2023

Rendes testületi ülés – 2023.02.14

Sürgősségi indítvány klíma cseréről

Sürgősségi HÉSZ SZT előterjesztés

Sürgősségi indítvány közbeszerzési szabályzat

Változtatási tilalom rendelet módosítás

 

Rendes testületi ülés – 2023.01.30

Javaslat a Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési szakértő kiválasztására

Polgármesteri szabadságterv

Sport, kultúra pályázati kiírás

Szociális étkeztetés

Zajtérkép készítése

222/2022 határozat visszavonása

Feljelentés járdaépítés ügyében

Gépjármű értékesítése

Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között
megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata

HÉSZ módosítás

Petőfi telep átnevezése

Általános iskolai körzethatár elfogadása

Bringapálya

Feljelentés 017-es HRSZ-ú telek ügyében

Előterjesztés DPMV Zrt vel szembeni perindításra

Előterjesztés igazgatási szünet és munkaszüneti nap rendeletről

 

Rendkívüli testületi ülés – 2023.01.12

Építés alatt álló Bölcsőde területének védelme

Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat által kötendő, szociális étkeztetés
biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására

Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata szabad pénzeszközeinek lekötésére

Saját halottá történő nyilvánítás

Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális és
gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítására

Javaslat a diagnosztikai minta szállítási feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel
történő szerződéskötésre