Tiszta udvar, rendes ház

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

A képviselőtestület döntése értelmében a „Tiszta udvar, rendes ház” felhívást idén is meghirdetésre kerül. A nemes versengés célja a község szépítése, az ápolt, virágos, kulturált környezet kialakítására való ösztönzés.

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím HAGYOMÁNYŐRZŐ és MODERN ingatlan kategóriában kerül kiosztásra a lakóingatlan tulajdonosa vagy használója számára. A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt az Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján minden év augusztus 20-ig.

A „Tiszta udvar, rendes ház” címet évente hagyományos és modern kategóriánként legfeljebb 2-2 ingatlan tulajdonos nyerheti el.

A pályázat nyertese emléklapot és plakettet kap, és a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díjfizetési kötelezettsége alól.

A „Tiszta udvar, Rendes ház” cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:
a.) akinek az ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar valamint az ingatlanhoz tartozó közterület megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe.
b.) az ingatlan tulajdonosa/használója a településen található folyékony és kommunális hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi,
c.) az ingatlan építési engedély alapján épült.
d.) parlagfű mentes

A pályázónak mind a négy feltételt teljesítenie kell.
(2) Az Oktatási Kulturális Sport és Egészségügyi Bizottság helyszíni ellenőrzés után tesz javaslatot a cím adományozására a Képviselő-testület felé.

Eljárási szabályok

3.§.

(1) A cím elnyerésére a helyi médiában (Nagytarcsai Tükör, Nagytarcsa honlapja), március 31-ig felhívást teszünk közzé. A nevezési lap a honlapról letölthető www.nagytarcsa.hu

(2.) A cím elnyerésének eredményét évente augusztus 31-ig közzé kell tenni a helyi újságban és a község honlapján. A címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

A cím elnyeréséről a nyertesek írásban értesítésre kerülnek és egy Községi rendezvény keretében, ünnepélyes eredményhirdetés által kerülnek átadásra.

c.) Az Oktatási Kulturális Sport és Egészségügyi Bizottság bejelentés alapján felülvizsgálja és visszavonhatja az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” címet, az alábbi esetekben:
– rendezetlen, elhanyagolt a terület,
– parlagfűvel fertőzött a terület.

Záró rendelkezés

4.§.

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rimóczi Sándor Vilmos Solymosi Beáta
Polgármester jegyző

JELENTKEZÉSI LAP