű” övezet besorolásba kerüljön.
Az eljárással kapcsolatos felmerülő költségeket (telekalakítás, földhivatali eljárás, illeték, stb.) az Önkormányzat viseli.
A telekalakítási és a művelési ág módosítási eljárás lefolytatását az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 9.


134/2020. (VI.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa külterület 017/1. hrsz-ú 9248 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/4. hrsz-ú 7620 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/5. hrsz-ú 3596 m2 nagyságú telephely ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyerteseként az Ásztex Bau Kft-t jelölte meg.
Az Önkormányzat tulajdonát képező Nagytarcsa külterület 017/1. hrsz-ú 9248 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/4. hrsz-ú 7620 m2 nagyságú, a Nagytarcsa külterület 017/5. hrsz-ú 3596 m2 nagyságú telephely ingatlanokat az ÁSZTEX BAU KFT-nek bérbe adja. A bérlet célja: gépek, anyagok tárolása a Bérlő tevékenységének kiszolgálása, ill. építőanyagok kereskedelme.

A Bérleti Szerződés megkötését az Önkormányzat kezdeményezi és felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a keletkezett iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

135/2020. (VI.9.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község területén a nyári táborozással összefüggésben az alábbi támogatások nyújtásáról határozok:
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Közművelődés” cofog K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorról támogatást nyújtok a nyári táboroztatás költségeinek fedezésére
• bruttó 1.000.000 Ft-ot a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata részére,
• bruttó 500.000 Ft-ot a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület részére.
Felkérem a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, valamint a támogatási szerződés aláírását követően utasítom a pénzügyi osztályt a támogatások kifizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 10.


136/2020. (VI.10.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal épületében a klíma okozta ázás megszüntetése miatt az alábbi átcsoportosításról határozok:
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből
• nettó 440.300 Ft + ÁFA, azaz bruttó 559.181 Ft-ot kérek átcsoportosítani a Polgármesteri Hivatal ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGcofog K71 Ingatlanok felújítása teljesítése sorra szükséges átcsoportosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 11.


137/2020. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből a Grundért Sport Kft. CIB Banknál vezetett 10700615-67227570-51100005 számú bankszámlájára bruttó 342.900,-Ft, azaz Háromszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forintműködési támogatás átutalásáról határozok, és utasítom a pénzügyi osztályt az összeg azonnali átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

138/2020. (VI.11.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, melynek felhatalmazása alapján a „Nagytarcsa Község Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása ” tárgyában az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva az elkészített „Nagytarcsa Község Településfejlesztési Koncepciója jóváhagyása” című előterjesztéssel egyetért. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r.-ben foglalt véleményezési eljárások lefolytatását követően, megismerve és tudomásul véve a beérkezett véleményeket és azok indoklását, úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Településfejlesztési Koncepciót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

139/2020. (V.11.) Polgármesteri Határozat:

Nagytarcsa Község önkormányzatának 139/2020.(VI.11.) határozata
Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló
122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosításáról

2020. június 12.


140/2020. (VI.12.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatainak, valamint intézményeinek 2019. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

2020. június 16.


141/2020. (VI.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Nagytarcsa Község területén található M31 felüljáró alatti záportározó és annak kifolyásánál lévő Szilas patak szakasz (Széchenyi utcáig) karbantartásimunkáit elrendelem. A kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből7.366.000,- Ft értékbenbiztosítom, melyet kérek átcsoportosítani a Város- és községgazdálkodás cofogK337 Egyéb szolgáltatások teljesítése sorra (nettó 5.800.000,- Ft), valamint a K351 Előzetesen felszámított áfa sorra (1.566.000,- Ft) összegeket, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

142/2020. (VI.16.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből,az alábbi összegek átcsoportosításáról határozok:
Nagytarcsa területén a Közérdekű információ tájékoztató újság kihordása céljából kötött Megbízási szerződés alapján, város cofogra 150.000 Ft-ot aK123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra, és 23.625 Ft-ota K2 Szociális hozzájárulási adó rovatra.
Nagytarcsa háziorvosi ellátási tevékenység segítése érdekében kötött Megbízási szerződés alapján, háziorvosi ellátáscofogra 544.000 Ft-ot a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra, és 95.200 Ft-ot a K2 Szociális hozzájárulási adó rovatra.
Kérem a pénzügyi osztályt, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításokat végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 17.


143/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Hozzájárulok, hogy a Nagytarcsa, külterület 0115/17. helyrajzi számú ingatlan a 37/2020. változási vázrajz szerint tervezett telekalakítás során létrejövő 0115/19. helyrajzi számú ingatlan (278 m2), valamint 0115/21. helyrajzi számú ingatlan (234 m2) Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez. A 0115/19. helyrajzi számú ingatlant a 0115/18. helyrajzi számú Rét utca területéhez csatolva, míg a 0115/21. helyrajzi számú ingatlant a 830/5. helyrajzi számú Gyöngyvirág utca területéhez csatolja a Földhivatal.
A Földhivatali eljárás ügyintézéshez a szüksége iratokat Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.
A Nagytarcsa, külterület 0115/17. helyrajzi számú ingatlan művelésből való végleges kivonásához, illetve belterületbe vonásához hozzájárulok.
Az ingatlan telekalakítással és belterületbe vonással kapcsolatos költségeit a kérelmező ingatlantulajdonos viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

144/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa, Széchenyi utca (1286. hrsz.) – Laktanya utca (749/38. hrsz.) kereszteződésében a csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáit elrendelem. A kivitelezés költségét Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az Önkormányzat „közutak üzemeltetése, fenntartása” cofog K62 sorára kérek átcsoportosítani nettó 600.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 762.000,-Ft) összeget, amelynek kifizetéséről is határozok.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

145/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa, Múzeumkert utca – Rét utca – Gyöngyvirág utca által határolt területen lévő – 8/2016. (XI.28.) HÉSZ rendelet Szabályozási Tervében „Ev” (védelmi erdőterület) valamint „V” (vízgazdálkodási) övezetbe tartozó – víztározó területén található, magántulajdonban lévő ingatlanok kisajátítását rendelem el.
A település geológiai adottsága miatt a felszíni csapadékvizek az előzőekben leírt tározókba folynak, és azon keresztül érik el a Szilas patakot. Időjárás rendkívüliségek esetén a hirtelen lezúduló nagy vízmennyiséget a jelenleg eliszaposodott víztározó nem tudja befogadni, ezért az érintett környezet lakóingatlanait önti el a felszíni csapadékvíz. A polgári védelmi kötelezettség előírásait figyelembe véve a polgármester köteles megoldani az árvizek elleni védekezés feladatait a lakosság védelme érdekében, ezért szükséges a záportározó karbantartása annak érdekében, hogy a nagy mennyiségű vizek tárolására képes legyen. A záportározó területén lévő ingatlan tulajdonosok a karbantartási munkát nem teszik lehetővé, ezért annak kisajátítása szükséges.
A kisajátítást és az eljárással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat vállalja. Felhatalmazza, a Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert a kisajátítási eljárás kezdeményezésére és az eljárás közben keletkező iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

146/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
Hozzájárulok, hogy a Nagytarcsa, belterület 1168. helyrajzi számú ingatlan a 92/2020. változási vázrajz tervezett telekalakítás során létrejövő 1168/1. helyrajzi számú ingatlan (54m2) terület Nagytarcsa Község Önkormányzata részére tulajdonjog bejegyzéséhez.
A területet a 762. hrsz-ú Vadrózsa utca területéhez csatolja a Földhivatal. A Földhivatali eljárás ügyintézéshez a szüksége iratokat Rimóczi Sándor Vilmos polgármester jogosult aláírásával ellátni.
Az eljárással kapcsolatos költségeket kérelmező tulajdonos viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Nagytarcsa község területén Múzeumkert – Rét utca – Gyöngyvirág utca által határolt területen található záportározó karbantartási munkálatainak elvégzéséhez – az ingatlantulajdonosok kérése alapján – a 149., 150., 157., 164. helyrajzi számú ingatlanok Nagytarcsa Község Önkormányzata részére történő megvásárlását rendelem el. Az ingatlanok vételárát – a felekkel történt közös megegyezés alapján – 3.000,- Ft/m2 összegben állapítom meg azzal a feltétellel, hogy amennyiben utólag készülő ingatlan értékbecslés által adott ingatlanpiaci forgalmi érték ettől kevesebb összeget állapít meg, abban az esetben a vételár összegét a felekkel újra tárgyalni szükséges.
Az ingatlan adás-vételi szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a vételár kifizetését Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés „Általános céltartalék” keret terhére kérem kifizetni az egyes tulajdonosokkal kötött adás – vételi szerződés szerint. Az adás – vétei szerződésekben szereplő ingatlanok 149. hrsz-ú 393m2, 15. hrsz-ú 197 m2, 157. hrsz-ú 242 m2, 164. hrsz-ú 1427 m2, összesen: 2259 m2, amely területek vételára 6.777.000,- Ft.
A záportározó karbantartási munkálatainak folytatásához az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárultak.
Felhatalmazom az adás – vételi eljáráshoz szükséges iratok aláírására Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 18.


148/2020. (VI.18.) Polgármesteri Határozat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amelynek felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:
A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 17-én 24.00 órai hatállyal megszüntetem.

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján 2020. június 18-tól a Kormány járványügyi készültséget vezet be.

A 2020. március 15-én megalakult Helyi Védelmi Bizottság működését 2020. június 17-én 24.00 órai hatállyal megszüntetem.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. június 29.


149/2020. (VI.29.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az alábbi határozatot hozza: Kijelöli Szlaukó Istvánné képviselőt az aktuális ülés hitelesítésére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

150/2020. (VI.29.) Képvisel- testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az alábbi határozatot hozza: megszavazza, hogy az ülést elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2020. július 29.


151/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. július 29 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

152/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 11. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

153/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 12. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

154/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 13. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

155/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 14. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

156/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 15. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

157/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 17. pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

158/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1. napirendi pontként felvegyék a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozandó vizsgálóbizottságról szóló előterjesztést.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

159/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 13. napirendi pontként felvegyék a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

160/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. július 29 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:

Nyílt ülés:
1., A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozandó vizsgálóbizottságról
2., Előterjesztés a veszélyhelyzet során a piaccal kapcsolatos határozatokról
3., Piac értékelő
4., Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott eszközbeszerzési kérelem
5., A GKRTE Elnökének kérelme
6., Pályázati felhívás helyi újság szerkesztésére, kiadására és terjesztésére
7., Önkormányzat saját halottja – javaslat rendeletalkotásra
8., A 2020. évi sport-kultúra pályázati kiírás
9., “Tiszta udvar, rendes ház” pályázat
10., Javaslat a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
11., A Nezmzeti Szabadidős- Egészség Sportpark IV. üteméről történt döntés elfogadása
12., 2.sz. körzet Védőnői Szolgálatának kérelme
13., Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbítása
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

161/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati bizottságok által jelzett, vélelmezett szabálytalanságok felülvizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre. A vizsgálóbizottság az eredményeit 2020.08.10-én, 17 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés keretein belül tárja a testület elé. A vizsgálóbizottság tagjai: Csima Melinda, Kovács Tibor Ferenc, Bardócz Gábor. Ennek megfelelően:
1. A képviselő-testület felhatalmazza a vizsgálóbizottsági tagokat a vizsgálatok lefolytatására.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy álljon a vizsgálóbizottság rendelkezésére.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy támogassa a vizsgálóbizottság munkáját a Hivatal oldaláról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, Ancsin László jegyző
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

162/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 76/2020. (III.19.), 78/2020. (III.23.) 81/2020. (III.31.) 82/2020. (IV.1.) 90/2020. (IV.16.) 94/2020. (IV.23.) 98/2020. (V.07.) Polgármesteri határozatokat hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

163/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 12/2015 (VI.30) sz. piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletét az aktuális jogszabályok tükrében felülvizsgálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

164/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2020. augusztus 1.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

165/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új önkormányzati újság főszerkesztői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.
Felelős:Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

166/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által kért eszközbeszerzést csökkentett összeggel, 4.272.149 Ft-tal támogatja, a kért összeget a Város COFOG, K337 keret terhére biztosítja. A támogatás összege támogatási szerződés aláírását követően kerülhet átutalásra. A támogatás felhasználásáról az ügyvezető 2021.február 15-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik.
Felelős:Polgármester
Határidő: 2021.02.15.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

167/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselő-testület felkéri Nagytarcsa Önkormányzat jegyzőjét, hogy 2020. augusztus 10-i határidővel készítsen elő Nagytarcsa Önkormányzata és a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft között közszolgáltatási szerződést. Egyben 2020. augusztus 10-én 17 órai kezdettel rendkívüli testületi ülést hív össze.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

168/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselő-testület kezdjen tárgyalásokat egy újabb megállapodás kidolgozására a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

169/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött „Nyilatkozat a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban benyújtott kérelem támogatásának elfogadása” tárgyú dokumentumot az építtető BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére megküldi.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

170/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szándéknyilatkozatot kér be, a 2020-ban a sport-kultúra pályázati felhívásra pályázó civil szervezetektől. A szándéknyilatkozatban arra kérik a pályázok válaszát, hogy a COVID-19 vírus helyzetre való tekintettel, a pályázatukban szereplő rendezvények közül melyeket tartják idén megvalósíthatónak.
Felelős: Rónai Pálné, Ancsin László jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

171/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázati kiírást a jelzett módosításokkal elfogadja
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

172/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a védőnői jelentésben előadott műszaki jellegű hibák és új, 3. számú Védőnői Szolgálati körzet kialakítását előkészíti. Felkéri a polgármestert a körzet kialakításának előkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

173/2020. (VII.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a védőnői jelentésben előadott műszaki jellegű hibák és igények kielégítésére vonatkozóan a hivatal a Település Fejlesztési Bizottság részére készítse elő a megoldási javaslatokat, árajánlatokkal, azzal a feltétellel, hogy az életveszély és vagyonvédelemhez kapcsolódó beruházásokat, fejlesztéseket végezze el.
Felkéri a polgármestert a körzet kialakításának előkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

2020. augusztus 10.


174/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. augusztus 10 -i rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

175/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft között közszolgáltatási szerződés tervezet megtárgyalása c. napirendi pontot leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

176/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1., napirendi pontot, A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság beszámolója című napirendi pontot, személyi érintettség okán, zárt ülés keretében kívánja tovább tárgyalni.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

177/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. 08. 10-i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1., Infor-Vill vállalkozási szerződése
2., Zárt ülés keretében tárgyalja: A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság beszámolója
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

Zárt ülés határozatai:

178/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy név szerinti szavazással dönti el, hogy a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság beszámolóját elfogadja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

179/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a név szerinti szavazásról szóló 178/2020. (VIII.10.) Képviselő-testületi határozatot visszavonják.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELUTASÍTJA

180/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság beszámolóját elfogadja:
Szlaukó Istvánné képviselő Nem
Bardócz Gábor képviselő Igen
Koszták Rudolf képviselő Tartózkodik
Kovács Tibor Ferenc képviselő Igen
Papp Gabriella Diána képviselő Igen
Rónai Pálné képviselő Igen
Rimóczi Sándor Vilmos elnök Nem
Felelős: Vizsgáló Bizottság
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

181/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/F.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva fegyelmi eljárást rendel el Nagytarcsa község polgármestere ellen. A fegyelmi eljárás tárgyát a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntések és intézkedések során a Kat. 46.§ (4) bekezdésében foglalt hatásköri korlátozások figyelmen kívül hagyása, valamint Mötv. 115.§-ában foglalta gazdálkodás szabályosságáért viselt felelősségére vonatkozó szabályok, valamint a jogalkotással kapcsolatos előírások megsértése képezi.
1. A képviselő-testület a tagjai sorából háromtagú fegyelmi vizsgálóbizottságot bíz meg.
A fegyelmi vizsgálóbizottság elnökének: Kovács Tibor Ferenc képviselőt,
további két tagjának: Szlaukó Istvánné alpolgármestert és Bardócz Gábor képviselőt választja meg.
2. A fegyelmi vizsgálóbizottság feladata annak megvizsgálása, hogy a polgármester az 1. pontban foglalt döntései és intézkedései során a tisztségéből eredő kötelezettségeit vétkesen megszegte-e és fegyelemsértés esetén milyen fegyelmi büntetés kiszabása indokolt. A képviselő-testület kötelezi a fegyelmi vizsgálóbizottságot a fegyelmi eljárás a megbízását követő harminc napon belüli lefolytatására, ennek keretében a polgármester meghallgatására. A fegyelmi vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a fegyelmi vizsgálóbizottság elnöke a jelentés elkészítését követő tizenöt napon belüli időpontra – a jelentés egyidejű megküldésével – összehívja a képviselő-testület ülését.
3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fegyelmi vizsgálóbizottsága fegyelmi eljárás lefolytatásához szükség szerint jogi szakértő segítségét vegye igénybe.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELUTASÍTJA

2020. augusztus 17.


182/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. augusztus 17 -i rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

183/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. 08. 17-i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbi tartalommal elfogadja:
Napirendi pontok:
1. Civil szervezetek sport-kultúra pályázatának felülvizsgálata
2. A pandémia idején hozott 77/2020.(III.20.) Polgármesteri Határozat felülvizsgálata
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

184/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester által, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hozott, 77/2020. (III.20.) Polgármesteri Határozatot helyezze hatályon kívül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

185/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének sport keret terhére 500.000 Ft támogatási összeget biztosít a Béta Motorsport Egyesület részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

186/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 300.000 Ft támogatási összeget biztosít a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért civil szervezet részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

187/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 150.000 Ft támogatási összeget biztosít a Felsőrét Lakópark Egyesület civil szervezet részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

188/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 250.000 Ft támogatási összeget biztosít a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

189/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 1.600.000 Ft támogatási összeget biztosít a Nagytarcsai Hagyományőrző Egyesület részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

190/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 2.000.000 Ft támogatási összeget biztosít a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

191/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének kultúra keret terhére 700.000 Ft támogatási összeget biztosít a Nyugállományú Honvédők civil szervezet részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

192/2020. (VIII.17.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján, a pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására, a 2020. évi költségvetésének sport keret terhére 100.000 Ft támogatási összeget biztosít a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért civil szervezet részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

2020. szeptember 28.


193/2020. (IX.28.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

194/2020. (IX.28.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti 22., 23., és 28. napirendi pontokat összevontan tárgyalja 5. napirendi pontként, valamint a 7. napirendi pontot 4. napirendi pontként tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

195/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen ülésen a „Tiszta udvar, rendes ház” beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása, valamint a Javaslattétel Díszpolgári címre tárgyú előterjesztéseket 29. és 30. napirendi pontként tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

196/2020. (IX.28.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi, módosított napirendi pontokat tárgyalja:

1. I. féléves pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató
2. 2020. évi költségvetés I. módosítás
3. III. Védőnői körzet létrehozása, rendelet módosítása
4. A helyi újság szerkesztői- kiadói feladataira beérkezett pályázatok áttekintése, javaslattétel
5. A 121/2020. (V.26.), Polgármesteri Határozat felülvizsgálata
A 128/2020. (VI.4.), 145/2020. (VI.17.) és a 147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozatokkal kapcsolatos lakossági bejelentés vizsgálata
Vészhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések törvényességi felülvizsgálata a Pest Megyei Kormányhivatal által
6. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület között kötött megállapodás módosítása
7. Csatlakozás a „Babazászló” programhoz
8. Nagytarcsa Csillagszem Óvoda csoport létszám emelése
9. A Táncsics Művelődési Ház használata
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
11. 2021. évi Egyházi és Világi Borok versenyen főszervezőként való részvétel
12. Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés
13. A Nagytarcsai Szabadidős– Egészség Sportpark IV. ütemének befejezése
14. Beszámoló a DPMV Zrt.-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
15. A Grundért Sport Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése
16. „Bérlőkijelőlési” szabályzatzat megalkotása a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő lakásokra
17. 2021. évi építményadó emelése
18. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
19. Múzeum pályázati szerződés megtárgyalása
20. Független szakértő felkérése a Közszolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának vizsgálatára
21. Nagytarcsa Község 2021-2035 időszak közötti Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó Gördülő terv elkészítése
22. Nagytarcsa Község Víz- szennyvízhálózatának fejlesztése
23. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
24. Helpynet applikáció felülvizsgálata
25. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
26. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
27. „Tiszta udvar, rendes ház” beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
28. Javaslattétel Díszpolgári címre
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

197/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZMSZ előírása szerint, az alábbiakat 1. és 2. napirendi pontként tárgyalja.
1. napirendi pont Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés,
2. napirendi pont A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

198/2020. (IX.28.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi, módosított napirendi pontokat tárgyalja:

1. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
2. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések.
3. III. Védőnői körzet létrehozása, rendelet módosítása
4. A helyi újság szerkesztői- kiadói feladataira beérkezett pályázatok áttekintése, javaslattétel
5. A 121/2020. (V.26.), Polgármesteri Határozat felülvizsgálata
A 128/2020. (VI.4.), 145/2020. (VI.17.) és a 147/2020. (VI.17.) Polgármesteri Határozatokkal kapcsolatos lakossági bejelentés vizsgálata
Vészhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések törvényességi felülvizsgálata a Pest Megyei Kormányhivatal által
6. I. féléves pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató
7. 2020. évi költségvetés I. módosítás
8. Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület között kötött megállapodás módosítása
9. Csatlakozás a „Babazászló” programhoz
10. Nagytarcsa Csillagszem Óvoda csoport létszám emelése
11. A Táncsics Művelődési Ház használata
12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
13. 2021. évi Egyházi és Világi Borok versenyen főszervezőként való részvétel
14. Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés
15. A Nagytarcsai Szabadidős– Egészség Sportpark IV. ütemének befejezése
16. Beszámoló a DPMV Zrt.-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
17. A Grundért Sport Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése
18. „Bérlőkijelőlési” szabályzatzat megalkotása a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő lakásokra
19. 2021. évi építményadó emelése
20. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
21. Múzeum pályázati szerződés megtárgyalása
22. Független szakértő felkérése a Közszolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának vizsgálatára
23. Nagytarcsa Község 2021-2035 időszak közötti Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó Gördülő terv elkészítése
24. Nagytarcsa Község Víz- szennyvízhálózatának fejlesztése
25. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
26. Helpynet applikáció felülvizsgálata
27. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
28. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
29. „Tiszta udvar, rendes ház” beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
30. Javaslattétel Díszpolgári címre
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

199/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

200/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés című napirendi pontot nem tárgyalja, további előkészítésre visszautalja a hivatalnak.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

201/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZMSZ előírása szerint, az alábbiakat 1. és 2. napirendi pontként tárgyalja.
1. napirendi pont Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés,
2. napirendi pont A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

202/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sport- és Szabadidőpark IV. üteme 2020-ban valósuljon meg, ehhez a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, melyből az idei évben 4 millió Ft-ot felhasznál a megvalósításhoz. Ennek az összegnek a feltétele a terület tulajdonviszonyának rendezése. Továbbá megbízza Koszták Rudolf képviselőt, hogy a Nagytarcsai Sport- és Szabadidőpark IV. ütemének elindításában bruttó 4 millió Ft összeghatárig eljárjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

203/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak megküldi az alábbi határozatokat törvényességi felülvizsgálatra, illetve állásfoglalást kér az alábbi kérdések tekintetében:
Határozatok:
95/2020, 107/2020, 112/2020, 118/2020, 120/2020, 121/2020, 123/2020, 128/2020, 147/2020
– A polgármester hatályon kívül helyezheti, módosíthatja e a hatályos SZMSZ-t egyszemélyben?
– A polgármester a vészhelyzet alatt, azzal szorosan nem összefüggő, a település költségvetését erősen érintő ügyekben hozhat e egyszemélyben döntést, és ha igen az milyen fejlesztésekre és kiadásokra terjedhet ki.
– A polgármester a vészhelyzethez, katasztrófavédelemhez nem kapcsolódó településrendezési ügyekben, beleértve a belterületbe vonást, terület kisajátítást, illetve a HÉSZ módosításában eljárhat e, és ha igen, az milyen jellegű településrendezésre, fejlesztésekre terjedhet ki.
Felelős: Jegyző
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

204/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község a 2021. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. Egyben felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás közzétételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

205/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda 6 csoportjában a csoportlétszámot a 2011. évi CXC. tv. (Köznevelési törvény) 25.§ (7) bekezdés értelmében 20%-al megemelje. 25 fő maximális létszám + 20% (5 fő) = 30 fő/csoport.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

206/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület között kötött módosított megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Megállapodnak abban, hogy Nagytarcsa Község 2020. évi tagdíja 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

207/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Nagytarcsa Község főszervezőként vegyen részt a 2021. évi Egyházi és Világi Borok versenyén.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

208/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község csatlakozzon a „Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom” által indított kezdeményezéshez, mely szerint „Babazászló”-t tűz ki a Polgármesteri Hivatal épületére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

209/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közszolgáltató Kft, a kezelésében lévő Táncsics Művelődési Házban a termeket a 2020. évben is változatlanul, költségmentesen biztosítsa az előterjesztés melléklete szerinti használóknak.
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

210/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati újság főszerkesztői feladatainak ellátására kiírt pályázat nyertesévé a H2 Highway Korlátolt Felelősségű Társaságot nyilvánítsa. Kérje fel a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

211/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytarcsa Község Önkormányzatának intézményekkel együtt vett 2020. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevételi főösszeg 2.546.098.334 2.561.642.321 1.371.601.195 53,54%
Kiadási főösszeg 2.546.098.334 2.561.642.321 846.148.223 33,03%

Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézményekkel együtt) 2020. évi költségvetés előirányzatainak
első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 175 999 851 177 595 153 93 625 146 52,72%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
Közhatalmi bevételek 1 064 520 000 1 064 520 000 358 636 283 33,69%
Működési bevételek 122 195 304 122 195 304 36 840 616 30,15%
Felhalmozási bevételek 600 000 600 000 2 850 000 475,00%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 000 000 35 000 000 0 0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 357 115 65 357 115 41 302 850 63,20%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
Maradvány igénybevétele 578 773 302 578 773 302 578 773 302 100,00%
Központi irányítószervi támogatás 503 652 762 517 601 447 259 565 786 50,15%
2 546 098 334 2 561 642 321 1 371 593 983 53,54%
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 402 349 621 427 719 324 220 535 489 51,56%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 206 745 75 425 869 41 148 934 54,56%
Dologi kiadások 426 872 568 336 134 614 125 900 202 37,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 300 000 6 300 000 3 040 574 48,26%
Egyéb működési célú kiadások 294 979 883 338 146 831 113 356 780 33,52%
Beruházások 757 944 027 777 768 527 62 049 448 7,98%
Felújítások 52 960 758 54 713 739 3 358 633 6,14%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 0 0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 10 622 860 50,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai 510 239 012 524 187 697 266 152 036 50,77%
2 546 098 334 2 561 642 321 846 164 956 33,03%

A Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézmények nélküli) 2020. évi költségvetési előirányzatainak
első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 175 999 851 177 595 153 93 625 146 52,72%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
Közhatalmi bevételek 1 064 365 000 1 064 365 000 358 571 283 33,69%
Működési bevételek 115 470 294 115 470 294 34 120 145 29,55%
Felhalmozási bevételek 600 000 600 000 2 850 000 475,00%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 000 000 35 000 000 0 0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 357 115 65 357 115 41 302 850 63,20%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
Maradvány igénybevétele 575 688 367 575 688 367 575 688 367 100,00%
2 032 480 627 2 034 075 929 1 106 157 791 54,38%

 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 54 852 864 67 156 181 33 925 799 50,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 471 962 12 367 968 6 189 495 50,04%
Dologi kiadások 336 694 401 245 956 447 92 323 389 37,54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 300 000 6 300 000 3 040 574 48,26%
Egyéb működési célú kiadások 294 979 883 338 146 831 113 356 780 33,52%
Beruházások 746 641 027 766 465 527 61 672 348 8,05%
Felújítások 51 055 758 52 249 558 3 358 633 6,43%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 0 0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 10 622 860 50,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai 510 239 012 524 187 697 266 152 036 50,77%
2 032 480 627 2 034 075 929 590 641 914 29,04%

A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 223 331 749 228 656 930 117 162 489 51,24%
Kiadás 223 331 749 228 656 930 110 812 034 48,46%

A Csillagszem Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 254 322 693 260 922 693 127 972 380 49,05%
Kiadás 254 322 693 260 922 693 125 665 521 48,16%

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2020. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 35 963 265 37 986 769 20 308 535 53,46%
Kiadás 35 963 265 37 986 769 19 045 487 50,14%

Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

212/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízottakat választ annak céljából, hogy vizsgálják meg a fent ismertetett, járdaépítésre vonatkozó ügyet.
A megbízottak vizsgálat során bárkit meghallgathatnak, bármilyen iratot megvizsgálhatnak, szükség szerint szakértőt vehetnek igénybe.
Ezen belül különösen:
– iratokat és dokumentumokat vizsgálnak meg,
– meghallgatják az ügyben érintett lakosságot,
– felmérik, hogy a kétszeresére emelt beruházási összeg mely beruházásoktól vont el forrást, különös tekintettel a költségvetés kiemelt céljaira.
A képviselő-testület Bardócz Gábor képviselőt és Barna Ervin bizottsági tagot megbízottnak a fentebb ismertetett feladatok elvégzésére megválasztja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ügyben keletkezett iratokat és dokumentációt bocsássa a megbízottak rendelkezésére.
A megbízottak vizsgálati jelentését vagy jelentéseit nyilvánosságra kell hozni.
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

213/2020. (IX.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízottakat választ annak céljából, hogy vizsgálják meg a „záportározó” ügyét.
A megbízottak vizsgálat során bárkit meghallgathatnak, bármilyen iratot megvizsgálhatnak, szükség szerint szakértőt vehetnek igénybe.
Ezen belül különösen:
– meghallgatják a tulajdonosokat, hogy álláspontjuk alapján a terület megszerzése egységes elveken alapulva megtörténhessen, ideértve a végleges megoldás kidolgozásáig bérleti díj fizetését is.
– Felmérik, hogy az ügy végleges rendezése milyen költségekkel jár (ebbe az összegbe nem tartozik bele a már elköltött tereprendezési munkálatokra fordított 23 millió forint.
2020. november 30-ig a tulajdonosokkal meg kell állapodni.
A megbízottak megvizsgálják, hogy az idegen tulajdonon történt tevékenység 23 millió forintos költségének tekintetében, amelynek kifizetése a költségvetési rendelet ellenében, azt megsértve történt meg, megállapítható-e személyes felelősség, és fennállnak-e e károkozás folytán esetleges kártérítési felelősség feltételei, és ezek ki(ke)t és milyen mértékig terhelhetnek.
A megbízottak haladéktalanul tájékoztatják a kormányhivatalt a jogsértő állapot fennállásáról, kérve a helyzet törvényességi szempontból történő megvizsgálását.
Ezen felül áttekintik az esetleges büntetőjogi felelősség fennállásának lehetőségét is.
A képviselő-testület Koszták Rudolf képviselőt, Tokaji Attila bizottsági tagot és Rédei Attiláné bizottsági tagot megbízottnak a fentebb ismertetett feladatok elvégzésére megválasztja.
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2020. október 05


215/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

216/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi, módosított napirendi pontokat tárgyalja:
1. A Nagytarcsai Termelői Piac új helyének kijelölése
2. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely – 2019. évi Kubinyi Ágoston pályázaton elnyert- 6. sz. kiállítótermének grafikai megújításához szükséges szerződés megkötése
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. forrásbiztosítási kérelme
4. Beszámoló a DPMV Zrt.-vel történt megbeszélésről, a folyamatban lévő szerződésekről és az ivóvízzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről
5. A Grundért Sport Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése
6. „Bérlőkijelölési” szabályzat megalkotása a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő lakásokra
7. 2021. évi építményadó emelése
8. Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Honvédelmi Minisztérium közötti háromoldalú, a lakótelepi fűtésről szóló szerződés felülvizsgálata
9. Múzeum pályázati szerződés megtárgyalása
10. Független szakértő felkérése a Közszolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának vizsgálatára
11. Nagytarcsa Község 2021-2035 időszak közötti Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó Gördülő terv elkészítése
12. Nagytarcsa Község Víz- szennyvízhálózatának fejlesztése
13. Akácfa utca és Millennium utca kereszteződésébe tükör kihelyezésének megtárgyalása
14. Helpynet applikáció felülvizsgálata
15. Nagytarcsa Község Önkormányzata által fenntartott intézmények informatikai felülvizsgálatának megtárgyalása
16. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú és többször módosított önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
17. „Tiszta udvar, rendes ház” beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
18. Javaslattétel Díszpolgári címre
19. Képviselő-testület feloszlatása
20. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

217/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai termelői piac ideiglenes helyéül a Győri János tér területét jelöli ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

218/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a piac helyszínének kialakításához a költségvetés beruházás felújítás, piac kialakítás sorának 12 700 000 Ft-os keretének terhére. 500 000 Ft, azaz Ötszázezer Ft forrást biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

219/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy újból kezdeményezi a Nagytarcsa 503/6 hrsz. ingatlan térítésmentes átvételét, felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Vagyongazdálkodási Osztályával.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

220/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata szerződést köt a Kapitány Dekor Bt.-vel a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhelyen a 6. számú teremben történő grafikai megújítások elvégzésére. A 2019. évi Kubinyi Ágoston Program pályázati forrásából bruttó 500.000.- Ft értékben, 2020.09.01 – 2020.10.30 –i határidővel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

221/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely felújítására vonatkozó módosított vállalkozási szerződést elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

222/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község hidrogeológiai vízbázisának felmérésére független szakértői vizsgálatára kér be ajánlatot.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

223/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.) által benyújtott gördülő fejlesztési terv véleményezése tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

224/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott forrásbiztosítási igényt részben megalapozottnak tartja, és 2020. október hónapra 8.000.000 Ft forrást biztosít.
A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert a fent meghatározott összeg átutalására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

225/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Grundért Sport Kft. jogi helyzetének rendezése tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

226/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Grundért Sport Kft. végelszámolása tárgyú előterjesztés megtárgyalását elnapolják, valamint további előkészítésre a Jogi –, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részére visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

227/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő, Nagytarcsa területén található lakások bérlőkijelöléséről készüljön „Bérlőkijelölési Szabályzat”.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

228/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2021.01.01-től az építményadót 1600 Ft/nm/év tárgyú napirendi pont megtárgyalását elnapolja, egyben további előkészítésre a Jogi –, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részére visszautalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

229/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen az ülés SZMSZ 9.§ (14) alapján, az 5 órás idő túllépése miatt az ülést folytatják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

230/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést bezárják azzal a megkötéssel, hogy a jelen ülés még meg nem tárgyalt napirendi pontjait 3 nap múlva rendkívüli ülés keretében tárgyalják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELUTASÍTVA

231/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településen a távhőszolgáltatásról rendeletet alkot, amelyben kijelöli a FŐTÁV Zrt-t. mint engedélyest a távhőszolgáltatási kötelezettségének a biztosítására. A rendelet a FŐTÁV Zrt. távhőszolgáltatási engedélyének Nagytarcsa településre történő kiterjesztésével lép hatályba.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős. Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

232/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
vagyonkezelői szerződést köt a FŐTÁV Zrt-vel az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi telep fűtőmű (kazánház) üzemeltetésére és a fűtés- és használati melegvíz szolgáltatására. A vagyonkezelői szerződés hatálybalépésével a 18/2014. (II.23.) számú önkormányzati határozat hatályát veszti. A vagyonkezelői szerződés a helyi távhőszolgáltatási rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

233/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. szeptember 14-i Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság nyílt ülésén elhangzott információk alapján, az önkormányzat jegyzője kérjen fel közjegyző által kirendelt független szakértőt, 400.000 Ft +Áfa összeghatárig, hogy indítson vizsgálatot a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2018-as évi beszámolójának elfogadása és az az alapján történt önkormányzati kifizetések vonatkozásában. A vizsgálat aktuális helyzetéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2020.10.15
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

234/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Széchenyi utcát a Szilas-patak véderdőjével összekötő „Madártani” ösvény (eddig sétány) 12m széles úttá történő kiszabályozását visszavonja, és továbbra is kizárólag gyalogos, vagy kerékpáros forgalom részére alkalmas sétánnyá minősíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELUTASÍTVA

235/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hivatal kezdeményezze a TSZT-3-l-m a TSZT-4m és az SZT 4m jelű térképek összhangba hozását a határozatok és a tényleges állapot szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

236/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hogy a hivatal kezdeményezze a módosítások után az eddig is többször módosított HÉSZ egységes szerkezetbe foglalását 2020. november 25-éig, és abból alkosson új rendeletet.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

237/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szaktervezők bevonásával vizsgálja felül a jelenlegi általános HÉSZ-t, és tegyen javaslatot annak módosítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

238/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a ………….. költségvetési sor terhére biztosítson 600.000 Ft-ot, kérje fel a DPMV-t, hogy Nagytarcsa Község 2021-2035 közötti időszakra Víz- és Szennyvízhálózatának fejlesztésére a Gördülő tervet készítesse el, azzal a kitétellel, hogy a tervezésbe, illetve annak előkészítésbe vonja be az ezzel kapcsolatban felkért megbízottakat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

239/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester kezdje meg a tárgyalásokat a 2019. évben kialakított Kistarcsát – Nagytarcsával összekötő vízvezeték műszaki átadás-átvételével, hivatalos üzembe helyezésével kapcsolatban.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

240/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester kezdje meg a tárgyalásokat az Öregszőlő lakópark beruházóival, illetve a lakók képviselőjével a terület infrastrukturális problémáinak megoldása céljából.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

241/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közszolgáltatónál tapasztalt informatikai állapot (pl. illegális szoftverhasználat) miatt a Hivatal és intézményeinek informatikai felülvizsgálatát rendelje el. A vizsgálat elvégzésére informatikai auditort kérjen fel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

242/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat weboldalát az ASP Központ által biztosított tárhelyre migrálja. A nagytarcsa.hu domain-t pedig az újonnan kialakított oldalra irányíttassa át. Ezzel egy időben módosítsa a rendszergazdával kötött vállalkozási szerződést, melynek 3-as és 8-as pontjának 2. bekezdése ezáltal okafogyottá válik. Kérje fel a Polgármestert az ASP Központtal való kapcsolatfelvételre és a szerződés módosítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

243/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helpynet rendszerről kötött szerződést a lejárat után ne hosszabbítsa meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

244/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Akácfa utca – Millennium utca kereszteződésébe forgalmi tükröt helyezzen ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

245/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Gyöngyvirág utca sarkán lévő 149,150,151,152,153,154 hrsz-ú területek tulajdonosait nyilatkoztatja, hogy a tulajdonukat képező terület eredeti EV övezeti besorolásának visszaállítását kéri, vagy a jelenlegi KbZá-1 övezeti besorolás mellett döntenek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

246/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományos kategóriájának díjazottjai az alábbiak legyenek:
I. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Boglárka u. 4/a szám alatti ingatlan tulajdonosa
II. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Szilfa u. 26. szám alatti ingatlan tulajdonosa
III. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Bodza u. 20/1. szám alatti ingatlan tulajdonosa
Kérje fel a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

247/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottjai az alábbiak legyenek:
I. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Leányka u. 9. szám alatti ingatlan tulajdonosa
II. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Ady Endre u. 48. szám alatti ingatlan tulajdonosa
III. helyezett: 2142. Nagytarcsa, Munkácsy u. 42. szám alatti ingatlan tulajdonosa
Kérje fel a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

248/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Csapadékvíz koncepciós terv tárgyú előterjesztést napirendre veszik és jelen ülés keretein belül tárgyalják.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

249/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert, hogy 2 napon belül vegye fel a kapcsolatot Papp Gabriella Diána képviselővel és egyeztessen vele egy időpontot, ahol a képviselő asszony is meg tud jelenni. Ezt követően erre az időpontra, mely a képviselő asszonynak is megfelel, rendkívüli ülés összehívásáról intézkedjen. A rendkívüli ülés egy napirendi pontja a képviselő-testület feloszlatása.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

250/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Csapadékvíz koncepciós tervének elkészítésére pályázatot ír ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

Zárt ülés határozatai:

251/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

252/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Rimóczi Sándor Vilmos polgármester és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata javaslatát a díszpolgári címre, és a 2020. év posztumusz díszpolgárának Molnár Lajos János tanítót választotta. Számára „Nagytarcsa díszpolgára” címet adományozza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

253/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tárgyú előterjesztéseket a jelen ülés keretében tárgyalja, azokat felveszi a napirendi pontok közé.
1. A Nagytarcsai Termelői Piac új helyének kijelölése
2. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. forrásbiztosítási kérelme
3. Csapadékvíz elvezetési terv elkészítése
4. Képviselő-testület feloszlatása
5. A Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely – 2019. évi Kubinyi Ágoston pályázaton elnyert 6. sz. kiállítótermének grafikai megújításához szükséges szerződés megkötése
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

254/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Rimóczi Sándor Vilmos polgármester és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata javaslatát a díszpolgári címre, és a 2020. év posztumusz díszpolgárának Molnár Lajos Jánosné tanítót választotta. Számára „Nagytarcsa díszpolgára” címet adományozza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

255/2020. (X.05) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Rimóczi Sándor Vilmos polgármester és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata javaslatát a díszpolgári címre, és a 2020. év posztumusz díszpolgárának Galántai Györgyné volt NSZÖ elnököt választotta. Számára „Nagytarcsa díszpolgára” címet adományozza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

2020. október 12.


256/2020. (X.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. §-ában foglaltaknak megfelelően önmagát, mint Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületét feloszlatja.
Határidő: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv-ben meghatározott határnapok alapján.
Felelős: Helyi Választási Bizottság, Helyi Választási Iroda
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

257/2020. (X.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

258/2020. (X.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
A Képviselő-testület önfeloszlatása
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

2020. október 29.


259/2020. (X.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

260/2020. (X.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) taggyűlését 2020. november 3-án, 16 órára hívja össze.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

2020. november 3.


261/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza
meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

262/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Az ügyvezető lemondásának elfogadása
2. Ádány Barbara (volt ügyvezető), ügyvezetői felelőssége alóli felmentése a
2019. évi gazdasági év vonatkozásában
3. Új ügyvezető személyének megválasztása
4. Felügyelő-bizottsági tag lemondása, valamint új elnök választása
5. A Kft. 2019. évi mérlegének és mérleg főösszegének elfogadása
6. Rimóczi Sándor Vilmos megbízása az alapítói okirat módosítás és kapcsolódó
okiratok aláírásával, cégbírósági eljárás lefolytatására
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA

263/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagytarcsai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi
u. 35.) alapítói jogainak gyakorlója akként határoz, hogy Ádány Barbara
ügyvezetői tisztségről történő lemondását 2020. október 31. napjával
tudomásul veszi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot
ELFOGADTA

264/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagytarcsai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi
u. 35.) alapítói jogainak gyakorlója akként határoz, hogy a 2019. évi
vonatkozásában Ádány Barbara ügyvezetőt az ügyvezetői felelőssége alól
felmenti, mivel ezen gazdasági évben a társaság ügyvezetői feladatait nem ő
látta el, a mérleg elkészítése a korábbi ügyvezető által szolgáltatott adatok
alapján készült.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot
ELFOGADTA

265/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) ügyvezetői állását 2020.november 11-i beadási
határidővel meghirdeti. Ezt követően a 2020. november 16-i rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen a jelentkezőket meghallgatja, és az ügyvezető
személyéről dönt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: 2020. november 16.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot
ELFOGADTA

266/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagytarcsai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.)
alapítói jogainak gyakorlója akként határoz, hogy a Felügyelő-bizottság elnöke 2020.
július 21. napjától kezdődően Jurics Jolán.
Nagy Tibor elnök továbbra is a felügyelő-bizottság tagja marad, de nem annak
elnökeként.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot
ELFOGADTA

267/2020. (XI.03.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete, mint a Nagytarcsai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.13-09-166978, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.)
alapítói jogainak gyakorlója akként határoz, hogy a társaság 2019. évi mérlegét
64.234 e Ft mérleg főösszeggel, – 17.127e Ft eredménnyel elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot NEM
FOGADTA El

2020. november 5.


268/2020. (XI.05.) Polgármesteri határozat
az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” pályázat benyújtásáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján alkalmazni
kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. §. (4) bekezdését, amely alapján
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint dönt:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának a (továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere
döntött arról, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az
Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm.
határozat 6. pontjában foglaltak alapján közzé tett „Illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatása”elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.
Az igényelt támogatás összege: 4.252.500,- Ft.
Az illegális hulladéklerakók felszámolásának költsége: 4.252.500,- Ft.
A pályázati igénylésben szereplő, hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú
ingatlan(ok):
– 072/16 (külterület, kivett út)
– 073 (külterület, kivett közút)
– 067/1 (külterület, kivett közút)
– 061/25 (külterület, kivett út)
– 012/6 (külterület, kivett közút)
– 074/2 (külterület, szántó)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

269/2020. (XI.05.) Polgármesteri határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján alkalmazni
kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. §. (4) bekezdését, amely alapján
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A 2020. november 4-től hatályos Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséből az általános céltartalék
keretből 5 millió forintot különít el a védekezés költségeire.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 9.


270/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzat 2. számú háziorvosi körzeti feladatok ellátását pályázat útján töltsék be. A pályázat kiírását a mellékelt kiírás szerint fogadom el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

271/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy a 2019. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó beszámolót, elszámolást a benyújtott dokumentumok alapján a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület beszámolóját, elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

272/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt tartalom szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

273/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft.-vel GDPR megfelelés tárgyában megbízási szerződést köt, és vállalja mind az egyszeri díj (nettó 1.000.000 Ft), mind a havi díj (nettó 140.000 Ft) megfizetésének kötelezettségét. Ennek érdekében a szükséges összeget az általános céltartalék keretről kéri átcsoportosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

274/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy Bakné Fórizs Viktória megbízási szerződését határozott időre, fél év időtartamra meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

275/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a háziorvosi rendelőbe egy laptopot szerez be bruttó 200.000 Ft értékben, melynek forrása az Önkormányzat veszélyhelyzeti kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

276/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy megköti a feladat-átadási szerződést a 2-es területi védőnői körzet védőnői feladatainak ellátására Csépe Katalin Éva védőnő egészségügyi vállalkozóval.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

277/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy megköti a feladat-átadási szerződést a 3-as területi védőnői körzet védőnői feladatainak ellátására Simonné Szatmári Tünde védőnő egészségügyi vállalkozóval.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 10.


278/2020. (XI.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy határozott időre, 2021. március 15. napjáig meghosszabbítja a Nagytarcsa Önkormányzat közigazgatási területén lévő teljes közvilágítás hálózat üzemeltetésére és karbantartására kötött Szolgáltatási szerződést a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Lévai út 46., adószám: 11963877-2-13, képviselik: Kolozs Lajos és Juhász Zsolt ügyvezetők). Az aláírt Szolgáltatási Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

279/2020. (XI.11.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy az általános céltartalék keret terhére az alábbi átcsoportosításokat kell végrehajtani:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Város cofogra
K331-Közüzemi díjak sorra: 1.000.000 Ft
K351- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése sorra: 270.000 Ft
Szociális támogatások cofogra
K48-Egyéb nem intézményi ellátások sorra – 300.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

280/2020. (XI.11.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a távmunkavégzéshez informatikai eszközöket szerez be nettó 300.000 Ft értékben, melynek forrása az Önkormányzat veszélyhelyzeti kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

281/2020. (XI.11.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, a 2. és 3. területi védőnői
körzet feladatainak ellátására Csépe Katalin Éva (székhely: 2100 Pécel, Szondy utca 20.;
adószáma: 70635692-1-42) és Simonné Szatmári Tünde (székhely: 1174 Budapest, Horváth
Ernő u. 20.; adószáma: 70635692-1-42) védőnő egészségügyi vállalkozókkal a 2142
Nagytarcsa, Sport u. 8. (hrsz: 03/3.) sz. alatti 638 m2 nagyságú ingatlanon elhelyezett 60 m2
alapterületű irodának valamint a védőnői feladatok ellátása céljából rendelőnek kialakított 4
db konténerből álló egységre, és a benne található védőnői munkához szükséges eszközökre
és berendezésekre bérleti szerződést köt 2021. január 1. napjával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 12.


282/2020. (XI.12.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A járvány elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében a Közterület-felügyelő
munkakörhöz egy használt autó beszerzése szükséges 1.000.000 Ft értékhatárig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

283/2020. (XI.12.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Polgármestere úgy határoz, hogy a Flex Polgárőr Egyesületet
bruttó 1.000.000 Ft-tal támogatja. A 2020. évi költségvetés Város cofog K512 Önkormányzati
többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás során az előirányzat
tervezésre került.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 13.


284/2020. (XI.13.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében tájékoztató veszélyhelyzeti kiadványt rendel meg,
alkalmanként 2000 példányban, nettó 78.525 Ft-ért kétheti rendszerességgel, a veszélyhelyzet végéig,
amelynek forrása az Önkormányzat veszélyhelyzeti kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

285/2020. (XI.13.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület számára a 2020. október 16-én benyújtott kérelme alapján
2.221.199,- Ft-os támogatást – a szerződés aláírását, valamint a szükséges dokumentumok hiánytalan
benyújtását követően – úgy fizeti ki, hogy 1.233.253,- Ft-ot átutalással rendezi, 987.946,- Ft-ot pedig a
tavalyi támogatás, számlákkal alá nem támasztott részébe beszámítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 17.


286/2020. (XI.17.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
1.) Visszavonja a 217/2020 (X.05.) Képviselő-testületi határozatot:”Nagytarcsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Termelői Piac
ideiglenes helyéül a Győri János tér területét jelöli ki.”
2.) A Nagytarcsai Termelői Piac ideiglenes helyéül a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
(Községháza) mögötti parkoló területét (Rákóczi u. 2.) jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 18.


287/2020. (XI.18.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Dél – Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190., Cg.: 13-10-041281) által
elkészített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra” c. dokumentumot a mellékletben szereplő
tartalommal elfogadja és felkéri a Szolgáltatót, hogy jelen döntését küldje meg a Magyar Energetikai
és Közmű Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

288/2020. (XI.18.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Szerződést köt a Dél – Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (2360 Gyál, Kőrösi út
190., Cg.: 13-10-041281, képviseli: Horváth Attila vezérigazgató) a Nagytarcsa, 0119/78.
hrsz.-ú ingatlanon 10. számú kút létesítésére a 13-8251/KKT/2017 számú tervdokumentáció
és a 35100_6268/2019. ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján.
A DPMV Zrt. részére Nagytarcsa Község Önkormányzata a nettó 25.000.000,- Ft díjat az
eszközhasználati díj terhére 2021. április 30-ig köteles teljesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

289/2020. (XI.18.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Szerződést köt a Dél – Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (2360 Gyál, Kőrösi út
190., Cg.: 13-10-041281, képviseli: Horváth Attila vezérigazgató) a Nagytarcsa, 1251/114.
hrsz., 093/272 hrsz. alatti ingatlanok esetében D100 KPE ivóvíz vezeték kiépítése 2 db
tűzcsappal, két végén rákötéssel 400 méter hosszon, a Millennium utca és a Berdó Ipartelep
között (havária).
A DPMV Zrt. részére Nagytarcsa Község Önkormányzata a nettó 10.000.000,- Ft díjat az
eszközhasználati díj terhére 2020. december 10-ig köteles teljesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

290/2020. (XI.18.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy meghatalmazza Balik
Levente 2142 Nagytarcsa, Bocskai u. 22. sz. alatti lakost és Babarcziné Sóti Ildikó 1188 Budapest,
Kölcsey u. 44/B. sz. alatti lakost, hogy a tűzifa tulajdonba adására vonatkozó eljárásban a Nagytarcsai
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t képviselje és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé az
ügyintézésben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 19.


291 /2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Az Állami Számvevőszék az EL-2942-503/2020. iktatószámú levelében a számvevőszéki ellenőrzés
keretében Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatalának számlarendjét hiányként tárta fel. A
számlarend rendelkezésre áll, azonban az Önkormányzaté került az ellenőrzés során feltöltésre. Felkéri
a jegyzőt, hogy a hiánypótlásnak tegyen eleget, a Polgármesteri Hivatal számlarendjét a vonatkozó
rendszerbe a megadott határidőn belül (15 nap) töltse fel és erről az ÁSZ elnökét levélben értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

292/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármestere a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a pályázót:

Támogatás összege: 10.000.- Ft/hó
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

293/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármestere a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában … pályázatát elutasítja, mert nem felelt
meg a pályázati kiírásnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester

294/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy feladat-ellátási szerződést
köt a Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői. út 26.; adószám: 15329808-2-42) Fogászati és
Szájsebészeti Oktató Intézettel, mint Szolgáltatóval fogorvosi ügyeleti ellátásra 2021. január 1-től.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 20.


295/2020. (XI.20.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
a határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: a polgármester
Határidő: 2020. december 1. ( a határozat megküldésére a Társulás részére)

2020. november 23.


296/2020. (XI.23.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) ügyvezető
igazgatójának megválasztja Nyerges Ambrust.
Az új ügyvezetőt főállásban, teljes munkaidőben, 6 hónap határozott időre (2020. november 23- 2021.
május 23.) havi bruttó 425.000,- Ft munkabérrel választja meg.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal

297/2020. (XI.23.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa
Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében eljárva Rimóczi
Sándor Vilmos polgármester az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2. A hitel futamideje 2021. január 04-től 2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 50.000.000 Ft
3. A képviselő-testület nevében eljárva a Polgármester – figyelembe véve a mindenkor
hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául
felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit, valamint tudomásul veszi, hogy a hitel az 1-2-14-
8400-0292-3/1, valamint az 1-2-13-8400-0274-8/2. számon, tartós finanszírozási jogviszonyra
tekintettel megkötött jelzálogszerződés hatálya alá tartozik.
4. A képviselő-testület nevében eljárva a Polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A polgármester a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárhat, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodhat, és a szerződést aláírhatja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. november 24.


298/2020. (XI.24.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Bérleti szerződést köt a Magyar Telekom Nyrt.-vel a 066/4 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanon található víztorony 15 m2 alapterületű részére, 4 év határozott időtartamra 1.010.000
forint + áfa/év díj ellenében.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal

2020. november 30.


299/2020. (XI.30.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A 277/2019. (XII.16). számú Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A 3. számú ellenőrzési pont kikerül a 2020. évi ellenőrzési programból, tekintettel az év közbeni
sorozatos ügyvezető váltásokra és az ezzel összefüggő folyamati nehézségekre, valamint a belső
ellenőrzést végző cég leterheltségére. Az ellenőrzés azonban szükséges, annak elvégzésére a
következő év folyamán kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 01.


300/2020. (XII.01.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, amely az elfogadás napját
követő naptól lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

301/2020. (XII.01.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális
Segítő Szolgálat aktualizált 2020. évi szakmai programját elfogadja.
Egyidejűleg a 101/2019. (IV.29.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

302/2020. (XII.01.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A 2021. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja, továbbá az elvégzéshez szükséges nettó 595.000 Ft-ot a 2021-es költségvetésbe betervezi.
NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVEelső ellenőri nap

Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1  

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

 

 

 

„irányító szervként végzett ellenőrzés”

 

Célja: annak megállapítása, hogy a házi segítségnyújtás működése szabályozottan történik-e, a szükséges személyi feltételek biztosítottak-e, vezetik-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai dokumentációt, nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetésük módja szabályszerű-e.

 

Tárgya: házi segítségnyújtás működése

 

Időszak: 2020. év

 

– A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

– Dokumentáltság esetleges hiányosságai

 

 

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése

 

2021. I. negyedév

(február)

 

 

8 belső ellenőri nap

2  

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda

 

 

 

 

„irányító szervként végzett ellenőrzés”

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a mintavételesen kiválasztott közalkalmazottak rendelkeznek-e a munkakör betöltéséhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok által előírt szakképesítéssel

 

Tárgya: közalkalmazottak munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés

 

Időszak: 2021. év, jelen helyzet

 

– Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

– Megfelelő végzettség hiánya

 

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok tételes ellenőrzése mintavételesen kiválasztott 10-12 fő esetében

 

2021. II. negyedév

(április)

 

 

8 belső ellenőri nap

3  

Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.

 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel, a számlák kezelési rendjével kapcsolatos helyi szabályozást a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki, a szabályzatban foglaltak betartásra kerülnek-e a gyakorlatban, a bizonylatok kezelésének rendje, a vonatkozó nyilvántartások vezetése megfelel-e a vonatkozó előírásoknak

 

Tárgya: számlázási tevékenység, számlák kezelésének rendje

 

Időszak: 2020. II. félév

 

– Pénzgazdálkodási folyamatok esetleges nem megfelelőségében rejlő kockázatok

 

– Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése

 

Közvetlen megfigyelésen alapuló módszerek

 

2021. II. negyedév

(június)

 

 

12 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 7 ellenőri nap

Dátum: 2020. november 30.
Készítette: Jóváhagyta:
Lisztes-Tóth Linda Ancsin László Zoltán
Belső ellenőrzési vezető jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

303/2020. (XII.01.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a
mellékelt .pdf file (Nagytarcsa stratégiai terv 2021-2024.pdf) szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 3.


304/2020. (XII.03.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4)
bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Alapítói határozat

A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület jogkörében eljárva a Polgármester
akként határoz, hogy a Grundért Sport Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt”
(székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35., Cg.13-09-154978, adószám: 23852169-2-
13) végelszámolása 2020. december 10. napjával befejezésre kerül.
Az alapító felhívja Ősz Gyula végelszámolót, hogy ezen fordulónappal készítse el a
végelszámolás lezárásához szükséges iratokat.
Nagytarcsa, 2020. december 3.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagytarcsa Község Önkormányzata alapító képviseletében:
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2020. december 7.


305/2020. (XII.07.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője az elmúlt időszakban keletkezett kifizetetlen
számlákra, valamint bérekre és járulékokra működési támogatást kér az Önkormányzattól. Ez alapján
9.914.056 Ft átutalásáról határozok a Kft. 65100259-11385222 számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

306/2020. (XII.07.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Csillagszem Óvoda bérmaradványa terhére 8.000.000 Ft-ot, Nagytarcsa Község Polgármesteri
Hivatal bérmaradványa terhére 3.000.000 Ft-ot csoportosít át az adott intézmény normatív jutalom
keretére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

307/2020. (XII.07.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Polgármesteri Hivatal parkolójában a kijelölt helyi termelői piacon, a fedett helyen történő árusítás
biztosítása miatt, az OBI Hungary Retail Kft-től kerüljön megvásárlásra 6 db fedett gépkocsi beálló br.
557.904 Ft értékben, valamint a Drongó Kft-től a beállóhoz szükséges OSB lapok br. 269.799 Ft
értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 9.


308/2020. (XII. 09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa 093/388 és a 093/390 hrsz. alatt nyilvántartott területet Daniella utcának nevezi el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

309/2020. (XII.09.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzat költségvetésének „Általános céltartalék” keretéből az alábbi
összegek átcsoportosításáról határozok:
107060 Szociális támogatások cofog K48 Települési támogatások kiadásai sorra bruttó 700.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 10.


310/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4)
bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere az
alábbiak szerint határoz:

Alapítói határozat

A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-Testület jogkörében eljárva a Polgármester
akként határoz, hogy a Grundért Sport Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt”
(székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35., Cg.13-09-154978, adószám: 23852169-2-
13) végelszámolása 2020. december 10. napjával befejezésre került.
Az alapító elfogadja a társaság végelszámolásának lezárásához szükséges alábbi
dokumentumokat:
– a társaság alapítója a végelszámoló beszámolóját elfogadja
– a társaság alapítója a zárómérleget elfogadja
– a társaság alapítója a záróbevallást elfogadja
– a társaság alapítója a vagyonfelosztási javaslatot elfogadja
– a társaság alapítója a zárójelentést elfogadja
– a társaság alapítója a végelszámolót felmenti tisztsége alól, tudomásul veszi, hogy
díjazásra nem tart igényt és a társaság iratainak őrzéséről az alapító gondoskodik
– a társaság alapítója a végelszámolás cégbírósági bejelentésére dr. Jakab János
ügyvédet bízza meg.
Nagytarcsa, 2020. december 10.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagytarcsa Község Önkormányzata alapító képviseletében:
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

311/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:

Alapítói Határozat

amellyel Nagytarcsa Község Önkormányzata (székhelye. 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4., adószáma:
15730521-2-13, képviseli: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester {…), mint a Grundért Sport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolás alatt (székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 35., Cg.13-09-
154978, adószám: 23852169-2-13) alapítója az alábbiakat határozza el:

 A társaság alapítója elhatározza a társaság végelszámolásának 2020. december 10. nappal
történő befejezését.
 A társaság alapítója a végelszámoló beszámolóját elfogadja.
 A társaság alapítója a zárómérleget elfogadja.
 A társaság alapítója a záróbevallást elfogadja.
 A társaság alapítója a vagyonfelosztási javaslatot elfogadja.
 A társaság alapítója a zárójelentést elfogadja.
 A társaság alapítója a végelszámolót felmenti tisztsége alól, tudomásul veszi, hogy díjazásra
nem tart igényt és a társaság iratainak őrzéséről az alapító gondoskodik.
 A társaság alapítója a végelszámolás cégbírósági bejelentésére dr. Jakab János ügyvédet bízza
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagytarcsa Község Önkormányzata alapító képviseletében:
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

312/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Varga és Fiai Kft-től kerüljön megrendelésre és számla ellenében átutalásra 8 darab forgalomterelő
műtárgy 44.000 Ft +ÁFA darab áron, mindösszesen bruttó 447.040 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

313/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A HEMO Művelődési Ház riasztórendszer kiépítése kerüljön megrendelésre, teljesítést követően,
számla ellenében kifizetésre a Multialarm Zrt-től a kapott árajánlat alapján 171.998 Ft + ÁFA
összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

314/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 202/2020. (IX.28) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja.
A Sport- és Szabadidőpark IV. üteme 2020-ban valósuljon meg, ehhez a fedezet a költségvetésben
rendelkezésre áll, melyből az idei évben 4.000.000 Ft-ot, 2021-ben további 600.000 Ft-ot használ fel a
megkezdett tereprendezés tavaszi befejező munkálataihoz. Ennek az összegnek a feltétele a terület
tulajdonviszonyának rendezése. Továbbá megbízza Koszták Rudolf képviselőt, hogy a Nagytarcsai
Sport- és Szabadidőpark IV. ütemének elindításában bruttó 4.600.000 Ft összeghatárig eljárjon. A
módosítással érintett bruttó 600.000 Ft kifizetése 2021.03.15. után történik meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

315/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője az UNIMOG teherautó javítási számlájára működési
támogatást kér az Önkormányzattól. Ez alapján 398.626 Ft átutalásáról határozok a Kft. 65100259-
11385222 számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 11.


316/2020. (XII.11.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A DPMV Zrt-vel 2018.02.28-án Nagytarcsa Füzi II. lakóterület Bíborka u. 150 m3-es ivóvíztározó –
medence építészeti és gépészeti tervének engedélyezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés
kerüljön megszüntetésre az alábbi okból: a vízjogi létesítési engedély kiadásának elhúzódása miatt a
kivitelezés befejezési dátumát nem lehetett tartani. Ezzel párhuzamosan ugyanezen tárgyban és
összegben új szerződés kerüljön megkötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

317/2020. (XII.11.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A DPMV Zrt-vel 2018.10.13-án FKI_KHO 1475/2018 számú vízjogi létesítési engedélyben szereplő
Nagytarcsa-Kistarcsa szennyvíznyomócső kiváltásának és a Vadvirág utca – Füzesliget lakópark
északi ivóvíz összekötő vezeték megvalósítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés kerüljön
megszüntetésre az alábbi okból: A fenti szerződésben a kivitelezés befejezésének dátumát tartani nem
lehetett, a Felek önhibáján kívüli okok miatt. Ezzel párhuzamosan ugyanezen tárgyban és összegben új
szerződés kerüljön megkötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 16.


318/2020. (XII.16.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A járvány elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében a Nagytarcsai Szociális Segítő
Szolgálat részére egy használt autó kerüljön beszerzésre a szükséges átírással együtt bruttó 700.000 Ft
értékhatárig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 17.


319/2020. (XII.17.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Gigant-Moda Kft. (Székhely: 1163 Budapest Katalin utca 10. Képviseli: Kaszás Péter) és
Nagytarcsa Község Önkormányzata között 2019. szeptember 26.-án megkötött bérleti szerződés
módosítását a határozat mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 28.


320/2020. (XII.28.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A Polgármesteri Hivatal parkolójában a kijelölt helyi termelői piacon, a fedett helyen történő árusítás
biztosítása miatt, az OBI Hungary Retail Kft-től kerüljön megvásárlásra 12 db fedett gépkocsi beálló
br. 1.019.840 Ft értékben, valamint a Flexo-Matic Kft-től a beállóhoz szükséges 80 db OSB lap,
szállítással együtt br. 446.441 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2020. december 29.


321/2020. (XII.29.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A 3. sz. védőnői körzet kialakítása miatt a védőnők munkavégzésének céljából 2 db laptop beszerzése
szükséges, melyből egyik a 074031 védőnő cofog K64 sor terhére, a másik az általános céltartalék sor
terhére kerüljön beszerzésre br. 100.000 Ft/db, azaz mindösszesen br. 200.000 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

322/2020. (XII.29.) Polgármesteri Határozat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3) Korm. rendelet alapján alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§. (4) bekezdést, amely alapján Nagytarcsa Község
Önkormányzatának polgármestere az alábbiak szerint határoz:
A 270/2020. (XI.09.) Polgármesteri Határozat alapján december 15-i beadási határidővel a 2. számú
háziorvosi körzet feladatainak ellátására pályázatot írt ki a Képviselő-testület. A pályázat kiírására
pályázati anyag nem került benyújtásra, így jelen határozattal eredménytelennek nyilvánította az
eljárást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester