Meghívó – Képviselő-testületi ülés 2023.04.26

MEGHÍVÓ

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4) 2023. április 26-án

18 órakor tartandó

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Javaslat lakbértámogatásra

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

 1. Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott igazolási kérelem elbírálásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

NYÍLT ÜLÉS

 1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről – az ülésen kerül ismertetésre Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés Szocrendelet megalkotásáról
Kúria határozat

 

 1. Javaslat egyéb települési támogatásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére, részletszabályainak megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

KülönSzocrendelet_Előterjesztés

 

 1. Javaslat Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés Szocpol_kerekasztal

 

 1. Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

előterjesztés-adórendelet módosítása
rendelet tervezet

 

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet véleményezésére
  Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság,

aláírt szerződés
előterjesztés-vízrendelet
nem_kozmuvel_haztartasi_szennyvíz_rendelet

 

 

 1. Javaslat az MS365 alkalmazások beszerzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés_MS365_előfizetés

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására, a Nagytarcsa, Kökény utca-Ibolya utca belterületi szakaszának útépítési tervek elkészítésére, a tervező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Árajánlat_NALA-MI_Kft
Árajánlat_Pach Dániel
Árajánlat_SDE-Terv_Kft
Előterjesztés_KÖKÉNY-útburkolat_ munkáinak _megrendelésére
Földút_járhatóság_tanulmányterv

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Rákóczi út 3. szám alatti, 61/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő közösségi épületrész (Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózatának felújítására, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés_TÁNCSICS épületvillamossági munkáinak megrendelésére
Táncsics_230329_villamos anyag kósik(1)
Táncsics_230329_villamos_anyag 1,0

 

 1. Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések meghozataláról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Ajanlat_ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa
Ajanlat_SmartCityApp_Nagytarcsa
Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések
ForteMap_terinformatikai_rendszer_Nagytarcsa
Lechner Tudásközpont térképi ajánlat
Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal indikatív ajánlat közútfelmérésre
Nagytarcsa_közúti_felmérés_műszaki_leírás

 

 1. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Civil szervezetek 2022 evi beszámolóinak elfogadása

 

 1. Előterjesztés A 2023. évi civil egyesületek, szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Béta Motorsport Egyesület pályázat
Blaskovits Alapítvány pályázat
Előterjesztés 2023 évi civil pályázatok elbírálásáról
FLEX Polgárőr Egyesület pályázat
Füzesliget Lakópark pályázat
Hagyományőrző Kultúrális Egyesület pályázat
Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázat
Nyugállományú Honvédők pályázat
Rozmaring Néptánc Egyesület
Tiszta Nagytarcsáért Civil Egyesület pályázat
Tömegsport Egyesület pályázat

 

 1. Előterjesztés Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatás iránti kérelméről

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Alapítvány_levél
Előterjesztés Peter Cerny Alapítvány támogatásáról

 

 1. Az MNV Zrt. tájékoztatása a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés az MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról

 

 1. Javaslat a Vízkoalícióhoz történő csatlakozáshoz

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Előterjesztés a vízkoalícióhoz való csatlakozásról

 

 1. Javaslat Nagytarcsa település országos közútjainak belterületi szakaszára 7,5 tonnás súlykorlátozás időkorlátos bevezetésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Előterjesztés_7,5 tonnás súlykorlátozás

 

Nagytarcsa, 2023. április 24.

 

 

Gulyás Tamás István polgármester