MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2023. április 13. (csütörtök) 18.00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

1. Javaslat a Nagytarcsa 0119/81 hrszú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására, a Nagytarcsa, Kökény utcaIbolya utca belterületi szakaszának útépítési tervek elkészítésére, a tervező kiválasztására
Előterjesztő: Jurics Jolán bizottsági elnök

Árajánlat_NALA-MI_Kft

Árajánlat_SDE-Terv_Kft

Előterjesztés_KÖKÉNY-útburkolat_ munkáinak _megrendelésére

Földút_járhatóság_tanulmányterv

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelettervezet véleményezése
Előterjesztő: Jurics Jolán bizottsági elnök
aláírt szerződés
előterjesztés-vízrendelet
nem_kozmuvel_haztartasi_szennyvíz_rendelet_tervezet

3. Javaslat a Nagytarcsa, Rákóczi út 3. szám alatti, 61/1 hrszú ingatlanon meglévő közösségi épületrész (Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózatának felújítására, a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Jurics Jolán bizottsági elnök
Előterjesztés_TÁNCSICS épületvillamossági munkáinak megrendelésére
Táncsics_230329_villamos anyag kósik(1)
Táncsics_230329_villamos_anyag 1,0

4. Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: Jurics Jolán bizottsági elnök

Ajanlat_ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa
Ajanlat_SmartCityApp_Nagytarcsa
Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések
ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa

Lechner Tudásközpont térképi ajánlat
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal indikatív ajánlat közútfelmérésre
Nagytarcsa_közúti_felmérés_műszaki_leírás

5. Javaslat Nagytarcsa település országos közútjainak belterületi szakaszára 7,5 tonnás súlykorlátozás időkorlátos bevezetésére
Előterjesztő: Jurics Jolán bizottsági elnök

Előterjesztés_7,5 tonnás súlykorlátozás

 

Nagytarcsa, 2023. április 11.

Tisztelettel:

Jurics Jolán s.k.
elnök